KINNARPS NEXT CARE®

EN METODE, SOM VISER VEJEN TIL FREMTIDENS PLEJEMILJØER

Sådan fungerer det           Derfor udviklede vi Next Care®

Hvordan vil du gerne have det, hvis livet skulle forandres?  Svarene er lige så mange som det antal personer, der får stillet spørgsmålet. Livskvalitet hænger i vid udstrækning sammen med vores boligmiljø. Endnu vigtigere bliver det i situationer, hvor vi har brug for hjælp og støtte fra andre og ikke længere kan bo i vores hjemmemiljø. Hos Kinnarps vil vi skabe plejemiljøer, der har helbredende egenskaber, og som får de personer, der bor i disse miljøer, til at føle sig trygge og set. Derfor har vi udviklet Kinnarps Next Care®. En metode, hvor vi sammen skaber fremtidens plejemiljøer – til individer som du og jeg. Helbredende rum til en ny generation.

MED KINNARPS NEXT CARE® FÅR DU EN INNOVATIV OG FREMTIDSSIKRET HELHEDSLØSNING TIL PLEJE- OG OMSORGSMILJØER.

Stimulerende

Et miljø, som inspirerer, stimulerer og aktiverer alle, der opholder sig i det.

Hjemligt

Et hjemligt miljø, der virker aflastende, og som støtter individet i hverdagens aktiviteter.

Fleksibel

En bæredygtig, fleksibel og arealeffektiv indretning, som kan tilpasses individuelt eller til mange forskellige behov, og som kan anvendes på alle plejemiljøets arealer.

Trygt

Et miljø, som er trygt, let at forstå og overskueligt. Et miljø, som gør arbejdet nemmere og giver personalet mere tid til beboerne.

branding

Et miljø, som styrker, differentierer og fremhæver virksomhedens vision og varemærke.

SÅDAN FUNGERER DET – VORES 5 TRIN TIL HELBREDENDE RUM

1.
INSPIRATION OG VISION

Hvordan kan vi skabe helbredende rum? I samarbejde med virksomhedens interessenter og beslutningstagere samt de ansvarlige arkitekter gennemfører vi seminarer og studiebesøg for at inspirere og reflektere. I dette første trin kommer vi også ind på virksomhedens vision, og hvordan den kan afspejles i indretningen. (Trin 1 og 2 kan du vælge at bestille som en separat serviceydelse fra os).

2.
WORKSHOP

Igennem en halv dags workshop præsenterer vi vores viden og indsigt i forhold til plejende indretningsløsninger, som bygger på erfaring, forskning og samarbejde. Vi fortæller om, hvordan inkluderende design og fleksible løsninger kan anvendes til at støtte den enkelte, personalet og de pårørende. Vi tager udgangspunkt i Next Care-håndbogen med konkrete krav og praktiske løsninger og reflekterer over, hvordan den rette løsning kan øge velbefindendet, spare tid, forenkle arbejdet og øge trygheden. Hvordan kan eksempelvis nogle få centimeters højdeforskel på et stolesæde eller materiale i kontrastfarver være afgørende for et møbels funktion og anvendelse? (Trin 1 og 2 kan du vælge at bestille som en separat serviceydelse fra os).

3.
KONKRETISERING

Hvordan kan virksomhedens vision omsættes i praksis? Hvilke forudsætninger, behov og ønsker har I? Med udgangspunkt i det, vi kom frem til under workshoppen, udarbejder vi – i samråd med jer og alle involverede parter – et konkret indretningsforslag.

4.
IMPLEMENTERING

Når vi leverer indretningen til jeres nye plejemiljø, sker det med vores egne miljøvenlige transportbiler, hvor vi beskytter møblerne med tæpper i stedet for at anvende engangsemballage. Møblerne bæres ind og monteres af vores egne montører. Din kontaktperson hos Kinnarps er naturligvis på stedet for at sikre resultatet og sørge for, at alle forstår, hvordan indretningen skal anvendes for at fungere optimalt.

5.
OPFØLGNING

Afspejler det nye plejemiljø virksomhedens vision? Støtter, inspirerer, stimulerer og aktiverer indretningsløsningen alle? Det er spørgsmål, som vi drøfter og evaluerer på de planlagte opfølgningsmøder.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan forandre jeres plejemiljø?

Kontakt os

DERFOR UDVIKLEDE VI KINNARPS NEXT CARE®

FREMTIDENS PLEJEMILJØER STILLER NYE KRAV. DER ER BRUG FOR TYDELIGE VISIONER, INDSIGT OG VIDEN FOR AT OPFYLDE INDIVIDUELLE BEHOV.

Samfundet er i hastig forandring. Vi bliver flere og flere. Vi bliver ældre og ældre. Vi kommer fra mange forskellige lande og har vidt forskellige erfaringer. Den helt store udfordring i forbindelse med fremtidens pleje og omsorg bliver at kunne opfylde alle individuelle behov på en retfærdig og jævnbyrdig måde. 

Forskning viser, at det fysiske miljø rent faktisk påvirker individets velbefindende. Det er afgørende for vores velvære, at vi kan bo eller opholde os et sted, hvor vi trives og føler os hjemme, og som skaber de bedste forudsætninger for et rigt socialt liv og meningsfulde aktiviteter. Når indretningen udformes i samspil med vores sanser, skabes der en platform for plejende rum, som kan være både beroligende og helbredende.

Kinnarps Next Care® er en metode til at skabe optimale plejemiljøer, der tager hensyn til den enkelte virksomhed og har individet i centrum. Metoden er med til at give en grundlæggende forståelse af, hvordan plejemiljøer aktivt kan udformes med henblik på at stimulere den helbredende proces, og beskriver de krav, man bør stille til indretningen af disse miljøer. Med udgangspunkt i aktuel forskning – og i samarbejde med plejere, beboere, pårørende, arkitekter og designere – skaber vi indretningsløsninger med fokus på fleksibilitet og ergonomi, som støtter den enkelte, personalet og de pårørende i hverdagen.

NU VIL VI INDRETTE FREMTIDENS PLEJEMILJØER I SAMARBEJDE MED DIG

Sammen kan vi skabe miljøer, hvor alle får mulighed for at opleve respekt og tryghed og bliver stimuleret. Fremtidens omsorgsmiljøer og ældreboliger er steder, hvor individer kan føle sig hjemme, samtidig med at de får den hjælp, de behøver. Er du nysgerrig efter, hvor godt dit plejemiljø kunne blive, hvis det fik chancen?

VIL DU VIDE MERE OM, HVAD KINNARPS NEXT CARE® KAN GIVE JER?

Kontakt os