Fem globale arbejdspladstrends at holde styr på

The Times They Are A Changin’. Den nye teknologi har allerede revolutioneret den måde, vi lever og arbejder på – og det stopper ikke her. Fremtidens arbejdspladser vil blive designet på en helt anden måde end i dag. I Kinnarps' trendrapport 2 har vi identificeret fem vigtige trends, som vil få stor betydning for den måde, vi arbejder på – og kobler fra.

Verden var nok lidt enklere før i tiden. I dag er vores verdensbillede multifacetteret og undertiden også splittet.

Grænserne udviskes på alle niveauer. Vi er ikke længere geografisk bundet – udfordringen er i stedet at finde og fastholde talenter, uanset hvor de findes og uafhængigt af alder, køn eller kulturel baggrund. Denne øgede åbenhed og kommunikation har resulteret i en mangfoldighed, som giver helt nye kreative forudsætninger, når vi designer arbejdspladser.

Så hvor ligger udfordringerne – og frem for alt mulighederne – i forbindelse med skabelsen af fremtidens "mangfoldige" arbejdspladser? Da vi udarbejdede denne trendrapport, fik vi mulighed for at spørge nogle af vor tids skarpeste og mest inspirerende hjerner inden for arkitektur, design, teknologi og innovation til råds. Sammen identificerede vi fem stærke trends, som vil få revolutionerende betydning for vores arbejdsliv. Fællesnævneren? Intelligent design er hemmeligheden bag arbejdspladser, der er udformet til fremtidens mangfoldighed. 

TREND 1: MANGFOLDIGHEDSDESIGN

Hvordan skaber man arbejdspladser, der opfylder alles behov?

I fremtiden vil inkluderende miljøer og design være vigtigt på alle arbejdspladser. Vi vil blive konfronteret med tre forskellige paradigmeskift, som får betydning for, hvordan arbejdspladsen udformes.

1. For første gang i historien vil vi have fire generationer, som arbejder sammen. Det betyder, at vi skal tage hensyn til deres forskellige måder at tænke og agere på, når vi udformer arbejdsmiljøet.

2. Stræben efter lighed på arbejdspladsen vil gå ind i en ny fase. Det at sætte spørgsmålstegn ved aktuelle designløsninger ud fra et kønsrollemæssigt perspektiv vil blive en af drivkræfterne bag mere inkluderende arbejdsmiljøer.

3. Alle har forskellige måder at ræsonnere på og finde løsninger på problemer. Groft sagt kan vi opdeles i to personlighedstyper: introverte og ekstroverte. Fremtidens arbejdspladser skal opfylde behovene hos begge typer.

Disse tre paradigmeskift vil sammen med den igangværende globalisering af kompetencer resultere i en kulturel smeltedigel. Resultatet bliver krav til design, som opfylder individets behov. Og det er netop det, der er inkluderende design: design, som tager hensyn til den menneskelige kompleksitet og mangfoldighed med respekt for forskellige færdigheder, sprog, kultur, køn og alder.

TREND 2: ARBEJDSPLADSBIOLOGI

Hvordan skaber man et bæredygtigt og ergonomisk arbejdsmiljø?

Sundhed er fremgang – og succes. Viden om, at kroppens og sjælens velbefindende også er lige så vigtige på arbejdspladsen, er kommet til at betyde stadigt mere for, hvordan vi udformer vores arbejdspladser. Og det bliver endnu vigtigere i fremtiden! Virksomheder, der også ønsker at være attraktive og tiltrække kompetencer i fremtiden, skal kunne tilbyde miljøer, som fungerer for både krop og hjerne. Kroppens behov kan vi tilgodese ved at give medarbejderne mulighed for at bevæge sig i løbet af arbejdsdagen. Hæve-/sænkearbejdsborde og kontorstole med FreeMotion-funktion bidrager til god ergonomi og mindsker risikoen for arbejdsrelaterede belastningsskader. Men hvad gør vi med det psykiske element? Hvordan skaber vi arbejdspladser, der stimulerer kreative tanker og reducerer stress i en tid, hvor den hurtige teknologiske udvikling har vendt op og ned på jobvirkeligheden for de allerfleste af os?
Forskning viser, at ensformige og kedelige miljøer faktisk udgør en sundhedsrisiko, som kan resultere i flere sygemeldinger. Omgivelserne har stor betydning for, hvordan hjernen har det og reagerer – og på arbejdspladser, hvor man tager hensyn til det og sætter mennesket i centrum, bliver koblingen mellem design og psykisk sundhed også tydelig. Den selvfølgelige løsning er naturligvis at fokusere på individets behov og ønsker. At lade medarbejderne selv vælge de kombinationer af arbejde og miljøer, som passer dem bedst. For at undgå teknologistress kan du altid lade dig inspirere af Google, som har introduceret teknologifrie zoner, hvor hverken bærbare computere eller telefoner er tilladt.

TREND 3: TEKITUR

Hvordan anvender vi analog og digital arkitektur i fremtidens kontor?

