The Better Effect
ET BREDERE PERSPEKTIV PÅ BÆREDYGTIGHED

En ny generation stiller nye krav til virksomheders bæredygtighedsarbejde

”Flere vil træffe bæredygtige valg, og derfor skal vi gøre det nemmere at vælge. Vi gør vores bæredygtighedsarbejde tydeligere på seks forskellige områder, hvor vi ved, at det giver en bedre effekt.”

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

OMRÅDER MED BEDRE EFFEKT

RÅVARER OG RESSOURCER

Det er sund fornuft at anvende de rigtige råvarer og at udnytte ressourcerne effektivt. Det er forudsætningen for en bæredygtig virksomhed og en vigtig del af vores forretningskultur. Vi tager ansvar for vores materialer, og vi vælger hverken råvarer eller produktionssteder, der belaster miljøet unødigt.

Mål

I 2020 skal alle træråvarer stamme fra FSC®-certificerede eller tredjepartskontrollerede kilder.

ANSVARLIGE ELLER
VERIFICEREDE
TRÆ-RÅVARER
96%

UDLEDNING AF CO2
-27%

KLIMA

Vores egne ”blå biler” giver os en unik mulighed for at reducere CO2-udledningerne. Vores intelligente transportkoncept bevirker, at vi har plads til meget mere i vores lastbiler. Hver gang andre skal bruge op til tre lastbiler, kan vi nøjes med to. Derudover kan vi selv vælge brændstoftype til vores transportbiler. Nu går vi efter at blive klimaneutrale.

mål

I 2020 er udledningen reduceret med 35 % sammenlignet med 2014

RENE MATERIALER

Vores møbler anvendes i miljøer, hvor børn og voksne tilbringer en stor del af deres liv. For os er det indlysende, at vores produkter ikke må indeholde skadelige stoffer, der påvirker menneskers sundhed og evne til at gøre et godt stykke arbejde.

Mål

I 2020 skal udledningen af VOC i vores egenproduktion være reduceret med 50 % i forhold til basisåret 2015.

BRUG AF
OPLØSNINGSMIDLER
-46%

INDKØB MED LAV
RISIKO ELLER AUDIT
99%

SOCIALT ANSVAR

Verden er ikke retfærdig. Men vi har mulighed for at sørge for, at de mennesker, som hjælper med at fremstille vores produkter, kan gøre det under gode arbejdsvilkår. Det gælder både os selv og vores samarbejdspartnere.

Mål

I 2020 skal 100 % af den højrisikoklassificerede indkøbsvolumen være kontrolleret ved hjælp af en audit.

GENBRUG

Det burde være en selvfølgelighed, at man kan ombetrække en sofa eller udskifte en slidt bordplade. Men sådan har det ikke altid været i møbelbranchen. Ved at tilbyde cirkulære serviceydelser og ved at udvikle nye cirkulære forretningsmodeller hjælper vi vores kunder med at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Mål

I 2020 skal 35 % af overskudsmaterialerne fra vores virksomhed gå til materialegenvinding. På sigt skal intet affald sendes på lossepladsen.

 

Andel Materiale
til genvinding

28%

SIDDER HELE TIDEN
21%

ERGONOMI

Stressrelaterede sygdomme og belastningsskader på kontoret er et stigende samfundsproblem. Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjertekarsygdomme og slagtilfælde. 21 % af de kunder, vi har spurgt, angiver endda, at de sidder ned og arbejder hele dagen. Det vil vi gerne ændre på.

SUNDERE MEDARBEJDERE. Ergonomiske løsninger giver friskere og mere kreative medarbejdere og bidrager til mindre sygdom og færre sygedage.

ATTRAKTIV ARBEJDSGIVER. En inspirerende og sund arbejdsplads styrker virksomhedens image. Det bliver lettere at fastholde og tiltrække nye talenter.

ØGET TRIVSEL. God ergonomi er afgørende for, at det lykkes at skabe et aktivitetsbaseret kontor. Hvis medarbejderne føler sig hjemme, nemt kan tilpasse arbejdspladserne og selv kan vælge, hvornår de vil være sociale eller arbejde koncentreret, forbedres trivslen og produktiviteten.

TAG ET KIG I VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

At tale om, hvad man vil gøre, er én sag. At gøre det en helt anden. Hos Kinnarps har vi valgt at være helt gennemsigtige med vores bæredygtighedsarbejde. Vi fortæller både de gode og de dårlige ting. Det er sådan, man bliver bedre. Læs, hvad der er sket siden sidst i vores nye bæredygtighedsrapport.

