Case: Puls & Träning

Kunde:
Puls & Träning

Størrelse:
650 kvm

Arbejdspladser:
45

Leveret:
2020

Øget trivsel og effektivitet i eksisterende lokaler

Fitnesskæden Puls & Träning havde allerede skiftet kontor et par gange, og nu var det tid igen. Lokalerne føltes trange, ineffektive og ikke særligt hyggelige. Denne gang ville ledelsen handle rigtigt fra starten og fik hjælp af Kinnarps' arbejdspladsanalyse Next Office®. Nu har virksomheden ikke kun fået en ny indretning, men fremfor alt en ny og bedre arbejdsmåde – i de eksisterende lokaler.

HJÆLP TIL DESIGN af ARBEJDSPLADSEN

En arbejdspladsanalyse hjælper med at kortlægge og analysere behov og arbejdsmønstre, før du designer et nyt kontor. Med specifikke værktøjer og workshops er personalet involveret gennem hele forandringsprocessen for at skabe engagement og deltagelse. Baseret på resultaterne gives der anbefalinger vedrørende layout, pladsallokering og arbejdsmetoder. Læs mere om vores arbejdspladsanalyse Next Office® her.

"Kinnarps hjalp os med at se vores organisation med nye øjne og satte også spørgsmålstegn ved det, som vi anså for indlysende sandheder. Fremfor alt forstod vi, at vi blev nødt til at starte fra bunden og handle rigtigt fra begyndelsen. At det ikke kun handlede om at udskifte møblerne, men også om at ændre vores måde at arbejde på."

Karin Sager, stifter og medejer af Puls & Träning

Puls & Träning startede i 2006. I dag har virksomheden cirka 90 fitnesscentre i Sverige og hovedkontor i Stockholm med ca. 40 medarbejdere. For et par år siden begyndte det at føles trangt på kontoret. Derudover oplevede både ledelsen og de ansatte, at lokalerne ikke fremmede effektivitet og trivsel i den ønskede udstrækning.

Stifter og medejer Karin Sager fortæller:
"Vi havde et relativt nyt kontor, men alligevel var vi ikke rigtigt tilfredse. Vi tænkte, at vi havde brug for at flytte til større lokaler, men efter kontakt med Kinnarps begyndte vi at overveje, om det nærmere var fordi, vi brugte miljøet forkert, og at vi i stedet kunne forbedre det, vi havde."

Kortlægning og analyse

Nøglen til succes var Next Office®, Kinnarps' arbejdspladsanalyse til udvikling af virksomhedstilpassede arbejdsmiljøer. Metoden indebærer, at man kortlægger og analyserer virksomheden, involverer ledelsen og medarbejderne i forandringsprocessen og på det vidensgrundlag skaber langsigtede, bæredygtige arbejdsmiljøer.

"Kinnarps hjalp os med at se vores organisation med nye øjne og satte også spørgsmålstegn ved det, som vi anså for indlysende sandheder. Fremfor alt forstod vi, at vi blev nødt til at starte fra bunden og handle rigtigt fra begyndelsen. At det ikke kun handlede om at udskifte møblerne, men også om at ændre vores måde at arbejde på."

Ved hjælp af blandt andet et oplæg, workshops, onlinespørgeskema og en gennemgang af vision og mål lavede Kinnarps en analyse af Puls & Tränings behov. Analysen slår fast, at man skal være en mere effektiv, hyggelig og smart arbejdsplads med gode digitale løsninger. Her findes også formuleringer om øget miljø- og sundhedsfokus, bedre kommunikation og stærkere teamspirit.

"Vores analyse viste også, at Puls & Träning ikke behøvede at flytte til større lokaler. Med den rette virksomhedstilpassede indretning var kvadratmeterne i det eksisterende lokale fuldt ud tilstrækkelige. På den måde blev projektet også økonomisk bæredygtigt med en mere effektiv udnyttelse af hver kvadratmeter," siger Henrik Axell, konceptansvarlig for Kinnarps Next Office® i Sverige.

"Vores analyse viste også, at Puls & Träning ikke behøvede at flytte til større lokaler. Med den rette virksomhedstilpassede indretning var kvadratmeterne i det eksisterende lokale fuldt ud tilstrækkelige. På den måde blev projektet også økonomisk bæredygtigt med en mere effektiv udnyttelse af hver kvadratmeter."

Henrik Axell, konceptansvarlig for Kinnarps Next Office®

Vil du vide mere om kinnarps Next Office®, og hvordan vores arbejdspladsanalyse kan udvikle jeres organisation?

Læs mere

Fra trangt til hyggeligt

Forvandlingen fra et traditionelt åbent kontorlandskab til et virksomhedstilpasset kontor har på mange måder været en interessant rejse. Karin Sager understreger, at Kinnarps' arbejde med at involvere personalet har været et vigtigt og nødvendigt værktøj i det værdiskabende forandringsarbejde.

"I starten var der en hel del misforståelser og mistillid omkring projektet, hvilket efter min mening er naturligt. Derfor er det så vigtigt, at medarbejderne inddrages, og at ledelsen altid er nærværende, lydhør og transparent. Det færdige resultat har overrasket os positivt på mange måder," siger Karin Sager.

