Positiv distraktion

Forskning viser, at plejemiljøer med visse egenskaber kan bidrage til at mindske stress, uro og smerter, hvilket kan gøre, at man bliver hurtigere rask efter sygdom og reducerer behovet for smertestillende medicin. Det sker gennem såkaldt "positiv distraktion". Positiv distraktion kan skabes ved f.eks. at tilbyde en flot udsigt – gerne til naturen – eller ved hjælp af grønne planter i rummet. Flotte kunstværker er et andet godt eksempel på positiv distraktion, men værkerne skal udvælges med omtanke, så kunsten ikke skaber uro.

RELATEREDE PRODUKTER

Kurbits

Kurbits

Kurbits

Kurbits

Humlan

Humlan

Sture

Sture

Curt

Curt