Kinnarps Next Office®

Research, strategi og rådgivning til at skabe det perfekte kontor til jer

 

Sådan fungerer det     Derfor udviklede vi Next Office

Når man skal skabe et innovativt og effektivt kontor, er det ikke kun et indretningsprojekt, men også et forandringsprojekt. Vi hjælper og støtter jer igennem hele projektet, så I finder de bedste løsninger på alle jeres udfordringer. Sammen udformer vi et kreativt arbejdsmiljø, der gør god brug af alle de muligheder, der findes, og hvor der er rum til, at både organisationen og medarbejderne kan udvikle sig og trives. For at opnå det, er det vigtigt at indtænke både mennesker, teknik og miljø i hele processen. 

Vores Next Office-koncept består af flere forskellige steps – ved hjælp af konkrete redskaber, workshops og analyser skaber vi grundlaget for en ny arbejdsplads, der er udformet specielt til jer.

Fordelene ved Kinnarps Next Office:

KREATIVE MEDARBEJDERE

Et arbejdsmiljø, der understøtter nuværende og fremtidige arbejdsmetoder øger effektiviteten og produktiviteten. Det fremmer kreative møder og samarbejde, øger nytænkningen og opbygger sammenholdet.

BEDRE HELBRED

Stressniveauet på arbejdspladsen falder, når medarbejderne kan vælge mellem aktivitetsbaserede rum, der er tilpasset deres arbejdsopgaver. Ergonomiske løsninger og mulighed for at bevæge sig omkring bidrager til et bedre fysisk helbred.

ET STÆRKERE BRAND

Når I investerer i et godt arbejdsmiljø og design, er det nemt at tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Når medarbejderne sætter pris på deres arbejdsplads, styrkes sammenholdet samt både intern og ekstern branding.

ØKONOMISK FORNUFTIGT

Next Office er en fleksibel løsning, der er skræddersyet til jeres behov. Uanset om I har brug for tilpasning i en vækstsituation, eller om I har brug for at skære ned på pladsen til det nuværende antal medarbejdere. Måske vil I gerne forbedre oplevelsen ved at arbejde i virksomheden, eller måske skal arbejdspladsen understøtte ændrede arbejdsmetoder. Next Office støtter jer i gennemførelsen af jeres arbejdspladsstrategi af mange årsager, fordi løsningen fokuserer på medarbejderne og jeres mål.

BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Jeres nye kontor er bæredygtigt og tager hensyn til både mennesker og miljø. Inden for rammerne af vores bæredygtighedsinitiativ "The Better Effect" stræber vi konstant efter at blive bedre – og vi rapporterer effekterne af vores produkter i et bæredygtighedsindeks.

SÅDAN FUNGERER DET – SEKS TRIN TIL DET PERFEKTE KONTOR

1.
VISION OG INSPIRATION

Hvorfor vælger I at få et nyt kontor? Har I en fælles vision eller ønsker til, hvad I gerne vil opnå?

Første skridt i processen er at udarbejde en fælles vision og fælles mål. Vi lægger stor vægt på at informere og inspirere jeres medarbejdere. På seminarer beskriver vi den kommende proces og de muligheder, den giver. Formålet er at involvere og engagere jeres medarbejdere i processen. Jo mere medarbejderne ved, jo lettere implementering, og jo større motivation er der i forhold til alt det nye. Denne orienteringsfase bidrager til at bane vejen for researchfasen ved at få medarbejderne til at åbne op over for nye muligheder.

2.
ANALYSE

Hvordan arbejder I i øjeblikket? Hvordan ser arbejdsmønstret ud på jeres kontor – hvilke løsninger fungerer, og hvilke synes I trænger til forbedring? Hvordan vil I gerne arbejde fremover?

Formålet med at arbejde med Next Office er at undgå at tvinge enkeltpersoner og organisationer ind i et på forhånd fastlagt koncept. I stedet inddrager vi jeres medarbejdere i en række øvelser for at analysere, hvordan de arbejder i øjeblikket, hvordan kvadratmeterne udnyttes samt brugen af personlige arbejdsborde, fordelingen af teamarbejde i forhold til individuelt arbejde og graden af koncentration. Vi får også indsigt i den type omgivelser, de foretrækker at arbejde i, hvis de fremover har frit valg. Ved at gennemføre workshops med jeres medarbejdere og ved at bede dem om at svare på en onlineundersøgelse indhenter vi en lang række vigtige data. Den resulterende rapport, kombineret med interviews med jeres projekt- og ledelsesteams, giver en klar og tydelig kurs for en fremtidig designløsning.

3.
RESULTATER OG STRATEGI

Hvor godt kender I jer selv? Arbejder i rent faktisk på den måde, I tror, I gør?

Denne fase af projektet er spændende, fordi resultaterne af analysen ofte giver jer nye oplysninger og ny viden om, hvordan organisationen fungerer, og hvordan I kan udvikle jeres arbejdsmetoder. Vi analyserer resultaterne i fællesskab. Ved at gøre brug af det, vi har fundet frem til, udarbejder vi en fælles strategi, der er i overensstemmelse med jeres mål og jeres vision for det nye kontor.

4.
INDRETNINGSLØSNING

Hvordan kommer det til at se ud? Hvordan kan jeres nye kontor blive designet, så det imødekommer jeres specifikke ønsker og behov?

