10 tips til bedre akustik i klasseværelset

Et godt lydmiljø påvirker elevernes indlæringsevne positivt, både på kort og lang sigt. Dårlig akustik indebærer derimod, at skoleresultaterne bliver dårligere. Alligevel glemmer man ofte lydforholdene, når der bygges og indrettes skoler. Her kommer 10 enkle tips til bedre akustik i klasseværelset.

Forstil dig, at halvdelen af undervisningen i skolen foregår i mørke, fordi belysningen i undervisningslokalerne ikke fungerer ordentligt. Eller at hver anden side i undervisningsmaterialet mangler, når eleverne skal tage ny viden til sig. Nej, sådan er det heldigvis ikke. Men når det gælder lyd, kan situationen faktisk beskrives så drastisk.

Lydforstyrrelser forværrer skoleresultaterne

Alle ved, at lyd kan være forstyrrende, samtidig med at akustik er et lidt diffust og abstrakt område. Men der findes dybdegående forskning på området, som peger på, at elevernes kognitive evner påvirkes meget negativt af et dårligt lydmiljø. Kort sagt indebærer det, at lydforstyrrelser forringer deres muligheder for at tage informationer til sig og bearbejde dem til viden. Unge er desuden mere følsomme end voksne og har sværere ved at bortfiltrere forstyrrende lyde, hvilket gør situationen i skolen særligt alvorlig. 

Dårlig akustik i halvdelen af klasselokalerne

Nogle undersøgelser viser, at helt op til halvdelen af de undersøgte klasselokaler ikke opfylder kravene til et velfungerende lydmiljø. Det er en udvikling, som ofte forstærkes af, at klasselokalerne ikke er tilpasset til de nye pædagogiske arbejdsformer med mindre tavleundervisning og flere opgaver baseret på samarbejde og aktiv videnindsamling i grupper.

Forstyrrelser opstår desuden ikke kun, når lærerens tale drukner i støj, det vil sige i indlæringssituationer, hvor der skal lyttes. Også i forbindelse med opgaver, som er mere visuelle, f.eks. at læse eller studere tabeller og diagrammer, kan lyde sabotere muligheden for maksimal indlæring. 

Påvirkninger på lang og kort sigt

Dårlig akustik indebærer, at elevernes hjerner skal bruge så meget energi på at bortfiltrere forstyrrende lyde, at der bliver mindre kognitiv kraft tilbage til rent faktisk at lære noget. Det betyder, at hvis halvdelen af klasselokalerne ikke lever op til kravene om et passende lydmiljø, er halvdelen af den samlede undervisningstid i praksis spildt.

Endnu mere foruroligende er det måske, at det har en både akut og kronisk negativ påvirkning. Det er slemt nok, at børn og unge opnår dårligere skoleresultater på grund af elendige lydmiljøer, men deres langsigtede kognitive udvikling kan også påvirkes negativt.

   

Skab et funktionelt lydmiljø

Det var de dårlige nyheder. Men der er også gode nyheder. For det første, at det ikke handler om, at vi skal have helt stille klasselokaler. Lidt baggrundslyd kan til og med være positivt, eftersom vores høresans stadigvæk er tilpasset efter et liv i naturen, som jo aldrig er helt stille. For det andet, at der med ganske enkle midler kan skabes funktionelle lydmiljøer og steder på skolen til forskellige typer aktiviteter.

Det bedste ville selvfølgelig være, at akustikken indtænkes allerede i forbindelse med opførelsen af skolen, f.eks. ved at tilknytte akustikeksperter på et tidligt stadie i processen. Men også i eksisterende bygninger kan man forbedre akustikken.

Forskellige typer tekstiler gør, at lyd dæmpes og forstyrrelser mindskes, så tæpper, gardiner og bløde møbler har en positiv indvirkning på lydmiljøet. Akustikplader på bordoverflader, bløde hjul på stole samt blød og lydløs lukning af skuffer og døre (soft close) er andre eksempler på enkle tiltag. Flytbare lydabsorberende skærme kan anvendes for at skabe spontane rolige oaser til koncentreret individuelt arbejde eller projektbaseret gruppearbejde. Og for at opnå en rigtig god effekt er væg- og loftsskærme et godt hjælpemiddel.

