5 TIPS TIL BEDRE INDKØB

Stil krav! Det gavner både dig og miljøet. Med en godt formuleret udbuds- og indkøbsproces, bidrager din organisation til et mere bæredygtigt samfund. Dine medarbejdere får et godt arbejdsmiljø og den positive kædereaktion påvirker også andre mennesker - og miljøet. Du stiller krav til dig selv og din organisation. Du stiller krav til os. Vi stiller krav til os selv og vores leverandører. Sammen skaber vi en effekt!

1. HVAD ER DINE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL?

Begynd med at identificere de spørgsmål, der er vigtige i dit arbejde med bæredygtighed. Hvilke ændringer vil have den største effekt? Det er svært at gå fra nul til hundrede. Det er nemmere at opnå resultater, hvis du vælger at fokusere på nogle få centrale spørgsmål.

2. vælg FSC®

Skove har en afgørende rolle, hvis vi skal nå det overordnede mål i klimaaftalen og FNs mål for bæredygtig udvikling. Så stil krav til ansvarligt fremskaffede råtræ. FSC® mærket er en tredjeparts certificering, der garanterer, at råtræet er blevet inspiceret af en uafhængig tredjepart. Kræve, at leverandøren har FSC sporbarhedscertificering, der betyder at have et system til håndtering og separering af mærkede råvarer. Sporbarhedscertificering betyder dog ikke, at alt træ er FSC-mærket. Vi ønsker derfor at fremme et aktivt valg af FSC-mærkede produkter, så du kan være helt sikker på, at alt træ er fra ansvarligt dyrkede skove.

3. kræv socialt ansvar i leverandørkæden

Kræv at leverandøren sætter sociale krav til deres egen leverandørkæde. Og at leverandøren har et Code of Conduct for sine leverandører. Sørg for at kodekset er baseret på internationale principper som FN Global Compact og at kravene til arbejdsmiljøet er inkluderet. Kun at have en Code of Conduct er ikke nok - kræv også  at leverandøren har et system til regelmæssig evaluering af deres leverandørkæde og en risikovurdering heraf. Stil spørgsmål og anmod om oplysninger om arbejdsmetoder, riskovurdering eller resultater af undersøgelser. Den Svenske Møbelfakta mærkning stiller krav til standard indstillinger, risikovurdering og opfølgning på social ansvarlighed i leverandørkæden. det er derfor tegn på at leverandøren arbejder aktivt med samfundsansvar.

4. kræv rene materialer!

Vi er omgivet af masser af farlige kemikalier, der udsendes af forskellige produkter - men hvordan kan vi vide at noget er farligt, hvis vi ikke kan se det? Historien viser at vi ikke kan være forsigtige nok. Gør det klart at produkter ikke må indeholde materialer eller stoffer som kan have en negativ effekt på medarbejdernes sundhed. Ved at ekskludere brandhæmmere, formaldehyd og oplæsningsmidler, vil det have stor positiv effekt. Sæt krav til miljøstandarder der omfatter krav til kemisk indhold (Møbelfakta og NF Environment).

5. Følg EU anbefalinger

EU har udvilet et nyt værktøj til offentligt indkøb af kontormøbler. Forslaget trådte i kraft i 2016 og er et godt udgangspunkt og hjælpemiddel, når du vil stille krav til dine leverandører. Det interessante er at forslaget også vejleder i renovering og genbrug af eksisterende møbler, samt selvfølgelig køb af nye møbler. Indkøberen opfordres faktisk til at overveje genbrug af eksisterende møbler, før der foretages nye indkøb. Så kræv at leverandøren kan tilbyde et system der kan håndtere genbrug og renovering.