Alle nuancer af bæredygtighed

Fra valg af råmateriale og design til langsigtet kvalitet og intelligent genanvendelse. Når Kinnarps udvikler sit stofsortiment er bæredygtighed en selvfølge. ”Vores kunder kan være trygge ved, at vi tager ansvar gennem hele kæden", siger Christina Calisir, Technical Manager Cover Materials.

Hvad er det absolut vigtigste for, at Kinnarps' tekstiler skal kunne leve op til virksomhedens høje krav til bæredygtighed?

”Det er ikke muligt at fremhæve en enkelt ting eller et trin i processen, eftersom det er helheden, der afgør, hvor bæredygtigt et stof er. Bæredygtighed er et komplekst område, og vi skal holde styr på mange tanker og finesser samtidig", forklarer Christina Calisir.

Kontrolsystemer

Så lad os forsøge at gøre netop det og i det mindste følge nogle af trinnene i processen. Valg af råmaterialer er naturligvis en vigtig begyndelse, og her har Kinnarps effektive værktøjer til at vurdere stoffernes miljøydeevne.

”Omkring halvdelen af vores tekstiler er fremstillet af naturmaterialer og er naturligt brandhæmmende, og alle vores standardtekstiler lever op til det pågældende markeds strengeste miljøkrav og i mange tilfælde sikkerhedskrav", siger Christina.

Bæredygtige tekstiler handler også om at vælge dygtige leverandører, og Kinnarps samarbejder lige nu hovedsagelig med europæiske virksomheder.

”Det er vores erfaring, at vi har bedre kontrol med de aspekter, som vedrører bæredygtighed, fordi vi har fælles regler og standarder. Men det handler også om hurtige og sikre leverancer", siger Christina Calisir.

Hun påpeger også, at arbejdet med bæredygtighed handler om at tage fælles ansvar, og at Kinnarps' leverandører mere skal ses som samarbejdspartnere.

”Vi arbejder gerne tæt sammen med andre aktører, både i og uden for møbelbranchen. Her handler det også om at være transparente og indse, at vi skal lære af hinanden”.

Æstetik og holdbarhed

Et andet skridt på vejen mod et bæredygtigt produkt er designet. Her skal æstetiske overvejelser spille godt sammen med f.eks. stoffets holdbarhed og systemer til håndtering af spild og rutiner, for genanvendelse af råmaterialet i slutningen af cyklussen.

”Hvis kunden vil og kan anvende vores produkter længe, så bidrager det til en lavere miljøpåvirkning, så på den måde hænger mønstre, farver, kvalitet og fleksibilitet sammen. Det hele handler om at designe med bæredygtighed i tankerne", siger Christina Calisir.

Kinnarps har bl.a. udviklet værktøjer og metoder for både at kunne anvende så meget som muligt af den indgående råvare og at håndtere det spild, der under alle omstændigheder vil forekomme. En del af stofspildet anvendes f.eks. som fyld i mange af virksomhedens lydabsorberende elementer. 

Ansvar for hele kæden

For fremstillings- og distributionsfasen gælder der de samme strenge bæredygtighedskrav som for alle Kinnarps' produkter. Hvilket også er tilfældet for mulighederne for at istandsætte, opgradere og genanvende med henblik på at bidrage til en cirkulær økonomi.

”Der sker meget på dette område, og vi bliver aldrig færdige. Det vigtige er imidlertid, at vi tager ansvar for hele kæden, og at vi sammen med partnere, kunder og andre aktører udvikler langsigtet bæredygtige løsninger", siger Christina Calisir.

VIDSTE DU, AT:

  • 69 %

  • af tekstilerne i Kinnarps' sortiment er certificeret med EU Ecolabel eller Oeko-Tex. 
  • 96 %

  • af Kinnarps' restmateriale genindvindes eller bruges til produktion af energi. 
  • 50 %

  • af Kinnarps' lydabsorberende elementer består af genvundet materiale, hvoraf 25 % er stofspild fra egen produktion. 
  • 79 %

  • af Kinnarps' højrisikoleverandører er blevet inspiceret.. 

Vil du lære mere om vores arbejde med bæredygtighed?

Klik her

Vi er her for at hjælpe.
Fra start til slut.

Leder du efter et bestemt produkt? Er du interesseret i at tilpasse en løsning til dine individuelle behov? Eller blot nysgerrig efter at lære mere om hvad vi kan tilbyde dig? Kom i kontakt - vi er her for dig.