AKTIVITETSBASEREDE KONTORER

Bedre koncentration og mere arbejdsglæde på jobbet

I den nye såkaldte tankeøkonomi er det ikke længere viden, der er den vigtigste faktor, men i stedet handler det om at kunne forstå den og kombinere tilsyneladende helt forskellige idéer til innovative begreber og løsninger. Det kræver koncentration. Men eftersom vi hele tiden bliver forstyrret og distraheret på jobbet, bliver effekten snarere det modsatte. Og jo flere forstyrrelser, desto lavere bliver medarbejdernes produktivitet og motivation. 

Hvordan kunne det ske?

Åbne kontorer

Ændringen er sket gradvist – men overgangen fra cellekontorer til åbne kontorlandskaber blev startskuddet. Åbne kontorer har mange fordele, idet de ofte giver gode forudsætninger for kreativt og idédrevet gruppearbejde. På et marked, hvor kontorhuslejerne er skyhøje, er de åbne kontorer også blevet populære, fordi man sparer dyr kvadratmeterplads. Men de åbne kontorer har også sine begrænsninger, fordi åbenheden giver anledning til mange forstyrrelser. Arbejdsopgaver, som kræver koncentration, bliver vanskelige at udføre, når man hele tiden bliver afbrudt.

Ny teknologi

Teknologien er en anden kilde, som ofte påvirker koncentrationsevnen. Hvor stor forstyrrelsen bliver, afhænger af det arbejde, du udfører, men de allerfleste af os påvirkes af e-mails, SMS'er og løbende beskeder via de sociale medier. Arbejdet bliver splittet op og vanskeliggøres unødigt. 

Møder

Hånden på hjertet – hvor mange arbejdsmøder har du hver uge? Selv om det er effektive og konstruktive møder, optager de alligevel en hel del tid og indebærer ofte en uvelkommen afbrydelse, når du netop har fået flow i arbejdet. 

Konklusion: Dialoger, gruppearbejde og møder vil også fremover være en vigtig del af arbejdslivet. Men muligheden for at arbejde koncentreret og uforstyrret er nødvendig for at få "flow" i arbejdet og skabe forudsætninger for, at medarbejderne kan udvikle sig.

 

Aktivitetsbaseret kontor – en god løsning

Activity Based Working – dvs. aktivitetsbaserede kontorer – som tilbyder forskellige løsninger til forskellige arbejdsopgaver, har vist sig at være en effektiv måde at øge menneskers kreativitet og præstationsevne på jobbet. I stedet for at have faste arbejdspladser kan medarbejderne vælge mellem forskellige ergonomisk korrekte miljøer, afhængigt af det arbejde, de skal udføre; stillerum med henblik på adskillelse og koncentreret arbejde, åbne eller lukkede møderum og projektarealer er blot nogle eksempler på dette.

 

Introvert eller ekstrovert?

I det aktivitetsbaserede kontor har du mulighed for at opfylde behovene hos mennesker med forskellig personlighed. En del personer er introverte og har brug for adskillelse og stille miljøer for at kunne koncentrere sig. Andre er ekstroverte og trives og er allermest kreative i gruppemiljøer og i mødet med andre.

 

Øget effektivitet på arbejdspladsen

Miljøer, hvor medarbejderne altid har alternativer til, hvordan og hvor de vil arbejde, har vist sig at have en positiv effekt på sundhed og velbefindende. En undersøgelse fra Superlab viser faktisk, at effektiviteten på et aktivitetsbaseret kontor er 14 % højere i sammenligning med klassiske kontorbåse. Kinnarps' koncept Next Officeer en inspirerende proces for udformning af nye arbejdspladser, hvor aktivitetsbaserede arbejdsmåder kan være en del af løsningen. 

 

HURTIGE FAKTA:

• 22 % af medarbejderne går til et sted, hvor de kan være uforstyrret, når de vil være produktive.

• 28 % af de medarbejdere, der sidder i et åbent kontor, vælger at skabe fred og ro ved hjælp af musik og høretelefoner.

Kilde: Undersøgelse fra Manpower og Kairos Future.