Klasseværelse

Klasseværelset er et sted til undervisning. Et sted, som skal understøtte indlæringen. I løbet af en dag udfører vi mange forskellige aktiviteter, som resulterer i forskellige læringssituationer. Møbleringen skal fungere som det tredje led og være fleksibel for at kunne understøtte elever og lærere i den aktivitet, der udføres i øjeblikket. Gruppearbejde kræver én type møblering, mens individuelt koncentrationsarbejde kræver en anden. Klasseværelset skal tilskynde til bevægelse i en aktiv undervisning og kan også inkludere gangen samt tilstødende grupperum
Fokusord
  • Fleksibilitet
  • Forskellige zoner
  • Rum i rummet
  • Teknik
  • Individuelt tilpasset
  • Dynamisk
  • Smarte opbevaringsmoduler
  • Godt lys og lydmiljø
  • Ergonomisk korrekte siddepladser