PERSONALEOMRÅDER

Læreren og det øvrige skolepersonales dedikerede arealer som f.eks. arbejdsrum, pauserum, møderum, reception og rum til skolepsykolog og sundhedsplejerske. Her skal man kunne arbejde uforstyrret, effektivt og somme tider fortroligt. En varieret indretning og gode ergonomiske forudsætninger støtter både koncentreret arbejde, spontane og planlagte møder samt et øjebliks afslapning eller frokostpause. Ved hjælp af skærme eller afskærmende opbevaringsmoduler kan arealerne nemt opdeles i zoner til forskellige formål. Lænestole med høj ryg giver et øjebliks adskilthed til den, der har brug for det. Godt med opbevaring, personlig eller fælles, letter orden og struktur. Bestem, hvad der skal opbevares lettilgængeligt, og hvad der kan arkiveres. Velplanlagt teknik og kabelhåndtering letter rengøringen og giver et roligt indtryk.

personalrum-1.jpg

personalrum-2.jpg

Møbler til personaleområder