God ergonomi er god økonomi

Holistisk ergonomi skaber bedre arbejdsforhold, hvilket igen giver bedre økonomi. Den samlede forskning på området er helt klar: satsninger på ergonomi, velvære og sundhed er altid en økonomisk fordelagtig investering.

Regn med nye gevinster

Ergonomi og økonomi er knyttet til hinanden, da det ene altid påvirker det andet. For langt de fleste virksomhedsejere og ledere er det oplagt at se økonomiske fordele ved at have velfungerende medarbejdere, som desuden kan præstere godt, når de er på arbejde, men det er ikke lige så naturligt at se den stærke kobling til ergonomi. Når mennesker har det godt takket være en gennemtænkt ergonomisk løsning, uanset om det gælder kontor, skole eller plejemiljøer, så sker der noget konkret, både i de daglige aktiviteter og i sidste ende.
Faktum er, at et holistisk ergonomiperspektiv gør mennesker mere produktive og effektive. De daglige opgaver bliver nemmere, mere behagelige og sundere at udføre, samtidig med at sygefraværet reduceres. Et velfungerende miljø, hvor mennesker trives og kan præstere bedre, gør også, at det er nemmere at fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere nye.

Tid er penge

Forestil dig, at du leder en virksomhed med 100 medarbejdere. Hver uge bruger dine medarbejdere 15 minutter på at finde egnede mødelokaler. Gennemsnitslønnen ligger på 36.100 kr. På et år vil du bruge over en million kroner på at få dit personale til at finde et egnet sted at mødes. Med andre ord kan tilsyneladende små problemer få store økonomiske konsekvenser. Hvis du kigger på ergonomi ud fra et holistisk perspektiv, kan du i stedet bruge pengene på vigtigere ting.

Reduktion af sygefraværet

Et godt fysisk miljø, som også fungerer godt både organisatorisk og socialt, fører til færre sygemeldinger og arbejdsrelaterede skader. Det er fakta. Gode forhold og forudsætninger på arbejdspladsen, bløde som hårde, gør også, at raske mennesker præsterer bedre, når de er på arbejde. Stort set al tilgængelig forskning tyder på det samme, idet vi mennesker fungerer på samme måde, uanset land eller profession. Ifølge studier fra Eurofund (Den Europæiske Fond for forbedring af leve- og arbejdsvilkår) er folk fraværende fra arbejde et sted mellem 3 og 6 % af arbejdstiden. Fraværet kan skyldes en lang række faktorer, men man regner med, at fraværet, herunder sygemeldinger, i gennemsnit koster hvert medlemsland omkring 2,5 % om året af landets BNP. Det er et estimat og en kompliceret beregning at foretage, men det er tydeligt, at fravær fra arbejdet uanset årsag koster samfundet enormt mange penge.

Bedre sundhed giver bedre afkast

I en undersøgelse fra McKinsey & Company baseret på selskaber i S&P 500 opnår 8 ud af 10 virksomheder, der investerer i velvære og sundhed, resultater inden for 6-12 måneder. Heri fastslås det, at stort set alle virksomheder får en økonomisk fordel ved at satse bevidst på sundhed og velvære. Undersøgelsen viser også, at omsætningsniveauet kan øges betydeligt, i visse tilfælde op til 18 %.

5 nøgler til holistisk ergonomi

1.

Få hjælp fra en arbejdspladsanalyse til at kortlægge og analysere virksomhedens faktiske behov omkring det fysiske miljøs udformning i forhold til vision og arbejdsmetoder.

2.

Informer og inddrag personalet på en velplanlagt og gennemtænkt måde i udformningen af kontormiljøerne.

3.

Ved udformning af nye eller eksisterende arbejdsmiljøer planlægges implementering af arbejdsmetoder, miljøer, zoner og produkter med vigtige funktioner. Det gør, at hele personalet forstår, hvilke muligheder der er, og hvordan kontoret kan udnyttes på en ergonomisk og optimeret måde.

4.

Lav en Playbook med fælles retningslinjer og spilleregler for kontoret. Den forklarer, hvordan arbejdspladsen skal fungere, og bidrager til at opretholde organisationens vision. En Playbook gør det også nemt at introducere nyt personale.

5.

Følg regelmæssigt op på, hvordan kontoret fungerer, og ikke kun, når der er designet nye kontormiljøer. Det betyder, at man hurtigt kan foretage justeringer, når behovene skifter, eller organisationen ændrer sig.

Fleksibilitet og velvære for folket

Forskning og markedsundersøgelser viser, at mennesker ser fleksibilitet og velvære som to vigtige hovedingredienser i arbejdslivet, og det er et konkret resultat, som du kan opnå gennem holistisk ergonomi. Øget fleksibilitet og øget velvære er særligt vigtigt at tænke på i en tid, hvor stort set hele erhvervslivet overvejer, hvordan fremtidens kontor skal se ud og fungere. Samtidig kræver mange arbejdsgivere i dag, at medarbejderne skal være pålidelige, ansvarlige, disciplinerede, modstandsdygtige, stresstålende, sociale, omstillingsparate, engagerede og problemløsende. Hvis ligningen halter et sted på vejen på grund af dårlig ergonomi, kan det give problemer, som du måske ikke har tænkt på. En dårlig stol kan føre til rygproblemer og forårsage øget stress, et for højt lydniveau kan gøre, at man ikke kan koncentrere sig og får hovedpine, og en skadelig virksomhedskultur kan betyde, at man hellere tager en sygedag end går på arbejde. Listen kan være lang, da det ene altid påvirker noget andet i den holistiske helhed.

