SÅDAN SKABER I DET BEDSTE LÆRINGSMILJØ TIL NETOP JER – EN MENINGSFULD HELHED

Sådan fungerer det!       Derfor udviklede vi Next Education

Vores læringsmiljøanalyse finder frem til, hvad der er nødvendigt for at skabe det bedste læringsmiljø til netop jer. Den giver gode forudsætninger for et støttende læringsmiljø og et udgangspunkt, når indretningsforslaget skal tegnes op. En vigtig del af analysen er også at involvere, inkludere og forberede alle de personer, der skal opholde sig i de kommende miljøer. Kort sagt handler det om at forstå og analysere for at kunne forbedre.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION® FÅR DU EN HELHEDSLØSNING, SOM ANVENDER AL DEN EKSISTERENDE VIDEN OG SKABER ET UNIKT LÆRINGSMILJØ:

Et miljø, der støtter de aktiviteter, som elever og lærere udfører i skolen.

Bedre kvadratmeteroptimering og udnyttelse af alle skolens lokaler.

En holdbar og fleksibel indretning.

Arealer til spontane møder og mulighed for også at dele viden uden for klasseværelset.

Øget velvære hos elever og ansatte, som kan bevæge sig rundt mellem forskellige ergonomisk korrekte miljøer.

SÅDAN FUNGERER DET – 5 ENKLE TRIN TIL JERES FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ:

1.
VISION

Først samler vi ledelsen eller projektgruppen for at snakke vision og inspiration. Vi holder et oplæg om fremtidens læringsmiljøer på baggrund af forskning
og erfaring, vi tager på studiebesøg og gennemfører en workshop for at skabe en fælles vision. Sammen formulerer gruppen værdibegreber, vision og strategi fremadrettet. Det er vigtigt, at ledelsen har en tydelig idé om, hvorfor man skal gennemføre forandringen.

2.
Workshops og Onlineundersøgelse

I næste fase involveres personale og elever. Nye idéer og tankegange afprøves med konkrete værktøjer gennem workshops. Deltagerne får eksempelvis mulighed for at reflektere over, hvor de gerne vil udføre forskellige typer aktiviteter, og skal ved hjælp af klodser og spillebræt prøve at indrette forskellige læringsmiljøer.

I kortlægningen indgår også en onlineundersøgelse, hvor deltagerne skal svare på spørgsmål vedrørende deres nuværende læringsmiljø, og hvordan de ønsker at arbejde i det kommende læringsmiljø. Hvor stolt er du over din skole? Føler du dig tryg? Er der steder til koncentreret arbejde? Er der steder til samarbejde? Hvordan fungerer klasseværelset?

3.
Data

Alle data fra onlineundersøgelsen og det, der er kommet frem til vores møder, drøftelser og workshops, sammenfattes i en rapport. Sammen med jer gennemgår vi rapporten og dens konklusioner. Vi kommer med anbefalinger til det fysiske miljø, og hvad der er vigtigt at tænke på i næste fase, når der skal udformes en tegning. Med rapporten som udgangspunkt er der gode forudsætninger for at skabe det allerbedste læringsmiljø til netop jer.

4.
IMPLEMENTERING

Nu opbygger vi jeres nye læringsmiljø. Farver, tekstiler, møbler – vi læsser vores blå biler og emballerer så meget som muligt i vores genanvendelige filttæpper i stedet for engangsemballage. Alt leveres, monteres og placeres. Sådan skal det naturligvis være, når det er en helhedsløsning. Derefter er det klart til brug. Nu kan undervisningen starte!

5.
OPFØLGNING

Hvordan har de nye læringsmiljøer understøttet jeres undervisning? Blev det, som I havde tænkt jer? Det er spørgsmål, som vi drøfter og evaluerer på et opfølgningsmøde. Når vi sammen kigger tilbage på processen og ser fremad på alle de nye muligheder, får både I og vi mulighed for at lære og forstå mere om, hvordan vi kan gøre læringsmiljøer endnu bedre i fremtiden.

Nysgerrig på, hvad Next Education vil kunne indebære for jer?

Kontakt os

Derfor udviklede vi
Kinnarps Next Education®

FINDES DER NOGET, DER ER SÅ OMDISKUTERET SOM SKOLEN? TIL TRODS FOR DET, HVOR OFTE HØRER DU SÅ NOGEN TALE OM SKOLENS FYSISKE MILJØ?

LAD ALLE BLOMSTRE

Skolens opgave – at uddanne vores unge til en fremtid under stadig forandring – er den vigtigste, der findes. Når skolen har succes med at fremme elevernes nysgerrighed og interesse, lægges grunden til uendelige muligheder.

Kinnarps Next Education® er en filosofi og metode, som handler om at fremme alle de muligheder, der er for at give vores unge de bedst mulige forudsætninger for at klare ting, som vi kun kan gætte os til.

I dag ved vi, at det fysiske miljø har stor betydning for indlæringen. Med god kropsholdning, lys, lyd og ventilation samt et miljø, som lader dig variere din arbejdsplads, bliver det nemmere at holde koncentrationen oppe. De rette møbler og det rigtige udstyr understøtter læringen i både formelle og uformelle læringsmiljøer. Gode læringsmiljøer styrker helt enkelt børnenes udvikling og forbereder dem bedre på deres fremtidige liv. Har vi ikke en forpligtelse til så vidt muligt at stille disse miljøer til rådighed for dem?

Det mener vi hos Kinnarps

Vi gør derfor, hvad vi kan for at bidrage til dette. Med udgangspunkt i eksisterende forskningsresultater arbejder vi til stadighed på at finde nye former, materialer og koncepter, der skaber ergonomiske, indbydende og fleksible læringsmiljøer. Derefter udvikler vi sammen med skoler og arkitekter læringsmiljøer, som støtter elever og lærere i deres indlæring og udvikling.

Nu vil vi indrette fremtidens skole med dig

Sammen kan vi skabe et miljø, hvor alle elever får mulighed for at blomstre. Er du nysgerrig efter at høre, hvordan netop dit bedste læringsmiljø kunne se ud?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit læringsmiljø?

Kontakt os