Indgang

I indgangen har skolen mulighed for at gøre et godt indtryk på elever, medarbejdere og besøgende – hver dag. Et indbydende indtryk, som sætter tonen for læringsmiljøet som helhed og skoledagen, og en vigtig brik i skolens image. Men også et sted hvor kun dem, der hører til, har fri adgang, og hvor der af hensyn til tryghed og sikkerhed spørges ind til udefrakommende gæsters ærinder.
Fokusord
  • Indbydende startsted
  • Oplysninger
  • Tryg indgangssluse
  • Fælles passagested
  • Inspirerende morgenboost
  • Imageopbyggende