Axel Wenner, 12 år, elev på mellemtrinnet

12-årige Axel Wenner har fået et særligt tillidshverv af klassekammeraterne på sin skole i Täby: Han er deres "class buddy" og dermed talsperson for klassen i skolens elevråd. De har blandt andet drøftet, hvordan man kan forandre steder på skolen, hvor der ofte sker mobning, for at øge elevernes tryghed. De har derimod ikke har drøftet skolens indretning som helhed. Axel kalder den kedelig og fortæller Agnese Blaubarde, at der bl.a. næsten ikke findes nogle afslapningssteder på hans skole.

"Det var interessant at tale med Agnese, da jeg ikke har talt med en arkitekt før. Det var nyt for mig, at man kan have væg til væg-tæppe i klasseværelset, det var smart."

Axel Wenner efter sin dialog med indretningsarkitekten Agnese Blaubarde

LÆR DE ANDRE PERSONER AT KENDE