Den største overraskelse er, at lokalerne, som tidligere føltes trange, nu virker rummelige, inspirerende og hyggelige, til trods for at der er kommet yderligere arbejdspladser og personer i organisationen. En årsag til dette er udviklingen af de digitale løsninger.

"Det var en prioritet for os først at få styr på det digitale miljø, inden vi foretog os noget andet. Ud over at arbejdet er blevet mere effektivt, har vi også mindsket udskriftsmængden med cirka 60 procent, hvilket er godt for både miljøet og økonomien," siger Karin Sager.

Noget andet, som har overrasket hende, er, at de stillezoner, der var meget efterspurgte forud for projektet, ikke er de mest efterspurgte arbejdssteder i dag.

"Nej, det er snarere de rolige zoner til opgaver der kræver semifokus, der er de mest anvendte. Jeg tror, at erfaringerne fra vores gamle kontor gjorde, at mange troede, at de ville sidde mere adskilt. Men nu hvor hele miljøet er mere formålstjenligt, kan man arbejde effektivt overalt, og behovet for stillezoner falder."

06-puls.jpg

Der er oprettet skrivebordspladser til koncentreret arbejde ved hjælp af høje skærme og tekstiler.

07-puls.jpg

Tekstiler, polstrede møbler og tæpper bidrager til et godt lydmiljø i det åbne mødested.

08-puls.jpg

I nær tilknytning til skrivebordspladserne er der en åben projektplads til hurtige afstemninger, eller når der er behov for mere plads. Fælles opbevaringsmoduler gør, at alt er lige ved hånden, når man har brug for det.

Et stærkere image og brand

Det var altså den arbejdspladsanalyse, Kinnarps foretog inden for rammerne af Next Office®, der lå til grund for det indretningsforslag, som nu er blevet Puls & Tränings daglige virkelighed. Designmæssigt var ønsket et stilrent kontor, som afspejler organisationen, uden at det skulle blive for "sporty". Karin Sager fortæller, at selv om deres tidligere kontor også var flot rent visuelt, så er der en dybere dimension i det nye.

"Vi får mange positive kommentarer fra samarbejdspartnere og andre, som kommer her, og jeg kan fornemme, at de er lidt imponerede af, at vi har arbejdet så gennemgribende med indretningsløsningen. Jeg kan også konstatere, at vi har styrket vores image og er blevet mere attraktiv som arbejdsgiver, så det bliver nemmere for os både at holde på og rekruttere medarbejdere," siger Karin Sager.

Det er en opfattelse, der bekræftes af den opfølgning, som er en del af Kinnarps' arbejdspladsanalyse. Den viser, at medarbejdernes gennemsnitlige vurdering af arbejdspladsen er steget kraftigt. I gennemsnit med over 50 procent og i flere tilfælde med over 100 procent. Tal, som stikker positivt ud, er f.eks. svarene på, hvor godt arbejdsmiljøet understøtter både individuelt fokuseret arbejde og kreativt samarbejde.

"Det viser, hvor vigtige vores arbejdspladsanalyser er forud for enhver forandring af et kontor. Ved at skabe skræddersyede løsninger baseret på en grundig kortlægning og viden skaber vi værdi for organisationen, og indretningen bliver en langsigtet, bæredygtig investering," siger Henrik Axell.

Semiåbent mødested

Det semiåbne mødested er et inspirerende og sjovt sted, der stimulerer medarbejdernes kreative side, skaber konstruktive møder og indbyder til at gå uden for rammerne. Her kan de vælge mødested efter behov. Disse områder kan også fungere som spontane samtalepladser og skal derfor ikke bookes på forhånd.

Adskilt arbejdsplads

Tanken bag den adskilte arbejdsplads er, at medarbejderne skal kunne arbejde fokuseret og uden forstyrrelser. Det er et specifikt rum, der ligger for sig selv. Det er muligt at booke arbejdspladsen, og når den ikke er i brug, gælder udtrykket "Clean Desk", hvilket betyder, at alle fjerner sine ting og tørrer skrivebordet af.

Kontorfitness

Puls & Träning efterlever deres egne leveregler og tilskynder alle ansatte til at holde sig aktive – også i arbejdstiden. Der er både gåbånd, skrivebordscykel og to pilatesbolde, hvilket fremmer en mere aktiv arbejdsplads.

SAMMENFATNING

Puls & Träning havde brug for en mere effektiv, hyggelig og smart arbejdsplads med gode digitale løsninger. Via en arbejdspladsanalyse, hvor personalet blev involveret og behovene kortlagt, blev der skabt en skræddersyet, virksomhedstilpasset indretningsløsning. I en opfølgende undersøgelse er medarbejdernes gennemsnitlige vurdering af arbejdspladsen steget med over 50 procent og i flere tilfælde med over 100 procent.

EINGESETZTE PRODUKTE VON KINNARPS

Motus

Motus

Plint

Plint

Ava

Ava

Capella

Capella

264 Farver & Materialer | 4 Varianter

Monroe

Monroe

315 Farver & Materialer | 8 Varianter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Monolite High

Monolite High