Indretning af en arbejdsplads under hensyntagen til de menneskelige behov er vigtigt, da produktive medarbejdere er en konkurrenceparameter. Den måde, hvorpå medarbejdere interagerer med kollegaer og deres arbejdsplads, former kvaliteten af deres arbejde. Når folk arbejder sikkert og er glade for deres arbejde, føler de sig godt tilpas, og de er mere produktive! En tredjedel af de medarbejdere, der benytter computere, har rapporteret, at de oplever smerter i ryg og nakke.1
Stress og arbejdsbelastning bidrager betydeligt til helbredsproblemer, der er relateret til arbejdet2. En medarbejders sygefravær koster ca. SEK 2.740 om dagen3, men med en ergonomisk arbejdsplads kan sygefravær, der er forårsaget af dårligt fysisk eller psykosocialt arbejdsmiljø, sænkes betydeligt4.

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Flere tips