LISA WÄNSTRÖM, ARKITEKT SEMRÉN & MÅNSSON

Lisa Wänström er arkitekt med speciale i plejearkitektur med 15 års erfaring. Sammen med sine kolleger i Semrén & Månssons plejestudio skaber hun pleje- og omsorgsmiljøer, der giver patienter og beboere positiv distraktion.

Hvad er evidensbaseret arkitektur?

Begrebet evidensbaseret arkitektur, eller evidensbaseret design, bygger på målbar viden om arkitekturens betydning for et godt helbredende miljø. Vi arbejder meget med det, der kaldes positiv distraktion. Forskning viser, at plejemiljøer med visse egenskaber kan bidrage til at mindske stress, uro og smerteoplevelse, hvilket kan gøre, at man bliver hurtigere rask efter sygdom og reducerer behovet for smertestillende medicin. Positiv distraktion kan skabes ved f.eks. at tilbyde en flot udsigt – gerne til naturen – eller ved hjælp af grønne planter i rummet. Det er også vigtigt at tilbyde dagslys, eftersom det er med til at opretholde døgnrytmen og en god nattesøvn. Flotte kunstværker er et andet godt eksempel på positiv distraktion, men værkerne skal udvælges med omtanke, så kunsten ikke skaber uro.

Hvordan arbejder du for at skabe "helbredende rum"?

Jeg arbejder meget med netop positiv distraktion. Gode, pæne og naturlige materialer, som giver en følelse af velvære, er også vigtige. Rummene skal stimulere til bevægelse, korridorer placeres, så man har en god udsigt, og trapperne udformes, så de er pæne og behagelige at gå på.

Hvordan synes du, at pleje- og omsorgsmiljøer skal indrettes?

Den her type miljøer er komplekse, eftersom de mange tekniske krav til eksempelvis brandsikkerhed og smittebeskyttelse har betydning for, hvordan man kan indrette rummet og muligheden for møblering. Jo tidligere indretning og møbler kommer ind i processen desto bedre. Det bliver givetvis aldrig lige så godt at eftermøblere. Sommetider synes jeg også, man vælger unødvendigt klodsede møbler, bare fordi det er et plejemiljø. Men sådan behøver det ikke at være. Der findes mange stabile, ergonomiske møbler i et pænt og inkluderende design. Det er min erfaring, at entréer og korridorer ofte bliver negligeret. Her er der store muligheder for at gøre plejemiljøet mere inspirerende. Personalerummet er også meget vigtigt. Her er der mulighed for at skabe en patientfri zone, hvor man både kan slappe af og arbejde med det administrative. Man skal heller ikke glemme det grønne uden for boligen. Alt for ofte sker det, at man ringer efter en landskabsarkitekt, som skal arbejde med de udvendige arealer, når alt andet står klart. Lad landskabsarkitekten være med fra begyndelsen!

"Gode rummiljøer kan mindske uro og smerte."

LISA WÄNSTRÖM, ARKITEKT SEMRÉN & MÅNSSON

Lær at kende folkene i samtalen