Magnus Blixt, rektor for Glömstaskolan

Med et engagement i skolen, som rækker langt ud over sine egne klasseværelsers fire vægge, har Magnus Blixt i 20 år udfordret, debatteret, kommunikeret og påvist alle de muligheder, der findes for at tilpasse skolen til dagens behov. Det handler eksempelvis om at udnytte potentialet i det fysiske miljø, som tydeligt påvirker indlæringsmulighederne – "hvordan vi indretter skolerummet afgør, hvad vi kan gøre", siger Magnus bl.a. under sin samtale med Jenny Hörberg, International Product Manager hos Kinnarps.

"Det var rigtigt sjovt at tale med Jenny, hun er en person, der stiller de spørgsmål, vi som skoleledere burde stille os selv. Det gør, at jeg finder nye vinkler, eller finder tilbage til tanker, jeg tidligere har haft. Vi skal tale mere sammen."

Magnus Blixt efter sin dialog med Jenny Hörberg, sortiment- og produktudvikler hos Kinnarps

LÆR DE ANDRE PERSONER AT KENDE