Læringsmiljøanalysen viser vejen

I en verden, hvor der hele tiden er fart på udviklingen, og hvor mange forskellige behov og individer skal have lige forudsætninger for optimeret læring, stilles der stadig højere krav til skolens fysiske miljø. Hvordan udformer man værdiskabende læringsmiljøer, hvor eleverne har det godt og finder fokus, og hvor skolepersonalet får forudsætningerne til at udføre deres arbejde på den bedste måde?

Har du brug for hjælp til dine læringsmiljøer?

Kontakt os

Vores mangeårige erfaring med læringsmiljøstrategi gør, at vi ved, at et solidt forarbejde skaber succes. Nøglen er at kortlægge jeres unikke behov og arbejdsmønstre. Det giver jer forudsætningerne for at nå den bedste og mest holdbare løsning. Gennemtænkte og velplanlagte læringsmiljøer, som opfylder både elever og skolepersonales behov, fremmer alt fra fokus og læring til tryghed og velvære. Med andre ord en god og bæredygtig investering. Lad Kinnarps hjælpe jer med at skabe det bedste læringsmiljø og den bedste arbejdsplads!

1_DK.png

ANALYSE

Definer slutresultatet

Next Education®-behovsanalysen danner grundlaget for, hvordan jeres læringsmiljøer skal udformes for at støtte elever og skolepersonale bedst muligt.

2_DK.png

INDRETNINGSLØSNING

Gå fra idé til handling

Vi hjælper jer med at oversætte resultatet af behovsanalysen til et designkoncept, layout og en konkret tegning. Vi gennemgår ergonomi, funktioner og bæredygtighed.

3_DK.png

IMPLEMENTERING

Introducer mulighederne

Vi leverer til jer via vores egne, effektive logistik- og leverancesystemer og installerer helt i henhold til tegningen. Vi hjælper jer med at introducere og implementere miljøer, møbler, ergonomi og arbejdsmåder, så alle forstår, hvilke muligheder der findes.

4_DK.png

OPFØLGNING

Bedre at vide end at gætte

Med udgangspunkt i jeres behovsanalyse kan I efterfølgende løbende følge op på, hvordan jeres læringsmiljøer fungerer, og identificere, om behovene ændrer sig.

Next Education® læringsmiljøanalyse

Vores læringsmiljøanalyse Next Education® hjælper jer med at indsamle værdifuld viden og data forud for udformningen af jeres læringsmiljøer. Med særligt udviklede værktøjer guider vores erfarne læringsmiljøstrateger ledelsen og beslutningstagerne i arbejdet med vision, mål og rammer for projektet. Gennem workshops, seminarer og en onlineundersøgelse hjælper de jer derefter med at kortlægge behov og arbejdsmønstre samt med at inddrage skolepersonalet og eleverne på en gennemtænkt måde. Vi fokuserer på at tænke fremad og inspirerer til at åbne op for nye idéer til, hvordan skolens fysiske miljø kan optimeres og bruges til at støtte de daglige aktiviteter på den bedst mulige måde. Jeres indsats består af tid, planlægning, ledelsesstyret forandringsarbejde og medarbejderengagement. Analysen giver jer fakta, en solid vidensbase og et kvalitativt grundlag for, hvordan jeres læringsmiljøer kan udformes, så de opfylder jeres behov bedst muligt.

Det får I med Next Education®

Situationsanalyse

• En vurdering af, hvor godt jeres nuværende miljøer understøtter elever og personale ud fra:

   - Tryghed og fokus
   - Samarbejde
   - Sundhed og velvære
   - Akustik, lys og indeklima
   - Arbejdsmåde og læringssituationer

Hjælp til
forandringsrejsen

• Ledelsesperspektiv

• Personale- og elevperspektiv

• Inddragelse og onboarding

• Anbefalinger til det fysiske miljø i forbindelse med forskellige aktiviteter

Arealplanlægning

• Type af miljøer

• Antal miljøer

• Indhold i det respektive miljø

• m² pr. miljø samt totalareal

Aktiviteter i analysen

Vision og
mål

progress-01.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAGERE

 1. 1. Opstartsmøder
 2. 2. Seminaret Læringsmiljøer for tryghed og fokus
 3. 3. Workshop vision, mål og strategi
 4. 4. Rammer
 5. 5. Projekt- og tidsplan
 6. 6. Budget

Kortlægning og
inddragelse

progress-02.png

PERSONALE/REFERENCEGRUPPE

 1. 1. Seminaret Læringsmiljøer for tryghed og fokus
 2. 2. Information og inddragelse
 3. 3. Kortlægning af arbejdsmåde og behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Interviews
 6. 6. Studier af inspirerende miljøer
 7. 7. Onlineundersøgelse

Resultater og
anbefalinger

progress-03.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAGERE

 1. 1. Gennemgang af resultatrapport
 2. 2. Beslutning om vejen frem
 3. 3. Anbefalinger til det fysiske miljø i forbindelse med forskellige aktiviteter
 4. 4. Arealplanlægning
 5. 5. Anbefalinger til layout
 6. 6. Kvalitativt grundlag for tegning og valg af indretning

Spørgsmål, der skal overvejes ved udformning af skolemiljøer

• Understøtter læringsmiljøerne tryghed og fokus på indlæring?

• Opmuntrer læringsmiljøerne til samarbejde?

• Fremmer vores miljøer sundhed og trivsel hos elever og personale?

• Hvordan oplever vi akustikken, lyset og indeklimaet?

• Er skolen udformet til vores arbejdsmåde og forskellige læringssituationer?