Gang

Færdselsåren hvor man flytter sig mellem undervisningslokaler, kantine, frikvarter og timer. I mange tilfælde også elevernes sted, hvor de mingler og har opbevaringsskabe til deres ting. Et sted, som kan varieres og ændres, udbygges med oaser og hyggeområder til længere og kortere pauser, og hvorfor ikke bruge det som en forlængelse af klasseværelset? Trygge hjørner og små nicher kan sniges ind og blive holdepunkter for elevgrupper, ekstra studiepladser og pausehygge. Teknisk udstyr kan understøtte i løbet af dagen med information, skemaer, eller hvorfor ikke pauseunderholdning?
Fokusord
  • Alternativ studieplads
  • Forlængelse af klasseværelset
  • Forbindelsesrum
  • Socialt rum
  • Frikvartersrum
  • Selvstudier
  • Transport