Vejen til jeres næste plejemiljø

Hvordan skaber man et attraktivt og velfungerende plejemiljø, hvor beboere, personale og pårørende trives og har det godt? Hos Kinnarps skræddersyr vi altid en proces, som passer til jeres unikke projekt. Med vores erfaring ser vi fire tydelige faser, som involverer alle projektets interessenter, altid med udgangspunkt i den specifikke institution og med individet i centrum.

I den første fase anbefaler vi vores plejemiljøanalyse Next Care®, hvor vision og mål fastlægges, udfordringer og muligheder identificeres samt behov i dag og fremadrettet kortlægges. Resultaterne sammenfattes og analyseres, inden de omsættes til konkrete forslag til en indretningsløsning tilpasset efter behov. Implementering sker i form af levering, installation og gennemgang af produkter og de nye miljøer med personalet for at sikre, at alle ved, hvilke muligheder det nye plejemiljø giver, og hvordan det fungerer. I den sidste fase foretages der en opfølgning for at evaluere, analysere og eventuelt justere, så plejemiljøet fungerer på bedste måde for alle individer.

Sådan fungerer Kinnarps' plejemiljøanalyse

vision.png

Vision og mål

Først samler vi ledelsen eller projektgruppen for at skabe et helhedssyn omkring projektet. Vi holder et oplæg om fremtidens plejemiljøer baseret på forskning og erfaringer samt gennemfører en workshop for at identificere udfordringer og muligheder. Gruppen formulerer i fællesskab værdibegreber, vision, mål og strategi. Det er vigtigt, at ledelsen har et klart og fælles billede af virksomhedens mål og værdigrundlag.

mapping.png

Kortlægning og inddragelse

I det næste trin inddrager vi personale og andre interessenter i projektet for at samle så mange forskellige perspektiver som muligt. Vi uddanner i at stille krav til indretning og kortlægger behovene i dag og fremadrettet. Gennem forskellige workshops tester vi nye idéer og tankegange, gennemgår de forskellige rum og hvilke aktiviteter. der foregår i dem, samt drøfter hårde og bløde værdier.

result.png

Resultater og anbefalinger

Alt det, der er fremkommet under møder, diskussioner og workshops, sammenfattes i en rapport. Vi gennemgår rapportens resultater og konklusioner i fællesskab. På baggrund af vision og mål giver vi anbefalinger om det fysiske miljø, og hvad der er vigtigt at tænke på i næste trin, når en tegning skal udarbejdes og indretning indkøbes. Med rapporten og den nye viden som grundlag er der forudsætninger for at skabe et institutionstilpasset plejemiljø.

Fra analyse til et nyt plejemiljø

Vi konkretiserer plejemiljøet ved at tegne en indretningsløsning, som tager udgangspunkt i resultatet af analysen. Med møbler i nøje udvalgte materialer og farver designer vi et fysisk miljø, som realiserer institutionens vision. Kinnarps' eget personale leverer og installerer indretningen samt giver en introduktion til det nye plejemiljø. Sammen med personalet gennemgår vi, hvilke funktioner og muligheder der er, hvordan miljøerne skal anvendes på en ergonomisk rigtig måde samt fungere i overensstemmelse med retningslinjerne for den specifikke institution.

Vil du vide mere om Next Care®, og hvordan vores plejemiljøanalyse kan udvikle din institution?

Kontakt os

Sundhedsøkonomiske effekter

Den effekt, som du får af en plejemiljøanalyse, er et bæredygtigt og sundhedsfremmende plejemiljø, som skaber rum til livskvalitet. Det er miljøer, der er udformet efter kortlagte behov, og indbyder til måltider, samvær, møder, aktiviteter og hvile – alene eller i fællesskab. De tager også hensyn til både hårde og bløde værdier, støtter beboere, personale og pårørende over tid og skaber sundhedsøkonomiske effekter på baggrund af tre parametre:

Bæredygtige mennesker

 • Inklusion og inddragelse af alle interessenter i projektet fra første færd for at skabe delagtighed og styrke kulturen.
 • Et miljø, som inspirerer, stimulerer og aktiverer såvel beboere og personale som de pårørende.
 • Et trygt miljø med en hjemlig følelse, som er afstressende og understøtter individet i hverdagens aktiviteter.
 • Øget velvære til alle gennem mulighed for variation – at kunne bevæge sig mellem forskellige typer af sanselige oplevelser og ergonomisk korrekte miljøer.
 • Følelse af samhørighed og stolthed over det plejemiljø, man opholder sig i (hjem, arbejdsplads og mødested).

Bæredygtige miljøer

 • De rigtige indretningsløsninger på rette sted, som giver miljøer, der effektivt understøtter de faktiske aktiviteter.
 • Variation af fleksible og multifunktionelle miljøer, som kan tilpasses afhængigt af plejesituation.
 • Fremtidssikrede miljøer med hensyn til kvalitet, tidløst design og mulighed for at tilpasse over tid.
 • Et miljø, som er inkluderende og kan tilpasses individuelt til mange forskellige behov.
 • Et miljø, som er trygt, let at forstå og overskueligt.

Bæredygtig økonomi

 • Effektiv udnyttelse af lokaler, hvor alle plejemiljøets arealer kan anvendes.
 • Sundhedsøkonomiske effekter, idet alle miljøer er velgennemtænkte og understøtter hverdagslivet.
 • Den rette indretningsløsning fra starten – en fremtidssikret og bæredygtig investering baseret på kortlagte behov.
 • Et miljø, som styrker, differentierer og markerer institutionens vision og varemærke samt gør det lettere at rekruttere både beboere og personale.
 • Mindsket risiko for ulykker og sygemeldinger.

Få mere inspiration og viden i vores seneste brochure

Læs her

Vi hører gerne fra dig!

Vil du vide mere om Kinnarps Next Care®, og hvordan vores plejemiljøanalyse kan udvikle jeres institution? Eller er du interesseret i specifikke dele af vores metode? Vi tilpasser alt efter behov, og hvor I befinder jer i processen. Et inspirerende oplæg? Uddannelse i at stille krav til indretning af plejemiljøer inden indkøb af indretning? Produktrådgivning? Workshops til udvikling af en fælles vision i personalegruppen? En analyse af den aktuelle situation eller en komplet plejemiljøanalyse? Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning til dig.

Kontakt os