Hvad er en læringsmiljøanalyse?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Læring

Det, du laver i din organisation, og måden, du gør det på.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Miljø

Det sted, du vælger at udføre din undervisning (lokaler + teknologi).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyse

Processen med at opdele et komplekst emne i mindre dele for at få en bedre forståelse af det.

En læringsmiljøanalyse er den proces, hvor skolens komplekse miljø bliver nedbrudt i mindre dele for at få en bedre forståelse af dets helhed.

Et nærmere kig på LÆRINGEN – det, du laver i din organisation, og måden, du gør det på, samt MILJØET – der, hvor du vælger at udføre dine aktiviteter. Med andre ord handler det om at opnå en bedre forståelse af, hvordan læringsmiljøet kan hjælpe eleverne og lærerne med at lære og undervise bedre. Vores metode til dette kaldes KINNARPS NEXT EDUCATION®.

Hvorfor lave en læringsmiljøanalyse?

Elever og lærere er læringsmiljøets hjerte og sjæl. De laver arbejdet, de bruger miljøet, og de administrerer begge dele. Det er derfor, at jo bedre du forstår eleverne og lærerne og de aktiviteter, de laver, desto bedre vil du også forstå det MILJØ, de behøver for at kunne lære og undervise bedre.

Når du får en forståelse af, hvordan virksomheden ser ud, vil du også opnå den viden, der er nødvendig for at forbedre den.

Hvorfor lave en læringsmiljøanalyse?

01-Learning-space-analysis_two-icons_DA.png

Kinnarps' læringsmiljøanalysemetode

03_workplace-analysis-icon_.png

UDVIKLING AF VISION

VARIGHED
3-4 timer

MÅL
Hjælpe beslutningstagere med at fastlægge prioriteter og udvikle deres vision for forandring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Workshops

VARIGHED
1-2 uger

MÅL
Vejlede og involvere lærere, skolepersonale og elever i at forbinde deres aktiviteter med det miljø, der vil kunne understøtte dem bedst.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Analyse

VARIGHED
2-3 uger

MÅL
Involvere alle medarbejdere i at indhente oplysninger og fastlægge præferencer for skolens anvendelse og den optimale indretning.

Sammenfatning af resultaterne med angivelse af de forskellige behov og prioriteter (rumtype, hvilken størrelse har eleverne og lærerne brug for til netop deres aktiviteter). Men også hvilket niveau af fokuseret arbejde, de vil udføre i disse rum. Desuden vil vi supplere med øvrige oplysninger om ergonomi, teknologi og andre detaljerede behov.

KINNARPS NEXT EDUCATION®

Vil du have vores hjælp til at skabe dit fremtidige skolemiljø? Vores KINNARPS NEXT education® er en metode til at skabe dine skræddersyede læringsmiljøer. Ved hjælp af en detaljeret analyse og workshops kortlægger vi din organisations, lærernes og elevernes unikke behov.

Kontakt os