JOHAN FRANZÉN, NEXT CARE® CONCEPT MANAGER, KINNARPS

Johan Franzén er konceptansvarlig for Next Care hos Kinnarps og har 20 års erfaring med at skabe bedre plejemiljøer. Han mener, at det er muligt at skabe fysiske miljøer, som øger velværet for alle, der opholder sig i dem, uanset om det er brugere, pårørende eller personale. Det er det, vi hos Kinnarps kalder for "helbredende rum".

Hvorfor har I udviklet Kinnarps Next Care®?

Plejen og omsorgen for hinanden er et af vores vigtigste samfundsspørgsmål. Næsten alle har været i en situation, hvor man selv eller en pårørende har haft brug for pleje og støtte. Og næsten alle har en mening. Den måske største udfordring er, at verden i dag til tider kan opfattes som værende præget af ulighed og uretfærdighed. Hvorfor skal adgangen til en bestemt type behandling eller muligheden for at opholde sig eller bo i et godt udformet pleje- og omsorgsmiljø være et lotterispil, afhængigt af hvor man bor? Netop hvad angår plejemiljøerne, er vi hos Kinnarps overbevist om, at det ikke bare handler om økonomiske ressourcer. Det handler om viden. Med den rette udformning kan omsorgsmiljøet give store samfundsgevinster, eftersom det fysiske miljø har stor betydning for, hvordan vi har det. Den, der bor eller plejes i miljøet, kan opleve øget velvære og til og med læge bedre, samtidig med at personalets arbejde bliver nemmere. Ganske simpelt et miljø, hvor alle, både brugere, personale og pårørende, trives og føler samhørighed. Kinnarps Next Care® er en metode til udformning af sådanne 'helbredende rum'. En metode, der er baseret på mange års erfaring og konkret viden, og som kan gøre det nemmere for myndigheder, virksomhedsledere og personale at vælge de rigtige møbler, som faktisk har dokumenteret positive effekter – både for den enkelte og samfundsøkonomisk.

Hvordan skaber man det optimale pleje- og omsorgsmiljø?

At vi kan bo eller opholde os et sted, hvor vi trives og føler os hjemme, og som skaber de bedste forudsætninger for et værdigt socialt liv og meningsfulde aktiviteter, er ekstremt vigtigt for, at vi har det godt. For at kunne skabe denne type 'helbredende rum' kræves det, at der er et helhedssyn og en tydelig vision i virksomheden, og at alle involverede, ikke mindst personalet, bliver inkluderet og engageret. Man skal identificere virksomhedens aktiviteter og behov ud fra denne vision og vælge indretning og møbler efter det. Det er meget vigtigt, at plejemiljøet og dets møbler kombinerer både hårde og bløde værdier. De hårde værdier kan eksempelvis handle om, at møblerne foruden de rigtige mål og funktioner også er fleksible og lette at flytte, og at de kan hænges op i forbindelse med rengøring. Det er også vigtigt med hygiejnen – bl.a., at møblerne har aftagelige og vaskbare betræk. De bløde værdier handler om vores sanseoplevelser. Lyd, lys, duft og taktile kvaliteter. Indretningen skal støtte såvel brugere som personale og pårørende. En ny generation stiller helt andre krav til pleje- og omsorgsmiljøer, og derfor bør rummene indrettes på en anden måde end tidligere.

Hvad er den vigtigste trend inden for indretning på pleje- og omsorgsområdet?

Fokus på individet! Nutidens og fremtidens pleje fokuserer på individet, på mennesket bag plejebehovet. 'Plejepakker' og løsninger i stor skala, hvor alle behandles på samme måde er tabubelagt, og det er naturligvis en udvikling, som vi skal være meget glade for! Men ambitionen om at opfylde den enkeltes ønsker og behov stiller også krav til øget fleksibilitet i plejemiljøet – og her har møblerne stor betydning.

Hvad er fordelen ved "rigtige møbler på rette sted"?

Bedre livskvalitet! Møbler, der støtter og stimulerer individet i hverdagen, øger velværet. Hvis møblerne gør det nemmere at klare sig selv, øges trygheden, samtidig med at risikoen for faldskader mindskes. Fleksible løsninger, der er lette at ommøblere og flytte, giver færre tunge løft, letter rengøring og hygiejnearbejde og er med til at mindske belastningen og stressniveauet hos personalet. Det lyder måske lidt hårdt – men det handler egentlig om at spare tid. Tid, der kan anvendes til at øge kvaliteten af plejen. I dag bruges der utrolig meget tid og ressourcer på at justere siddepositionen, hjælpe til manuelt for at understøtte balanceevnen eller hjælpe brugeren op efter et fald. De rigtige møbler kan mindske behovet for dette. Møbler i godt design handler ikke blot om bæredygtighed ud fra et kvalitetssynspunkt. De er en fremtidssikret investering i form af tidløse former og funktioner, der også møder morgendagens behov. Møbler i godt design giver desuden plejemiljøer en attraktiv identitet, som appellerer til alle individer, såsom beboere, pårørende og personale. Endvidere skaber det et positivt billede ved rekruttering af både beboere og personale. Plejemiljøet bliver et sted, hvor man føler sig hjemme og trives.

Hvad er fremtidens udfordringer?

Vi lever stadigt længere og er mere friske. Dermed forventes vi at kunne klare os stadigt længere i hjemmet. Det betyder, at den dag, hvor vi reelt får brug for en plejebolig, vil vores behov for hjælp være større end tidligere generationer. Meget tyder desværre også på, at demenssygdomme vil blive den nye folkesygdom, og dette er naturligvis noget, som miljøerne skal udformes til. Befolkningen bliver også mere og mere heterogen, f.eks. med flere udenlandsk fødte både blandt brugere og personale. Det vil også påvirke, hvordan vi udformer plejemiljøerne, fordi der er mange kulturer, som skal mødes.

"Den individcentrerede pleje stiller helt nye krav til vores pleje- og omsorgsmiljøer. Her har møblerne en utrolig vigtig funktion."

Johan Franzén, Next Care® Concept Manager, Kinnarps

Lær at kende folkene i samtalen