Analysen viser vejen

Forskning viser klart og tydeligt, at det fysiske miljø påvirker menneskers velvære og livskvalitet. Når miljøet og indretningen udformes efter kortlagte behov med et gennemtænkt flow i lokalet og de rigtige krav, kan der skabes miljøer med fokus på trivsel, funktion og inddragelse. Værdigrundlaget i en sådan løsning bygger på empati, forståelse og respekt. Investering handler om at forbedre, ændre og skabe en langsigtet bæredygtig løsning. Fokus skal så tidligt være på afgørende spørgsmål, analyse og vidensindsamling. Processen kræver også tværfaglige input, lydhørhed og et klart lederskab.

Har du brug for hjælp til dine plejemiljøer?

Kontakt os

Vores mangeårige erfaring med at designe forskellige miljøer inden for pleje og omsorg gør, at vi ved, at et solidt forarbejde skaber succes. Resultatet er en fantastisk og gennemtænkt løsning, der imødekommer både beboernes, personalets og de pårørendes behov. En bæredygtig og sundhedsøkonomisk investering med andre ord. Lad Kinnarps hjælpe jer med jeres næste pleje- og omsorgsmiljø.

1_DK.png

ANALYSE

Definer slutresultatet

Next Care®-behovsanalysen danner grundlaget for, hvordan jeres pleje- og omsorgsmiljøer skal udformes for at støtte beboere, personale og pårørende bedst muligt.

2_DK.png

INDRETNINGSLØSNING

Gå fra idé til handling

Vi hjælper jer med at oversætte resultatet af behovsanalysen til et designkoncept, layout og en konkret tegning. Vi gennemgår ergonomi, funktioner og bæredygtighed.

3_DK.png

IMPLEMENTERING

Introducer mulighederne

Vi leverer til jer via vores egne, effektive logistik- og leverancesystemer og installerer helt i henhold til tegningen. Vi hjælper jer med at introducere og implementere miljøer, møbler, ergonomi og arbejdsmåder, så alle forstår, hvilke muligheder der findes.

4_DK.png

OPFØLGNING

Bedre at vide end at gætte

Med udgangspunkt i jeres behovsanalyse kan I efterfølgende løbende følge op på, hvordan jeres pleje- og omsorgsmiljøer fungerer, og identificere, om behovene ændrer sig.

Next Care® behovsanalyse​

Vores behovsanalyse Next Care® hjælper jer med at indsamle værdifuld viden og data inden udformningen af jeres pleje- og omsorgsmiljøer. Med særligt udviklede værktøjer guider vores erfarne arbejdsmiljøstrateger ledelsen, beslutningstagere samt referencegruppe med forskellige kompetencer og professioner i arbejdet med vision, mål og rammer for projektet. Gennem workshops, seminarer og en onlineundersøgelse hjælper de jer derefter med at kortlægge behov og arbejdsmønstre samt inddrage personale, beboere og pårørende på en gennemtænkt måde. Vi fokuserer på at tænke fremad og inspirerer til at åbne op for nye idéer til, hvordan det fysiske miljø kan optimeres og bruges til at støtte de daglige aktiviteter på den bedst mulige måde. Jeres indsats består af tid, planlægning, ledelsesstyret forandringsarbejde og medarbejderengagement. Analysen giver jer fakta, en solid vidensbase og et kvalitativt grundlag for, hvordan jeres pleje- og omsorgsmiljøer kan udformes, så de opfylder jeres behov bedst muligt.

Det får I med Next Care®

Situationsanalyse

• Vurdering af, hvor godt jeres nuværende miljøer understøtter beboerne, personalet og de pårørende ud fra:

   - Tryghed og selvbestemmelse
   - Stimulering og deltagelse
   - Arbejdsmiljø for personale
   - Inddragelse
   - Akustik, lys og indeklima
   - Arbejdsmetoder og aktiviteter

Hjælp til
forandringsrejsen

• Ledelsesperspektiv

• Medarbejder-, beboer- og pårørendeperspektiv

• Inddragelse og onboarding

• Anbefalinger til det fysiske miljø i forbindelse med forskellige aktiviteter

Arealplanlægning

• Type af miljøer

• Antal miljøer

• Indhold i det respektive miljø

• m² pr. miljø samt totalareal

Aktiviteter i analysen

Vision og
mål

progress-01.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAGERE

 1. 1. Opstartsmøder
 2. 2. Seminaret Sundhedsfremmende miljøer for livskvalitet
 3. 3. Workshop vision, mål og strategi
 4. 4. Rammer
 5. 5. Projekt- og tidsplan
 6. 6. Budget

Kortlægning og
inddragelse

progress-02.png

PERSONALE/REFERENCEGRUPPE

 1. 1. Seminaret Sundhedsfremmende miljøer for livskvalitet
 2. 2. Information og inddragelse
 3. 3. Kortlægning af arbejdsmåde og behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Interviews
 6. 6. Studier af inspirerende miljøer
 7. 7. Onlineundersøgelse

Resultater og
anbefalinger

progress-03.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAGERE

 1. 1. Gennemgang af resultatrapport
 2. 2. Beslutning om vejen frem
 3. 3. Anbefalinger til det fysiske miljø i forbindelse med forskellige aktiviteter
 4. 4. Arealplanlægning
 5. 5. Anbefalinger til layout
 6. 6. Kvalitativt grundlag for tegning og valg af indretning

Spørgsmål, der skal overvejes ved udformning af pleje- og omsorgsmiljøer

• Giver miljøerne tryghed og selvbestemmelse?

• Fremmer miljøerne stimulering og deltagelse?

• Støtter miljøerne medarbejderne i deres arbejde?

• Inddrages alle, også de pårørende, på en naturlig måde?

• Hvordan oplever vi akustikken, lyset og indeklimaet?

• Er miljøerne udformet til vores arbejdsmåde og de aktiviteter, der finder sted?