   

God akustik betaler sig

Men bliver det ikke dyrt? Det afhænger naturligvis af, hvordan man ser på det, men det korte svar er: Nej. Det koster ikke mere at gøre det rigtige end det forkerte. Tværtimod. Navnlig hvis det vejes op imod indlæringsfordele og ses i et langsigtet samfundsøkonomisk perspektiv.

To svenske eksperter* har desuden lavet et regneeksempel med udgangspunkt i tal fra WHO. De tager udgangspunkt i tal om dårligere indlæring forårsaget af for høje støjniveauer. De konverterer tallene til tabt undervisningstid og ganger den med lærernes løn – og konkluderer, at dårlig akustik i svenske skoler koster ca. 1,4 mia. svenske kroner om året.

Herfra kan der laves en kobling til de markante sammenligninger i starten. Hvis belysningen ikke længere virker, eller der mangler sider i bogen, er det naturligt at slå alarm og gøre noget ved det. Ligeså selvfølgeligt burde det vel være at reagere, hvis akustikken i skolen ikke fungerer?

* Staffan Hygge, professor emeritus i miljøpsykologi ved universitetet i Gävle, og Robert Ljung, lektor ved universitetet i Gävle.

    

”Det er ofte de små ting, der kan gøre en stor forskel, når det handler om at forbedre lydmiljøet i klasseværelset. Funktionelle løsninger såsom soft close på skuffer og skabe eller hjul på stole fjerner effektivt mange af de forstyrrende lyde, der opstår i et klasseværelse i løbet af en dag. At skabe et godt lydniveau ser vi som en meget vigtig del af det at opnå et godt arbejdsmiljø for både lærere og elever”.

Anders Larsson, Next Education Concept Manager i Kinnarps AB

10 tips til bedre akustik i klasseværelset

1.

school_acoustics_1.jpg

Flytbare skærme på hjul for at kunne lave inddelinger ved gruppearbejde bidrager til at mindske forstyrrende lyde og skaber et mere fleksibelt læringsmiljø.

2.

school_acoustics_2.jpg

Lydabsorberende vægskærme er effektive med henblik på at opnå et generelt bedre lydmiljø.

3.

school_acoustics_3.jpg

Borde med akustikplader reducerer forstyrrende lyde i klasseværelset fra eksempelvis skriveredskaber. Lydabsorbenter, som monteres under bordpladen, opfanger og absorberer lyde fra hele rummet, f.eks. fra skrabende stoleben.

4.

school_acoustics_4.jpg

Hjul på stole og borde mindsker irriterende skrabelyde.

5.

school_acoustics_5.jpg

Tæpper på gulvene dæmper alle lyde og mindsker frem for alt lyde fra skridt og møbler.

6.

school_acoustics_6.jpg

Gardiner dæmper lyd og gør desuden rummet blødere og mere behageligt rent visuelt.

7.

school_acoustics_7.jpg

Bløde møbler er lækre at sidde i og har generelt en lyddæmpende effekt.

8.

school_acoustics_8.jpg

Lydabsorberende lofter gør underværker i forhold til lydmiljøet.

9.

school_acoustics_9.jpg

Soft close af låger og skuffer mindsker larm i klasseværelset. Og bidrager generelt til rolige omgivelser.

10.

school_acoustics_10.jpg

Særskilte pladser til koncentreret individuelt arbejde eller gruppearbejde reducerer lydforstyrrelser og øger fokus på opgaven.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe et godt lydmiljø?

KONTAKT OS

RELATEREDE PRODUKTER

Vibe

Vibe

Vibe Lyddæmpning væg og loft

144 Farver & Materialer | 27 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Gulvskærm

144 Farver & Materialer | 110 Varianter

Xact

Xact

323 Farver & Materialer | 16 Varianter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Vi er her for at hjælpe.
Fra start til slut.

Leder du efter et bestemt produkt? Er du interesseret i at tilpasse en løsning til dine individuelle behov? Eller blot nysgerrig efter at lære mere om hvad vi kan tilbyde dig? Kom i kontakt - vi er her for dig.