Hvad er en arbejdspladsanalyse?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Arbejde

Det, du laver i din virksomhed, og måden, du gør det på.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Sted

Det sted, du vælger at udføre dine aktiviteter (lokaler + teknologi).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyse

Processen med at opdele et komplekst emne i mindre dele for at få en bedre forståelse af det.

En arbejdspladsanalyse er den proces, hvor arbejdspladsens komplekse miljø bliver nedbrudt i mindre dele for at få en bedre forståelse af dets helhed.

Et nærmere kig på ARBEJDET – det, du laver i din virksomhed, og måden, du gør det på, samt STEDET – der, hvor du vælger at udføre dine aktiviteter. Med andre ord handler det om at opnå en bedre forståelse af, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe medarbejderne med at arbejde bedre. Vores metode til dette kaldes KINNARPS NEXT OFFICE®.

Hvorfor lave en arbejdspladsanalyse?

MEDARBEJDERE er arbejdspladsens hjerte og sjæl. De laver arbejdet, de bruger stedet, og de administrerer begge dele. Det er derfor, at jo bedre du forstår dine medarbejdere og det ARBEJDE, de laver, desto bedre vil du også forstå det STED, de behøver for at kunne arbejde bedre.

Når du får en forståelse af, hvordan virksomheden ser ud, vil du også opnå den viden, der er nødvendig for at forbedre den.

Hvorfor lave en arbejdspladsanalyse?

02_workplace-analysis-icons_why_DK.png

Kinnarps' arbejdspladsanalysemetode

03_workplace-analysis-icon_.png

Udvikling af vision

VARIGHED
2-3 timer

MÅL
Hjælpe beslutningstagere med at fastlægge prioriteter og udvikle deres vision for forandring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Workshops

VARIGHED
1-2 uger

MÅL
Vejlede medarbejdergrupper i at forbinde deres arbejdsopgave med det sted, der vil kunne understøtte dem bedst.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Analyse

VARIGHED
2-3 uger

MÅL
Involvere alle medarbejdere i at indhente oplysninger og fastlægge præferencer for kontorets anvendelse og den optimale indretning.

03_workplace-analysis-icon_3.png

Belægning

VARIGHED
2-3 uger

MÅL
Undersøge den faktiske belægningsgrad i de rum, kunden udvælger, med flere valgmuligheder.

Hvad bliver resultatet?

Arbejdspladsanalysen viser forskellige afdelingers behov og prioriteringer med hensyn til:

• Type af miljøer
• Størrelse på miljøer
• Antal miljøer
• Hvilke aktiviteter medarbejderne udfører i deres roller
• Hvilken koncentrationsgrad medarbejderne har behov for i deres forskellige aktiviteter

På grundlag af analysen giver vi en anbefaling til, hvordan du bør udforme netop dit optimale arbejdsmiljø.
Vi tilbyder også understøttende oplysninger med hensyn til ergonomi, teknologi og eventuelle yderligere behov.

KINNARPS NEXT OFFICE®

Vil du have vores hjælp til at skabe dit fremtidige kontor? Vores KINNARPS NEXT OFFICE® er en metode til at skabe din skræddersyede arbejdspladsløsning. Ved hjælp af en detaljeret analyse og workshops kortlægger vi din virksomheds og dine medarbejderes unikke behov.

Kontakt os