Skab rum i rummet

Å skape rom i rommet er en god måte å markere ulike bruksområder og utnytte store rom mer effektivt på. Bruk skjermvegger for mer fleksible løsninger, alternativt grønne vekster eller bokhyller med gjennomsyn og oppbevaring på hjul