Dele viden

Hele skolen er ét læringsmiljø, også arealer, der måske traditionelt blot er blevet betragtet som gangarealer. Ved at indrette gangarealer og andre fællesarealer med de rette møbler kan du skabe arealer til spontane møder, hvor man nemt kan samarbejde og dele viden. Klasseværelset kan forlænges ud på gangen og skabe mulighed for både individuelt arbejde og gruppearbejde.

Flere tips