Download

EN VÆRDIKÆDE SOM ER UNIK I BRANCHEN

Kinnarps-koncernens brands har en fælles værdikæde. Et samarbejde som er unikt i vores branche, og som gør det nemt for vores kunder at træffe bæredygtige valg. Fordi vi har forskellige produktionsforhold, er det nødvendigt med individuelle løsninger. Det ser vi som en fordel, for hvert enkelt brand kan optimere bæredygtighedsarbejdet, så de passer til de forskellige forudsætninger.

1. DESIGN

Fra tegnebrættet og fremefter, designer vi produktet til at være ergonomisk, med et design, som tager hensyn til - og omfatter - alle. Vi skaber produkter, som er fleksible og kan tilpasses brugerne. Vi sørger for at vores produkters materialer kan omdannes til nem genbrug. Vi sætter høje standarder for de materialer der anvendes til fremstilling af varen, for at sikre en lav miljøbelastning.

2. RÅMATERIALE

Vi har skabt et værktøj - Kinnarps Evaluation System - til at  holde os opdateret på de miljømæssige egenskaber af de  materialer, vi bruger. Det giver os ekstra kontrol over vores  produkters indhold. Vi bruger enten certificeret træ eller træ  fra en kilde, vi har verificeret og risiko-vurderet. Mange af vores  tekstiler har miljøcertificeret legitimationsoplysninger.  Vi bruger genanvendt metal så meget som muligt, og skaber  vores egen polstring, hvilket tillader os fuld kontrol over materialet.

3. PRODUKTION

Vi undgår miljøfarlige og usunde stoffer i alle vores produktionsprocesser. Efter at have  modtaget optimale resultater fra SMETA etisk revision, lover vi stolt at overholde høje sociale  krav. Vi har et whistleblower-system på plads, der giver medarbejdere beskyttelse til at  kommunikere eventuelle problemer de vidner. Vi kræver også at alle leverandører underskriver vores Code of Conduct.

4. SALG

Vi har lang erfaring, når det gælder om at skabe gode arbejdsmiljøer. Med hjælp fra Kinnarps Next Office-analyseværktøj, arbejder vi sammen med hver enkelt kunde om at finde en aktivitetbaseret løsning, der matcher den enkelte virksomheds behov. Flere af vores forhandlere er ISO-certificeret, som systematisk arbejder på at forbedre kvaliteten og reducere miljøpåvirkningen. For eksempel har vi skiftet til energieffektiv belysning i mange af vores showrooms

5. DISTRIBUTION

Vi har vores eget optimeret transportsystem med en meget høj effektivitetsbelastning - over 90%. I stedet for engangsemballage, pakker vi vores produkter i tæpper. Tæpper, som vi tager med retur og genbruger. Det sparer os og vores kunder for 6,5 tons emballage hver dag. På vej tilbage til vores fabrikker, fylder vi vores lastbiler med materialer fra vores leverandører. Vi kører primært på diesel med tilsætning af Tall olie, for at mindske vores påvirkning af klimaet.

6. BRUG

Vi skaber inkluderende indretningsløsninger baseret på folks reelle behov. Med Kinnarps Next Office koncept, kan medarbejderne flytte mellem en række ergonomisk korrekte miljøer. Ved anvendelse af lydabsorbenter, skaber vi afbalancerede akustiske miljøer, hvilket fører til lavere stress og øget velvære. Vi er i stand til at sammenligne de akustiske egenskaber af forskellige produkter ved at studere deres individuelle fakta. Vi sætter høje krav til vores materialer, undgår unødvendige kemikalier, og skaber sundt indeklima.

7. GENBRUG

En del af vores kundekontrakter indeholder mulighed for at genanvende eksisterende møbler og identificere produkter, der kan bruges i det nye design. Visse produkter kan nemt opgraderes eller renoveres - for eksempel ved at erstatte bordplader eller polstring. For produkter, der ikke længere kan bruges, tilbyder vi at genbruge alle genanvendelige materialer.

SÆT HAK VED DINE BÆREDYGTIGHEDSMÅL MED THE BETTER EFFECT INDEX

The Better Effect Index er det første fulddækkende redskab til dig, der ønsker at kunne træffe bæredygtige indretningsvalg. Indekset giver Kinnarps' produkter karakterer inden for seks vigtige bæredygtighedsområder og viser den mulige effekt. 

Læs mere

NOGLE AF VORES CERTIFICERINGER OG MÆRKNINGER