Fra snorlige græsplæne til hjemsted for biologisk diversitet

Dus(AGER) MED DYRENE

Erhvervsområdet på Dusager i Aarhus skal summe af liv fra insekter og andre dyr. Det har en enig grundejerforening, der består af ATP Ejendomme og Kinnarps A/S, besluttet. Det 17.200 m2 store areal er i gang med at blive transformeret fra græsplæne til blomstereng med naturlige insekthoteller. Hos grundejerne har man et ønske om at skabe større biodiversitet.

Den grønne græsplæne omkring erhvervsejendommene på Dusager-området i Aarhus er ikke så grøn mere. Faktisk er den dominerede farve i øjeblikket brun. Til næste sommer vil det hele spire og blomstre til glæde for insekter og andre dyr, men også for de mennesker, der har deres daglige gang i ejendommene og i området.

Biodiversitet i stedet for en grøn naturørken

ATP Ejendomme har sammen med anlægsgartneren Jesper Schmidt lagt en plan for området. Plantesammensætningen til blomsterengen er nøje udvalgt på baggrund af de lokale forhold med fokus på mange blomstrende og hjemmehørende arter, som især tiltrækker insekter og fugle. Derudover er der til glæde for dyrene og insekterne lagt træstammer og stenbunker, som kan skabe ly for vind og vejr.

”I ATP Ejendomme lægger vi stor vægt på bæredygtighed i vores ejendomsdrift. Derfor er det oplagt for os at omlægge vores udeareal fra græsplæne, som er en grøn naturørken, til blomsterenge, der kan være hjemsted for mange insekter og andre dyr. Vores kunder i ejendommene kan fortsat nyde deres udearealer, måske endda i endnu højere grad. I blomsterengen vil der nemlig blive anlagt stier, som er oplagte til for eksempel walk and talk-møder. Derudover bliver der et smukt kig over alle de mange, forskellige blomster fra ejendommenes vinduer, siger Mass Krüger, der er projektchef fra ATP Ejendomme.

Plejen af blomsterengene består dels af en årlig klipning af blomsterengene efter frøsætning, og dels af håndlugning af uønskede arter, som for eksempel brændenælder, gråbynke og tidsler. Det betyder, at der er besparelse på græsslåningen på ca. 35 procent.

 

Opfordring fra en medarbejder

Faktisk var det en medarbejder hos Vestas, der bor i Dusager 4, som kom med idéen, som ATP Ejendomme var hurtig til at gribe. ATP Ejendomme ejer 92 procent af ejendommene i grundejerforeningen, mens de resterende 8 procent er ejet af Kinnarps.

”I juli sidste år tog en medarbejder fra Vestas fat i mig for at dele sine tanker om at omlægge græsplænen til blomsterenge til glæde for både dyr og mennesker. Netop drømmen om at kigge ud på en smuk blomstereng og bruge området til møder i det fri var medarbejderens drivkraft. Jeg videreformidlede mailen til ATP Ejendomme, og idéen var fint i tråd med tanker, der var blevet gjort hos ATP Ejendomme, så der var ikke langt fra tanke til handling. Samarbejdet har været godt, og medarbejderne i områdets øvrige erhvervsejendomme har taget positivt imod nyheden”, fortæller Mads Oxholm Isager Krøyer, der er Facility Manager hos Vestas, som bor i Dusager 4.

Også hos Kinnarps var man fra starten med på idéen og støttede op om projektet. ”Bæredygtighed har helt fra vores grundlæggelse været en stor del af Kinnarps DNA, og vi ser hele tiden på hvordan, vi kan udvide vores bæredygtighedsarbejde. Projektet her passer rigtig godt ind i vores egne tanker om hvordan, man på mange plan kan arbejde med miljø og lægger sig tæt op ad andre tiltag, som vi er med i rundt omkring i Europa, der har naturen som omdrejningspunkt til glæde for både miljø og mennesker”, siger Mette Madsen, salgsdirektør hos Kinnarps DK.

 

Det anlagte bliver naturligt

Området, der bliver omlagt, er 17.200 m2, og tankerne bag opbygningen tager udgangspunkt i de geometriske forme, som græsplænen skaber.

”Området vil få et mere vildt og naturligt udseende, som årene går, når både de eksisterende og nyanlagte grønne elementer vokser. Med årene vil området blive mere og mere naturligt og skabe bedre forhold for dyrelivet. Anlægget kommer til at bestå af mange forskellige elementer, der er tilpasset lige præcis placeringen, lysforhold og jordbundsforhold”, siger Jesper Schmidt, der er anlægsgartner og ansvarlig for anlægsprojektet.

 

Sådan etableres blomsterengene på Dusager

Før blomsterengene etableres, fræses og knuses græstørven, hvorefter der påfyldes ca. 10 cm sand over hele anlægget for at reducere koncentrationen af næringsstoffer. Den overskydende jord lægges i små bakker. Dette gøres dels for at bevare jorden på matriklen af hensyn til økonomi og bæredygtighed, dels for at gøre anlægget mere varieret, så både dyr og planter kan udnytte de forskellige mikroklimatiske forhold i de forskellige retninger. Rundt om i anlægget plantes hjemmehørende buske og træer, hvor nogle er valgt for deres blomstring og frugtsætning, mens andre primært bidrager med bark og krone som levested for en lang række dyrearter. Der er desuden taget højde for, at blomstringen og frugtbæringen strækker sig over hele sæsonen.

Rundt i engen placeres stammer, grene og stendynger og store kampesten som skjule-og levested for dyrelivet. Disse skaber skygge og holder på fugten på en solrig dag, mens stenene absorberer varmen og frigiver den om natten til gavn for både planter og dyr. Stammerne er desuden levested for svampe og andre mikroorganismer.

Anlægsgartner: Jesper Schmidt
Fotograf: Claus Haagensen

Kontakt for mere information:
Laura Gade-Rasmussen, projektleder i ATP Ejendomme på 61460444 eller gad@atp-ejendomme.dk