10 tips til bedre akustik i det åbne kontorlandskab

I dag arbejder vi ofte i åbne kontorlandskaber for at fremme samarbejde, kommunikation og kreativitet. Her det vigtigt at planlægge lydmiljøet, så man undgår lydrelateret stress og koncentrationsbesvær. Akustikkonsulent Pontus Thorsson lærer os mere om akustik i åbne kontormiljøer, og hvad der er vigtigt at tænke på.

Mange moderne arbejdspladser er opbygget med udgangspunkt i samarbejde snarere end individuelt arbejde. Denne omstilling er sket af flere årsager. Forskning viser f.eks., at tanker og idéer udvikles bedre i fællesskab med andre. Men der er også et socialt aspekt. I takt med øget digitalisering omgås vi stadigt mindre med hinanden; kontakten opretholdes i stedet via eksempelvis de sociale medier. Dermed bliver kontoret og kollegerne stadigt vigtigere for vores sociale interaktion. Dette afspejler sig også i kontorets udformning, hvor stille fokuszoner fravælges til fordel for åbne og sociale arealer.

Skab et afbalanceret lydniveau

Det er imidlertid en stor udfordring at opnå en god akustik og et afbalanceret lydniveau i det åbne kontorlandskab. Den åbne løsning indebærer næsten altid et stort kompromis med hensyn til lydmiljøet. Mange har ganske enkelt svært ved at finde steder, hvor de kan arbejde koncentreret og uforstyrret, hvilket medfører øget stress og lavere effektivitet. Ifølge akustikkonsulent Pontus Thorsson er det dog ikke lydniveauet i sig selv, der er det største problem, men samtalerne rundt omkring os. "Vi mennesker har haft succes som art, fordi vi er dygtige til at samarbejde, og det er vi takket være vores veludviklede sprog. Ulempen er, at vi er programmeret til at lytte til hinanden. Så snart vi hører tale, vil hjernen høre og tolke det, der siges. Vi bliver simpelthen afbrudt i vores arbejde, når kolleger taler rundt omkring os", fortæller Pontus Thorsson.

Der behøver altså ikke være helt stille på kontoret, lidt summen kan oven i købet ofte være en fordel. Derimod er det vigtigt, at der findes særskilte steder til individuelt arbejde, hvor man kan sidde helt uforstyrret og afskærmet fra kollegernes samtale. "Det bedste er at tage udgangspunkt i sin egen virksomhed og tænke aktivitetsbaseret. Hovedreglen er, at der skal være plads til forskellige typer aktiviteter – fra åbne og kreative områder til helt stille steder til individuelt og uforstyrret arbejde", siger Pontus Thorsson.

Akustiktips

1.

Et heldækkende akustikloft er et godt fundament og begyndelse. Det skal være nedsænket fr̊a sëlve loftet og give en lyddæmpende effekt i hele kontoret.

2.

Lydabsorberende vægabsorbenter kan med fordel installeres i rum, hvor man vil have ekstra fred og ro, men også udvalgte steder i mere åbne miljøer.

3.

Boghylder med bøger og ringbind bidrager til, at samtaler og andre lyde bliver mere diffuse. Rumopdelinger er et andet godt alternativ.

4.

Gardiner bidrager til et mere hyggeligt miljø, både visuelt og lydmæssigt. De skal helst være af et lidt kraftigere stof og hænge en smule ud fra væggen/vinduet.

5.

Sørg for, at kontorets stole er så støjsvage som muligt. Stole med ben skal have fødder, og stole med hjul bør stå på et lyddæmpende underlag.

6.

Lydabsorberende loftsskærme (bafler) begrænser effektivt lyden fra at blive overført til omgivelserne.

7.

Gulvtæpper absorberer lyd, men frem for alt dæmper de lyden fra skridt.

8.

Sørg for, at der er rimelig afstand mellem de forskellige arbejdspladser.

9.

Det er vigtigt at have rum, der er lydisolerede, og som opleves som helt stille. Her skal man kunne holde møder eller arbejde uforstyrret og koncentreret på egen hånd.

10.

Lydisolerede vinduer er en forudsætning for, at der ikke skal trænge lyd ind udefra. Dette er naturligvis ekstra vigtigt, hvis kontoret ligger i et bymiljø eller i tilknytning til eksempelvis en større vej.

Sådan beskytter du de stille miljøer

Det handler altså ikke om at skabe et helt stille kontor, men snarere om at afbalancere lyden og finde passende lydmiljøer til alle typer aktiviteter. Kreativt arbejde og brainstorming udføres eksempelvis bedre i et summende miljø. Men hvis man skal sidde og koncentrere sig, kan omgivende samtaler volde store problemer. "Vores hørelse har ikke udviklet sig i 50.000 år. Derfor er det stadigvæk naturen, der er hørelsens reference, og i naturen er der aldrig stille. At sidde i fuldstændig stilhed kan faktisk være irriterende for mange af os. Så det er ikke fuldstændig stilhed, vi er ude efter, men fred og ro. Når det er sagt, er det stadigvæk de stille arealer, der er den største mangelvare på nutidens kontorer", siger Pontus Thorsson.

Den mest effektive måde at sikre et stille miljø til uforstyrret arbejde på er naturligvis at opsætte en lydtæt væg. Hvis I ikke har mulighed for det, kan der i stedet opsættes robuste lydabsorberende gulvskærme, og herved skabes der rum i rummet til uforstyrret arbejde. Sørg også for at få meget absorption i loft og på vægge, ikke alene på de afskærmede arealer, men på hele kontoret. Allervigtigst er det i loftet, da dette er den største overflade.

Pontus Thorsson

Lydkonsulent og grundlægger af Akustikverkstan

Pontus har en doktorgrad i teknologi inden for akustik, og hans afhandling omhandlede udendørs lydudbredelse. Pontus har mangeårig erfaring som akustikkonsulent og forsker/forelæser også på det tekniske universitet Chalmers. Pontus har med succes gennemført en hel del forskning om bl.a. lyd fra vindmøller og akustik i letvægtsbygninger. 

Læs mere på akustikverkstan.se