Kinnarps Classroom By

KAN DET FYSISKE MILJØ PÅVIRKE INDLÆRINGEN?

Det er vi overbeviste om hos Kinnarps. I en undersøgelse foretaget af Demoskop siger 2/3 af lærerne, at det fysiske miljø er afgørende eller meget vigtigt for elevernes præstation. Rapporten ”Clever Classrooms” af Peter Barrett viser, at klasseværelsets design kan øge videnudviklingen hos elever med op til 16 % på et år. Det fysiske miljø kan støtte både elever og personale. Et gennemtænkt udformet læringsmiljø virker sundhedsfremmende, præstationsforbedrende og arbejdsbesparende.

Idéer til tre ideelle klasseværelser

Gennem forskning, kontakt med lærere og andre eksperter inden for skolens verden samt egen erfaring ved vi, at børn og unge lærer på forskellige måder. Nogle har brug for fred og ro, mens andre skal have mulighed for at kunne bevæge sig. I et inkluderende læringsmiljø findes en varieret indretning, som virker støttende, uanset om man arbejder alene eller i grupper. Eleverne vælger plads afhængigt af opgaven, føler sig delagtiggjort og kan udvikle sig ud fra egne forudsætninger. Ved at øge forståelsen for, hvordan det fysiske miljø kan fremme målet, kan man skabe nye læringsmiljøer, der understøtter lærernes arbejde.

For at blive klogere på hvordan det fysiske miljø kan påvirke indlæringen, kontaktede vi personer med kendskab til læringsmiljøer. De fik mulighed for at tegne deres ideelle klasseværelse og begrunde deres valg af indretning. Vi håber, at dette kan inspirere til, hvordan man gennem forskellige typer møblering, kan støtte elever med forskellige behov og give dem den bedst mulige chance for at lære. Nogle aspekter går igen, såsom individtilpasset, aktivt, helhed, tryghed, overblik og bevægelse.

DOWNLOAD BROCHURE

DOWNLOAD BROCHURE

I vores brochure CLASSROOM BY kan du læse interviews med eksperter fra skolens verden, blive inspireret af deres tegninger af deres ideelle klasseværelse og tænke over, hvordan din skole kan anvende det fysiske miljø som et positivt og pædagogisk værktøj.

Læs brochuren