Kinnarps handlinger som reaktion på situationen i Rusland, Belarus og Ukraine

Den menneskelige tragedie forårsaget af den ødelæggende krig i Ukraine har påvirket en hel verden. Vores dybeste tanker går til de millioner af mennesker, der er berørt.

På grund af den fremherskende situation i Rusland, Hviderusland og Ukraine har Kinnarps stoppet leverancer til de ovennævnte lande.

Kinnarps møbelkoncern med syv egne varemærker, har ingen direkte indkøb eller indirekte indkøb via underleverandører af produkter i disse lande. Vi køber heller ikke komponenter eller råvarer direkte derfra.

Vi har nogle eksempler, hvor vores underleverandører af produkter til gengæld køber komponenter eller råvarer fra ovennævnte lande. Der arbejdes på at skifte til alternative forsyningsveje.

Situationen påvirker ikke vores evne til at levere til vores kunder på nuværende tidspunkt.