Lille møderum

Et rum til spontane eller planlagte møder på op til 6 personer. Rummet kan være en del af et åbent miljø eller lukket for mere fortrolige samtaler. Teknikken understøtter præsentationer og fjernmøder. Vælg, om det skal være reserverbart eller ej.

Se flere små møderum