KINNARPS NEXT EDUCATION®
ER EN METODE, SOM GØR DET NEMT AT SKABE FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØER

Sådan fungerer det!       Derfor udviklede vi Next Education

Skolens pædagogik og didaktik har udviklet sig i årtier. I mange tilfælde har skolens fysiske udformning imidlertid set ud, som den altid har gjort, men nu er der ved at ske noget. Med gode miljøer gør vi det lettere for eleverne at lære. Alle elever. Vi taler om læringsmiljøer. Vi taler om Kinnarps Next Education – en metode til at skabe rum for aktiv læring.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION® FÅR DU EN HELHEDSLØSNING, SOM ANVENDER AL DEN EKSISTERENDE VIDEN OG SKABER ET UNIKT LÆRINGSMILJØ:

Et miljø, der støtter de aktiviteter, som elever og lærere udfører i skolen.

Bedre kvadratmeteroptimering og udnyttelse af alle skolens lokaler.

En holdbar og fleksibel indretning.

Arealer til spontane møder og mulighed for også at dele viden uden for klasseværelset.

Øget velvære hos elever og ansatte, som kan bevæge sig rundt mellem forskellige ergonomisk korrekte miljøer.

SÅDAN FUNGERER DET – 5 ENKLE TRIN TIL JERES FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ:

1.
INSPIRATION & VISION

Hvordan ser det optimale læringsmiljø ud i fremtiden?

I processens første trin handler det om inspiration og vision. For mange er forskningsresultaterne med hensyn til fysisk miljø og indlæring nye, ligesom kendskabet til hvordan selv relativt små arealer kan udnyttes på en smartere måde. Nye typer møbler kan skabe fleksible miljøer, som fremmer kreativitet og sundhed.

Sammen med skolen og de ansvarlige arkitekter gennemfører vi forelæsninger, studiebesøg og workshops med alle interessenter for at inspirere og analysere.

2.
KORTLÆGNING

Hvordan kan vi skabe trygge, arealeffektive, fleksible miljøer, som holder længere? Hvordan skaber vi plads til såvel adskillelse som samarbejde, ro og aktivitet, samtidig med at vi opbygger et miljø, der skaber velvære for både krop og sjæl?

I processens andet trin bliver vi mere detaljerede. Vi kigger på ergonomi, lys, lyd, aktive og passive arealer, alderstilpasning – ja, alt det, som spiller en rolle for, at alle, der færdes i skolens miljø, har det så godt som muligt. Til vores hjælp har vi praktiske og konkrete værktøjer, som gør det nemt at deltage, selv for den, der ikke er vant til at visualisere nye miljøer.

3.
KONKRETISERING

I dette trin gennemgår vi først resultatet af analysen og sikrer, at det stemmer overens med jeres vision og mål. Derefter havner bolden hos os i Kinnarps. På grundlag af det arbejde vi har lavet sammen med alle involverede i de første to trin, udarbejder vi et indretningsforslag ud fra alle de forudsætninger, behov og ønsker, der er fremkommet.

4.
IMPLEMENTERING

Nu opbygger vi jeres nye læringsmiljø. Farver, tekstiler, møbler – vi læsser vores blå biler og emballerer så meget som muligt i vores genanvendelige filttæpper i stedet for engangsemballage. Alt leveres, monteres og placeres. Sådan skal det naturligvis være, når det er en helhedsløsning. Derefter er det klart til brug. Nu kan undervisningen starte!

5.
OPFØLGNING

Hvordan har de nye læringsmiljøer understøttet jeres undervisning? Blev det, som I havde tænkt jer? Det er spørgsmål, som vi drøfter og evaluerer på et opfølgningsmøde. Når vi sammen kigger tilbage på processen og ser fremad på alle de nye muligheder, får både I og vi mulighed for at lære og forstå mere om, hvordan vi kan gøre læringsmiljøer endnu bedre i fremtiden.

Nysgerrig på, hvad Next Education vil kunne indebære for jer?

Kontakt os

Derfor udviklede vi
Kinnarps Next Education®

FINDES DER NOGET, DER ER SÅ OMDISKUTERET SOM SKOLEN? TIL TRODS FOR DET, HVOR OFTE HØRER DU SÅ NOGEN TALE OM SKOLENS FYSISKE MILJØ?

LAD ALLE BLOMSTRE

Skolens opgave – at uddanne vores unge til en fremtid under stadig forandring – er den vigtigste, der findes. Når skolen har succes med at fremme elevernes nysgerrighed og interesse, lægges grunden til uendelige muligheder.

Kinnarps Next Education® er en filosofi og metode, som handler om at fremme alle de muligheder, der er for at give vores unge de bedst mulige forudsætninger for at klare ting, som vi kun kan gætte os til.

I dag ved vi, at det fysiske miljø har stor betydning for indlæringen. Med god kropsholdning, lys, lyd og ventilation samt et miljø, som lader dig variere din arbejdsplads, bliver det nemmere at holde koncentrationen oppe. De rette møbler og det rigtige udstyr understøtter læringen i både formelle og uformelle læringsmiljøer. Gode læringsmiljøer styrker helt enkelt børnenes udvikling og forbereder dem bedre på deres fremtidige liv. Har vi ikke en forpligtelse til så vidt muligt at stille disse miljøer til rådighed for dem?

Det mener vi hos Kinnarps

Vi gør derfor, hvad vi kan for at bidrage til dette. Med udgangspunkt i eksisterende forskningsresultater arbejder vi til stadighed på at finde nye former, materialer og koncepter, der skaber ergonomiske, indbydende og fleksible læringsmiljøer. Derefter udvikler vi sammen med skoler og arkitekter læringsmiljøer, som støtter elever og lærere i deres indlæring og udvikling.

Nu vil vi indrette fremtidens skole med dig

Sammen kan vi skabe et miljø, hvor alle elever får mulighed for at blomstre. Er du nysgerrig efter at høre, hvordan netop dit bedste læringsmiljø kunne se ud?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit læringsmiljø?

Kontakt os