Kapitel 12

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Sundt indeklima styrker kontorets produktivitet

Et sundt indeklima er blandt de vigtigste faktorer for medarbejderne, når virksomheden ønsker at modernisere sine kontorrum eller vælger at flytte og indrette helt nyt kontormiljø.

I en undersøgelse fra Skanska mener tre af fire af entreprenørkoncernens kontor- medarbejdere, at et godt indeklima er en af de faktorer, der har den allerstørste betydning for deres trivsel og præstationer i det daglige kontormiljø.

Andre undersøgelser har analyseret på begreber som underperformance, større effektivitet og mindre sygdom i forbindelse med virksomheders indeklima.

Adskillige af dem har kunnet påvise, at produktiviteten på kontorarbejdspladser med utilfredsstillende indeklima kan øges med helt op til 10-20 procent.

Der er derfor belæg for at sætte indeklimaet højt på dagsordenen, når firmaet beslutter at indrette nye kontorlokaler enten inden for de bestående eller i nye friske bygningsrammer.

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

Det gode indeklima

Firmaets kontormiljø opnår det gode indeklima via den rigtige kombination af varme, ventilation, køling, belysning, solafskærmning, akustik, statisk elektricitet samt gennem de rette materialevalg i kontormøbler, design og indretning.

Indeklimaet i store åbne kontorrum udfordres af kravet om at skulle leve op til ofte mange medarbejderes forskellige behov på én og samme tid.

Tit kan rumtemperatur skabe uenighed i nyere byggerier med store glasfacader, der afgiver for meget varme om sommeren og nedfaldskulde om vinteren.

Andre spørgsmål som luftkvalitet og udluftning, rette blanding af dagslys og kunstig belysning, fælles loftbelysning og individuelt arbejdslys, rengøring etc. har nemmere ved at skabe konsensus.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

indeklima

De seneste årtiers nye og skærpede miljø-, bæredygtigheds- og byggestandarder har skabt bedre arbejdsmiljø, indeklima og andre optimerede hygiejnefaktorer på de danske arbejdspladser.

I dag skal nyopførte kontorbygninger overholde lange rækker af miljøkrav, leve op til certificeringer og opfylde mange forudsætninger for et sundt indeklima.

Det er derfor nu helt andre udfordringer til indeklimaet, der optager arkitekter, designere og andre. I dag hører kreative rammer med spændende indretning til at netværke og interagere i høj grad med til at forme det gode indeklima 2.0.

Inspirerende omgivelser med lækkert møbeldesign er prioriterede ønsker, hvis medarbejdere skal leve op til deres fulde potentiale i de daglige kontorrum

indretning & afveksling

Ud over bedre luftkvalitet, temperaturkontrol, lyd- og lysforhold drejer sundhed og velvære i dagens kontormiljø sig i stigende omfang om design og indretning, der tilskynder fysisk aktivitet, der kan bryde de stillesiddende arbejdsrutiner.

Markedet tilbyder i dag en række dynamiske og aktive kontormøbler - gåbånd, kontor- og skrivebordscykler, vippestole, kontorstepper, balancepuder, kontor-bolde - der motiverer til fysisk vigør under skrivebordsarbejdet.

Nye trends som fælles fitness-tilbud uden for kontoret i arbejdstiden er bevisligt i stand til at styrke både sammenhold og individuelt medarbejder-engagement.

Både det fysiske og psykiske indklima står foran radikale forandringer - velvære i kontorrummet har kurs mod at blive et strategisk must i fremtidens kontormiljø.

Summa summarum

● Sundt indeklima kan øge virksomheders produktivitet med helt op til 10 procent
● Godt indeklima opnås via den rigtige kombination af forskellige fysiske faktorer
● Kreative rammer, inspirerende omgivelser hører i dag med til det gode indeklima
● Indretning, der tilskynder fysisk aktivitet, er en del af dagens moderne indeklima