Kapitel 1

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Nyt kontor -
fra vision til virkelighed

At indrette nye kontorrum og omgivelser - måske på en ny adresse - giver virksomheden en enestående anledning til at give sig selv et værdifuldt serviceeftersyn og til at gentænke sig selv.

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed har behov for at indrette nye kontorrum. Det kan være, fordi firmaet har succes og skal bruge mere plads til nye funktioner.

En nyindretning af det bestående kontorrareal bør gennemtænkes grundigt, og medarbejdere og lederes visioner formuleres i en fælles strategisk plan.

Arbejdsformerne ændrer sig i disse år med kolossal hast. Dit gamle traditionelle kontorrum er forældet og på vej ud.

Ind rykker i stedet moderne kontormiljøer, sociale rum med anderledes tætte veje til kommunikation, inspiration, nye samarbejdskulturer, coworking m.v..

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.

Læs her, hvordan dit firma kommer i gang - hvordan I løfter alle de fælles drømme til konkrete køreplaner, som virksomheden kan styre godt og effektivt efter.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

OMFATTENDE FORANDRINGER

Den rigtige indretning, det præcise design af de nye kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes. Det er derfor af største betydning, at forandrings-processerne gribes hensigtsmæssigt an fra start. 

Forkerte indretninger, der senere skal justeres eller laves helt om, kan let koste firmaet ikke blot betydelige driftsforstyrrelser og økonomiske ressourcer, men også indvirke negativt på kontoen for medarbejdertilfredshed og effektivitet.

Derfor er der mange vigtige praktiske som strategiske spørgsmål at tage stilling til, når virksomheden i sidste ende har besluttet sig for og herefter indleder sine tit meget omfattende samt omsiggribende forandringer. 

Spørgsmål som antal, størrelse og indbyrdes placering af de nye kontormiljøer, lysindfald i rummene, kontormøbler i de rette bæredygtige materialer osv..

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

INDRETNING OG PERFORMANCE

For den moderne vidensvirksomhed er medarbejderne den dyreste ressource, og virksomheden har en basal interesse i at skabe de allerbedste rammer for dens medarbejderes trivsel, performance og optimale produktivitet. 

Nyeste forskning dokumenterer, at kontorindretningen påvirker de ansattes produktivitet, trivsel, sundhed, stressniveau og motivation på samme tid.

Ifølge en svensk undersøgelse fra 2016 angiver 79 procent af spurgte kontormedarbejdere, at den rigtige kontorindretning er ligeså vigtig som deres løn. 

En amerikansk survey viser, at for 70 procent af de millenniums - de unge født mellem 1980 og 2000 - der træder ind på arbejdsmarkedet, er workspace design endda vigtigere end løn.

Fremtidens kontor vil i større grad være en blanding af hyggelig dagligstuefølelse, mødefaciliteter og klassiske arbejdspladser

FREMTIDENS KONTOR

Kontoret er under forandring. Den digitale revolution og stadig smartere teknik giver kontoransatte frihed til at arbejde hvor og når som helst også derhjemme. 

Fremtidens arbejdsplads bliver fortsat mere stedsuafhængig og aktivitetsstyret samt udformet efter den faktiske udnyttelse. Kontoret vil udvikle varierede typer af miljøer, der reducerer den personlige arbejdsplads til et minimum.

Indretning, design og møblering af fremtidens kontor fokuserer på fleksibilitet, fordi arbejdspladsens faciliteter skal kunne bruges af flere og på flere måder. 

At indrette nye kontorrum og arealer tilbyder først som sidst virksomheden en fantastisk chance for at kigge indad og fremad - og indrette sig strategisk såvel som praktisk på fremtidens krav til vækst under arbejdsformer i forandring.

Summa summarum

● Behov for rumforandring er god anledning for firmaet til et serviceeftersyn

● Den rette indretning er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

● Kontoret er under forandring og kræver nye løsninger til nye arbejdsformer

● Nyindretning af kontorrum er ofte et omfattende og omsiggribende projekt