Kapitel 18

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Kontormiljø med karma, trivsel og arbejdsglæde

Fleksible kontormiljøer giver medarbejdere større trivsel, engagement og arbejdsglæde, fylder dem med motivation og energi og hjælper til at udvide deres faglige netværk og herigennem generere innovation.

Der giver rigtig god mening, at virksomheder investerer fortsat flere resourcer i at skabe og skræddersy kreative kontorrum til deres medarbejdere.

Undersøgelser bekræfter løbende, at fleksibel kontorindretning med forskellige møbler og møbelgrupper samt afvekslende designs har klar positiv indvirkning på medarbejdernes arbejdsdag og trivsel.

I en ny amerikansk meningsmåling blandt kontoransatte siger 83 procent, at de over en længere periode har mærket større arbejdsspirit og glæde som direkte følge af de fleksible kontorrum og miljøer på deres arbejdsplads.

75 procent pointerer, at det agile kontormiljø har haft konkret positiv effekt på deres måde at engagere sig og arbejde på.

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

workflow

Kontormedarbejdere er således afhængig af virksomheders vilje til at tilbyde fleksible møbler, designs og indretninger, der kan bidrage til at variere, inspirere og optimere de ansattes daglige workflow og måder at samarbejde på.


Det fleksible og aktivitetsbaserede kontormiljø opererer typisk ikke længere med faste pladser, men giver sine brugere forskellige fleksible rum og indretninger at arbejde, agere, idéudvikle og lade sig inspirere i.

Markedets rumdesignere, møbelproducenter og leverandører m. fl kan i dag præsentere har et stort righoldigt udvalg og løsninger til fleksible kontorrum.

Firmaer, der står overfor at skulle indrette et fleksibelt kontormiljø, kan desuden med stor fordel søge inspiration i tidens trendy og kreative coworking-miljøer.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

fleksible rum

I det fleksible kontormiljø møder kontormedarbejderen ind, henter sine arbejdsredskaber i sit skab og vælger arbejdsrum og station alt efter arbejdsopgaverne, der skal løses.

Faste pladser og skriveborde findes ikke længere, fordi de trådløse netværk og teknologier har frigjort de ansatte fra deres bestemte kontorer og pladser.

I stedet kan medarbejderne selv frit prioritere, hvilke af kontormiljøets fleksible og ergonomiske rum, arealer og indretninger, der egner sig allerbedst til deres aktuelle opgaver. møder, brainstormings m.v..

For virksomheden er det fleksible rumdesign plads- og omkostningsbesparende, fordi rummene kan benyttes mere effektivt af de tilstedeværende brugere.

persontyper

Det ideelle, effektive kontormiljø designer og indretter sine arbejdsrum, så de nemt og hurtigt kan omstilles til spontan vidensdeling, samarbejdmøder etc. mellem teams og medarbejdere i alle aldre.

På den fleksible arbejdsplads tager kontorets designs og indretninger desuden hensyn medarbejdernes forskellige personlighedstyper.

Nogle er klart ekstroverte, andre er introverte og sensitive typer, der som oftestmistrives i store åbne kontorlandskaber med mange mennesker, afbrydelser og højt støjniveau.

Udgangspunktet for det fleksible kontormiljø bør være, at virksomheden har god brug for alle persontyper, der kan præstere efter forskellige

Summa summarum

● Fleksibelt kontormiljø har positiv effekt på de ansattes måde at engagere sig på.
● Kontorets medarbejdere har brug for fleksible møbler til deres daglige workflow
● For virksomheden er det fleksible rumdesign plads- og omkostningsbesparende
● Det fleksible kontor tager hensyn til medarbejdernes forskellige mennesketyper