Mennesker er sociale væsner, og positiv interaktion øger vores følelse af velvære. De positive forbindelser, vi skaber med kollegaer, er en vigtig del af den samarbejdsånd, der kræves for at opnå produktivt arbejde. 1 Når vi skaber positive forbindelser, glæder vi os over at komme på arbejde, og produktiviteten stiger! Arbejdspladser bliver i stigende grad mere forskellige, så det er vigtigt at skabe områder, hvor folk med forskellige baggrunde og arbejdsstil kan fungere sammen. Funktionelle kaffe- eller caféområder er perfekte til hurtige interaktioner og giver medarbejderne et fællesområde, hvor de kan slappe af og lære hinanden at kende. Mødelokaler, som ligger lige ved siden af de åbne områder, er perfekte til brainstorming og lader medarbejderne booke lokaler til mere formelle møder.

1. E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work: linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

Tips og tricks!

  • Udpeg en fælleskabsleder til at fremme sociale arrangementer, der bringer folk sammen
  • Lad medarbejderne bestemme reglerne for fællesområderne, hvilket øger deres følelse af ejerskab
  • Mødelokaler giver mulighed for at booke et rum til sammenkomster og nye forretningsforbindelser

Flere tips