Det rette miljø booster sundheden

De mest almindelige sundhedsproblemer, som påvirker mennesker negativt, er smerter i ryg, muskler og nakke. Hovedpine og overanstrengte øjne er også almindelige gener. Der er store forskelle mellem fag- og aldersgrupper, men det er tydeligt, at næsten alle helbredsproblemer er stærkt forbundet med det fysiske og sociale miljø. Holistisk ergonomi er ikke hele løsningen, men kan beviseligt fremme menneskers velvære. Noget, der har stor betydning for ting som sundhed, engagement, kreativitet, energi og produktivitet.

Midlertidig afbrydelse

Forskellige typer afbrydelser i arbejdet er et stort problem på mange arbejdspladser, hvilket gør, at effektiviteten lider skade. Det kan være noget så simpelt som at begynde at tale med en, der sidder dybt fokuseret ved sit skrivebord. Forskning viser, at den person, der bliver forstyrret, ville have været op til 4 gange mere effektiv uden afbrydelser. Samme forskning viser, at det kommer til udtryk i f.eks. utydelige og mindre venlige mails samt en fordobling i antallet af fejl helt generelt. Årsagen er, at vi mennesker forsøger at kompensere for afbrydelser, hvilket fører til øget stress, frustration og tidspres. Hvis det er et konstant problem, kan det føre til alt fra udbrændthed til en dårligere kultur på arbejdet. Derfor er det vigtigt at tilpasse din ergonomiske løsning og dit miljø til forskellige typer mennesker. Nogle har brug for ro og dermed også alt fra de rigtige møbler og farver til den rigtige ledelse og kultur. Dette gælder selvfølgelig på samme måde den anden vej rundt. Mennesker, der vil og har brug for en løbende dialog, skal også inkluderes i det holistiske perspektiv.

Risici ved statisk siddende stilling

På globalt plan er rygsmerter den primære årsag til, at mennesker forhindres i at arbejde og udføre daglige aktiviteter på den bedste måde. Rygproblemer, der skyldes for lidt bevægelse og for meget statisk siddende stilling på forkert udformede stole, kan føre til ting som dårligere præstation, længerevarende depression og sygemelding. Der er en stærk forbindelse mellem langvarig statisk siddende stilling og en række sundhedsproblemer såsom hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, overvægt, diskusprolaps og nogle former for cancer. En statisk siddende stilling påvirker også ting såsom muskler, sener, ledbånd, brusk og nerver.

54 % finder ikke det rigtige personale

Undersøgelser viser, at mere end halvdelen (54 %) af verdens arbejdsgivere har svært ved at rekruttere de rigtige medarbejdere. Et tal, der er fordoblet gennem det seneste årti. Det afhænger af en række forskellige faktorer, men det er tydeligt, hvem der sidder på magten, og det er ikke længere arbejdsgiverne. Løn, fleksibilitet og følelsen af, at man bliver udfordret på jobbet, er det vigtigste for mennesker, men disse faktorer skal ikke ses som isolerede øer. Det skyldes, at mennesker værdsætter teamånd, velvære, kultur og lederskab rigtig højt. Moderne arbejdstagere er som moderne forbrugere – de vil have en brugeroplevelse på arbejdet. Og det er her, at holistisk ergonomi kommer ind i billedet. De fysiske, organisatoriske og sociale faktorer tegner tilsammen et lysere billede af fremtiden. Hvis du skaber et grundlag for øget individualitet og inklusion, har du også bedre forudsætninger for at finde de rigtige kompetencer og samtidig styrke dit varemærke eller din organisation som helhed. 

Ergonomi er en simpel kalkule

Kinnarps' holistiske perspektiv tager udgangspunkt i videnskaben og markedets behov, men også i vores mangeårige erfaring. Det er en tryghed og et aktiv for dig, der arbejder på kontor, skole eller i plejemiljøer. Kort sagt ved vi, at ergonomien øges væsentligt, hvis du lægger stor vægt på helheden. Ved at investere i dit miljø ud fra et holistisk perspektiv får du samlet alle brikkerne i det ergonomiske puslespil. Du tager hånd om de fysiske aspekter som f.eks. møbler, planløsning, luft, temperatur, lys, farve, materialer, lyd og bevægelse. Derudover har du store muligheder for at styre organisatoriske og sociale faktorer i den ønskede retning såsom kultur, lederskab, individualitet, inklusion, adfærd og etikette. Ting, der tilsammen har stor indflydelse på totaloplevelsen og økonomien. Vi hjælper dig!

Kontakt os

Udforsk holistisk ergonomi

Kilder

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority