Kapitel 15

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


aktivitetsbaseret indretning flytter og rykker

Det aktivitetsbaserede kontormiljø er skræddersyet til dagens mobile,
dynamiske samarbejdsmåder og tilskynder medarbejderne til løbende
at skifte kontorrum alt efter situation og arbejdsopgave.

På den moderne virksomhed står kontorrummets skriveborde som oftest tomme meget af tiden, fordi medarbejderne er optaget af arbejdsopgaver andre steder - i mødelokaler i og uden for huset , på hjemmekontoret, på arbejdsrejse etc..

Aktivitetsbaseret arbejde, fleksibilitet, mobilitet, coworking, deleøkonomi m.v. har genereret nye individuelle måder at indrette arbejds- og kontorlivet på.

I det aktivitetsbaserede kontormiljø har medarbejderne mange valgmuligheder og faciliteter - åbne dynamiske kontorrum, små lydisolerede enklaver, uformelle arbejdszoner til uformelle teammøder, spontan brainstorm og meget andet.

Aktivitetsbaseret workplace design og indretning viser indgangene til fremtidens arbejdsmønstre og kontormiljøer.

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

dynamik

Det aktivitetsbaserede kontormiljø tilbyder sine ansatte en bred, varieret vifte af kreative arbejdsrum, stationer og muligheder.

Her kan medarbejderne frit vælge det rum, der passer bedst til deres behov, og hvor de føler sig mest komfortable og effektive til at udføre deres opgaver.

Den gode aktivitetsbaserede indretning flytter, rykker og udvikler virksomheden som dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne motiveres og tilskyndes til at være aktive, performe og præstere hele dagen.

Kontormiljøets design og indretning ´nudger´ medarbejderne til at improvisere idéudvikling, diskussioner og faglig smalltalk over hele dagen og samarbejde på tværs af grupper, fordi de er ubundet af faste skriveborde og arbejdsstationer.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

kom i gang

Den moderne kontorvirksomhed har en gennemsnitlig belægningsgrad af sine kontorrum på mellem 35 og 55 procent.

Firmaer kan således reducere sine pladsbehov til måske halvdelen ved at omstille og indrette sit kontormiljø til fremtidens nye arbejdsmåder og mønstre.

Aktivitetsbaseret indretning udnytter rummens kvadratmeter mere effektivt ved at nytænke virksomhedens og medarbejdernes reelle rumbehov og designe nye inspirerende arbejdszoner, stillerum, sociale øer og andre samarbejdsområder.

Nye spændende, kreative møbler og designs skaber nye individuelle kontorrum og indretninger, hvor medarbejderne frit kan booke ind alt efter arbejdsopgave samt aktuelle behov.

profil og fremtid

Det aktivitetsbaserede kontor giver firmaets medarbejdere et varieret udbud af kreative, inspirerende aktivitetsrum, zoner samt områder, der kan bidrage til at optimere deres trivsel og engagement, effektivitet og produktivitet.

Virksomheden, der står over for aktivitetsbaseret nyindretning af sine kontorrum, har alle tiders chance for at slå sig rigtig løs og udnytte design, farve og form til at skabe et attraktivt kontormiljø med både profil og fremtid.

En opdateret arbejdsplads med bedre koncentration og fokus på samarbejde og vidensdeling - samt først som sidst højere aktivitetsniveau og produktivitet.

Det aktivitetsbaserede kontormiljø er en nødvendig investering i virksomhedens innovation, rekruttering, markedskonkurrence - ja, fremtid.

Summa summarum

● Aktivitetsbaseret design og indretning er indgangene til fremtidens kontormiljø
● Her tilbydes medarbejderne en varieret vifte af kreative arbejdsrum og stationer
● Firmaet kan reducere sit pladsbehov ved at indrette sig på de nye arbejdsmåder
● Et aktivitetsbaseret kontormiljø er en nødvendig investering i firmaets innovation