Nu skal vi til at være praktiske. Ved at bruge den medarbejderanalyserapport som guide omsætter vi strategien til et håndgribeligt designkoncept, med matchende, skræddersyede miljøer. Next Office foreslår mange inspirerende miljøer, der understøtter forskellige typer arbejdsopgaver. Designet vil afspejle lige præcis det, undersøgelsen viste, at I har brug for – måske mere forskelligartede møde- og projektrum, eller måske har medarbejderne fremhævet, at de sætter pris på private arbejdsrum og større koncentration, end det, der i øjeblikket er til rådighed.

5.
IMPLEMENTERING

Hvordan kan det opnås? Hvordan fungerer hæve-/sænkeborde? Hvorfor bør I gøre brug af dem? Og hvordan sørger de enkelte medarbejdere for, at deres ergonomiske kontorstol passer perfekt til dem? Hvordan bruger I rumbookingsystemet, møderummene og rummene/områderne til telefonopkald?

Det er afgørende vigtigt, at jeres medarbejdere får en god introduktion til miljøet og eventuelle nye arbejdsmetoder. Vi leverer, installerer og samler naturligvis jeres nye kontor hurtigt og effektivt. Men det er kun begyndelsen. Vi uddanner også medarbejderne, så de kender og bruger alle mulighederne i det nye kontor. Vi kan støtte jer i udarbejdelsen af en vejledning til adfærd på arbejdspladsen eller en instruktionsbog, der sikrer, at alle forstår den forventede adfærd i det nye arbejdsmiljø. Vi gennemfører også opfølgningsmøder for at sikre, at alle detaljer er på plads og, efterhånden som tiden går, om det vil være en god ide med et par tilretninger eller ændringer.

6.
OPFØLGNING

Hvordan gik det så? Er kontoret tilpasset til den måde, I arbejder på, og kan I nemt foretage ændringer, når I har brug for det? Synes I, at I samarbejder mere, og at der er en kreativ og produktiv stemning? Synes I, at arbejdsmiljøet er blevet bedre? Fremmer det medarbejdertilfredshed, sundhed og trivsel?

Efter seks måneder i jeres nye kontor analyserer og evaluerer vi endnu engang resultaterne i forhold til jeres vision og mål. Vi sammenligner også de nye data med de data, vi har fra jeres gamle kontor, og ser, om der er sket forbedringer. Det er en vigtig fase i processen, fordi det giver jer mulighed for at dokumentere faktiske resultater, samtidig med at det giver os værdifulde tilbagemeldinger. Vores arbejdsmetode ændrer sig hele tiden på grund af den hastige udvikling i både teknologier og i samfundet. Derfor er det vigtigt, at jeres nye kontor er fleksibelt, kan holde til tidens tand og nemt kan tilpasses jeres medarbejderes nye vaner, ønsker og behov.

VI VIL GERNE MED PÅ JERES REJSE MOD DET NYE KONTOR!

Kontakt os

DERFOR UDVIKLEDE VI
Kinnarps Next Office®

DER ER MANGE SPØRGSMÅL OG FORUDFATTEDE MENINGER OM DET MONDERNE KONTOR. DET VIL VI GERNE LAVE OM PÅ!

HVORFOR ER SÅ MANGE BANGE FOR AT FÅ ET NYT OG DEJLIGT KONTOR?

Nyheden om, at kontoret skal laves om, bliver ikke altid positivt modtaget. Og det skyldes naturligvis historierne om mislykkede forsøg. Om stressende, støjende miljøer, der ikke giver medarbejderne mulighed for at arbejde i fred, og usikkerheden om, hvorvidt der nu er et ledigt arbejdsbord, når man møder på arbejdet.

I takt med den teknologiske udvikling har vores kunder stået over for mange udfordringer. Vi indså, at der er et stort behov for innovative og funktionelle løsninger, der understøtter den nye måde at arbejde på. Og det er derfor, at vi har udviklet Kinnarps Next Office. En resultatorienteret metode, der tager udgangspunkt i organisationens behov, og hvor jeres medarbejdere er nøglen. Next Office er baseret på omfattende research i samarbejde med kunder, organisationsudviklere og fremtidsforskere. Hvad afslørede den så? At organisationer og de mennesker, de består af, ikke kan tvinges ind i færdiglavede koncepter! Hvis vi skal have succes med et nyt kontor, er vi nødt til at skabe miljøer, som medarbejderne gerne vil have og som de kan trives i.

DET ER DEN MÅDE, SOM VI TÆNKER PÅ HOS KINNARPS

Det optimale kontor – Next Office – fokuserer på krydsfeltet mellem organisationskulturen, det digitale miljø og det fysiske miljø. Det er afgørende vigtigt at have et engageret ledelsesteam og en vedtaget, udmeldt ambition om at involvere medarbejderne i processen. I fællesskab kortlægger vi det aktuelle og det fremtidige digitale miljø, så vi sikrer, at I har den nødvendige teknologi, og at medarbejderne er klar til at bruge den. Ved hjælp af vores arbejdspladsanalyse finder vi frem til jeres vigtigste arbejdsmønstre, som derefter vil fungere som grundlag for det fysiske miljø. Fordi Next Office altid er baseret på den enkelte organisation, fungerer metoden, uanset branchen og organisationens størrelse.

Vil i gerne vide mere om, hvordan vi bidrager med positiv energi til jeres nye kontor?

Kontakt os