Kapitel 14

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Kontordesign der flasher virksomhedens brand

Virksomhedens kontormiljø, design og indretning er en væsentlig del af firmaets brand - for såvel medarbejdere som kunder, samarbejds-partnere samt alle husets øvrige gæster.

Kontorrummets design, indretning og samlede udtryk afspejler virksomhedens kultur, værdier og brand. Jo dybere et firma gør sig dette bevidst, des mere engageret, effektivt og produktivt performer og præsterer dets medarbejdere.

Den unge millenium-generation betragter i dag kreative workspace-rammer og designs for ligeså vigtig som eller tit endog endnu vigtigere end deres løn.

Trendsettere som Google, Microsoft, Facebook m. fl. har skabt præcedens ved hver især at hype deres brands gennem fantastisk spektakulære kontormiljøer med spændende legepladser, indendørs have- og planteanlæg og meget mere.

Mindre kan også gøre det, men alle firmaer kan her få inspiration til at skabe interne markante kontordesigns til at flashe og brande virksomheden udadtil.

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

dna og brand

Virksomheders valg og prioritering af møbler, designs og dekoration til deres kontormiljøer egner sig i høj grad til at definere, formidle og understrege firmaets unikke kultur, DNA og brand.

Selv et konservativt advokatfirma, der vil signalere troværdighed, professionel ekspertise, autoritet osv., kan opnå store værdier ved at tilføre kontorrummene sjove, skæve, interessante eller uventede indretnings- og designvinkler.

Kontormøbler og indretning med wauw-faktor kan nudge og skabe værdifuld branding, når designidéerne kan associeres med virksomhedens kerneværdier.

For eksempel vil kunder og besøgende længe huske friluftsorganisationen, der i foyeren opstiller en stor farvestrålende teltpavillon som reception.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

potentialer

Indretningseksperter anbefaler, at virksomheder, der søger nye kontorlokaler, nøje overvejer og vurderer rummenes potentialer og muligheder for branding, inden de sluttelig bestemmer sig for deres fremtidige domicil og kontormiljø.

Hvor det ene firmas brand reflekteres bedst med et synligt og centralt placeret kontormiljø, udtrykkes det andet firmas måske mest effektivt qua en diversitet af skrivebordsgrupper og coworking-stationer i varierede former og designs.

Hvert eneste element i kontorrummet - designs, indretninger, farver på vægge og møbler, lyssætninger osv. - bidrager til at understrege virksomhedens brand.

Det drejer sig om balancen mellem de æstetiske udtryk i firmaets brand og de designs, der bedst nudger medarbejdernes måde at performe og interagere på.

Investering

Den vellykkede branding af virksomhedens kontormiljø skaber fælles spirit - får medarbejderne til at føle glæde og stolthed over at være en del af firmaet samt dybere loyalitet over for fællesskabet.

Virksomheden er i stand til at fastholde sine ansatte, reducere omkostningerne til rekruttering og bruge besparelserne på medarbejderudvikling.

Omvendt sætter et kontormiljø ideelt brand´et med firmaets kultur, værdier og DNA positive aftryk på den potentielle kunde samt forstærker virksomhedens professionelle prestige til at tiltrække endnu flere potentielle kunder.

At prioritere de møbler og designs til kontormiljøet, der allerbedst er i stand til at flashe virksomhedens brand, er en investering i fremtiden.

Summa summarum

● Virksomheders kultur, værdier og brands afspejles i deres kontomiljø og designs
● Møbler og design i kontormiljøet er velegnet til at formidle virksomhedens DNA
● Hvert eneste element i kontorrummet bidrager til at understrege firmaets brand
● At prioritere designs, der bedst flasher firmaets brand, er at investere i fremtiden