Projektpladser

Muligheden for at samarbejde om projekter på forskellige måder er drivkraften i en organisation. Åbne, lukkede og specialindrettede projektpladser åbner op for både kreativt og koncentreret arbejde.
 • FOKUSORD

 •  
 • Fleksibilitet
  Plads til samarbejde
  Solide bordoverflader
  Støttende teknologi
  God belysning og et godt akustisk miljø
  Ergonomi
  Funktionalitet

ÅBENT ARBEJDSRUM

Dette projektrum kan bruges af projektgrupper til forskellige typer møder og briefinger. Indretningen og udstyret fremmer produktivitet og kreativitet. Fordi rummet ikke er helt lukket af, er det muligt at lade kollegaer uden for projektgruppen få indsigt i eller bidrage til arbejdet, når de går forbi.

LUKKET ARBEJDSRUM

Dette projektrum kan bruges af projektgrupper til forskellige typer møder, briefinger og workshops. Det er lukket af med mulighed for livlige drøftelser og koncentreret arbejde uden at forstyrre andre eller blive forstyrret af andre.

TEAMRUM

Dette rum er beregnet til et projektteam, der arbejder tæt sammen om en fælles opgave, ofte i en længere periode. Her er der en blanding af møbler, der nemt kan omarrangeres eller suppleres, så der skabes rum til arbejde, møder, analysearbejde og drøftelser. Løsningen kan skabes i både åbne og lukkede miljøer – hvor arbejdet sommetider er fortroligt.