Tekitur, på engelsk "Techiture", er det ord, som anvendes til at beskrive samspillet mellem teknologi og arkitektur. Og Techiture vil være en stærk drivkraft, når arbejdslivet udvikles i næste trin. De digitale løsninger til et mere sømløst arbejdsmiljø findes allerede, og dem, der er hurtige på aftrækkeren, bliver vinderne i fremtidens mangfoldighedsprægede arbejdsliv. At kunne udforme arbejdspladser, som kombinerer menneskelig kompetence med teknisk hardware er nøglen til fremtidens produktive arbejdsmiljøer.

Fremtidens kontorer og arbejdspladser kommer til at se ud og fungere meget anderledes end tidligere. "Internet of Things", "Connectivity" og "Big Data" er noget, der vil gøre os fri af de geografiske hindringer og gøre det muligt for os at bevæge os frit. Det traditionelle kontor er langsomt ved at blive udvisket. Det "gamle" kontor med dets krav til standardiserede løsninger til el, it, belysning og ventilation bliver en saga blot. Fremtidens kontor vil i første instans blive udformet, så det opfylder de menneskelige behov – det bliver ikke de tekniske forudsætninger, der kommer til at styre slagets gang. Målet bliver at skabe kreative miljøer, hvor alle kan være så interaktive som muligt. Arbejdspladsen og kontoret skal ikke bare være et sted, hvor medarbejderne sidder passivt og fodres med en masse oplysninger. Den skal bestå af levende miljøer, der inspirerer til dialog og kreativitet. En højteknologisk livsstil i et afslappet miljø!

TREND 4: SAMSKABENDE

Hvordan kommer fremtidens virksomhed til at arbejde?

Én ting er sikkert. De tider, hvor virksomhederne gjorde alt for at skjule deres udviklings- og produktionsmetoder bag lukkede døre, er forbi. I stedet samarbejder virksomhederne og kunderne for at sætte skub i designprocessen. Gennemsigtighed, at opbygge tillid og skabe en designdialog med medarbejdere og samarbejdspartnere rundt omkring i verden, vil være det primære fokusområde for mange af vores virksomheder.

Det bliver stadigt lettere og mere fleksibelt at samarbejde og skabe noget sammen – uanset tid og sted og uanset om vi taler små virksomheder eller store koncerner. Disse nye muligheder påvirker alle typer design og produktudvikling – fra små produkter til arbejdspladser og hele bygninger. Dette vil selvfølgelig også stille krav til vores kontorer og arbejdspladser.

At skabe fremtidens arbejdsplads er en omfattende og kompleks proces, som berører hele virksomheden. For at opbygge en arbejdsplads, som er præget af samarbejde, skal fundamentet hertil lægges med en samarbejdskultur. Der findes ingen nemme løsninger – den udfordring, som vi alle kommer til at stå overfor, er at kortlægge og inkludere alle virksomhedens forskellige aspekter og derefter skræddersy dens arbejdspladser ud fra dette. Organisation, teknologi og lederskab er bærende elementer i denne proces. I fremtidens kontor skal organisationerne også være villige til at ændre og tilpasse deres arbejdsmåder. Dette skal ske ved at udforme arbejdspladsen med mange forskellige miljøer og funktioner – eksempelvis multifunktionelle arbejdspladser og projektzoner – samt indføre ny teknologi.

TREND 5: MIKRO-MULTINATIONALT

Hvad er der blevet af alle medarbejderne?

Dagens kompetencer er grænseløse. Medarbejderne bevæger sig uafbrudt mellem forskellige steder, og arbejdet er altid tilgængeligt via cloudtjenester, uanset i hvilket land eller på hvilket kontinent du befinder dig. Dette driver væksten af uafhængige kompetencegrupper såsom freelancere, selvstændige konsulenter og iværksættervirksomheder. Og det er noget, som også har kunnet mærkes i form af det øgede antal nystartede virksomheder og selvstændige. Denne kompetencegruppe er konstant på jagt efter gode steder at arbejde – også andre steder end hjemmekontoret og internetcaféen. Det fremmer også væksten af helt nye typer arbejdspladser, som skal designes derefter. Det flydende arbejdsliv sætter aftryk i form af alt fra hjemmekontorer til pop op-arbejdspladser og nye mere kreative varianter af kontorhoteller. Vi skal ganske enkelt "omskabe" vores arbejdspladser. Og for at kunne gøre dette skal vi også tænke igennem, hvordan vi lever og arbejder på en mere omfattende måde, idet den "mikro-multinationale" arbejdsmåde også forandrer samfundet – et samfund, som i stadigt større udstrækning er baseret på samarbejde. Den, der vil designe nye arbejdsmiljøer, skal altså koncentrere sig om at skabe løsninger med henblik på at tiltrække den kompetence og mangfoldighed, som det tværdisciplinære samarbejde kræver.  Hvorfor skal vi affinde os med kedelige møbler og et gråt arkivskab, bare fordi vi er på arbejde? I stedet ønsker vi arbejdspladser, der tiltrækker forskellige typer kompetencer, og som giver freelancere og konsulenter mulighed for at samarbejde og føle sig hjemme blandt det øvrige personale. Medarbejderne vil have de samme bekvemmeligheder på arbejdspladsen, som de har derhjemme, uanset om det handler om en plads til deres personlige ting eller om fællesskab og samarbejde.

Har du meninger om eller spørgsmål til fremtidens eller dit fremtidige kontor?

? Så er du meget velkommen til at kontakte os hos Kinnarps.