Kapitel 6

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Det gode kontormiljø giver overskud på bundlinjen

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. Gode velfungerende
fysiske rammer, et sundt kontormiljø, får ansatte til at trives, præstere,
performe bedre og genere overskud på bundlinjen.

Det kan koste en virksomhed dyrt, hvis kontorets fysiske rammer ikke er i orden, så det influerer på medarbejdernes velbefindende, trivsel og arbejdsindsats.

Adskillige undersøgelser har påvist, og stadig nye rapporter bekræfter løbende, at kontorrum og miljøer, som optimerer medarbejdernes sundhed og trivsel, vil påvirke virksomhedens bundlinje positivt.

Det gode kontormiljø er i første række en effektiv faktor til at nedbringe antallet af sygedage, der generelt set er en betydelig udgifspost for virksomheder.

Da den hollandske koncern Heerema Marine Contractors B.V. flyttede ind i nyt miljøtopcertificeret domicil, kalkulerede den med en 20-årig gevinst på 42 mio. euro pga. øget produktivitet, fastholdelse af medarbejdere og lavere sygefravær

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

sygefravær

En gennemsnitlig dansk lønmodtager har i de seneste år haft 8,5 årlige sygedage - et fraværstal, der nemt kan koste den mindre virksomhed sit årsoverskud.

I kontorer med mere end seks medarbejdere er der 62 procent flere sygedage end i kontorer med en enkelt. Mulighed for fleksibilitet og varierende arbejdsstationer nedbringer sygefraværet.

I sin rapport ´Health, Wellbeing and Productivity i Green Offices´ dokumenterer den uafhængige non-profit organisation World Green Building Council, at det i høj grad betaler sig i give firmaets fysiske arbejdsforhold et seviceeftersyn.

WorldGBC-rapportens hovedpointe er, at kontormiljøer, der er i stand til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel vil qua et reduceret antal sygedage resultere i synlige, positive ændringer på bundlinjen.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

Det sunde kontor

Rapporten gennemgår en række faktorer på det sunde grønne kontor, der har indflydelse på medarbejderes trivsel: Indeklima, dagslys, støjniveau, kontorets indretning og møbeldesign, farver på væggene grønne planter og beliggenhed.

Det sunde kontormiljø rummer en bred vifte af arbejdsområder, mødelokaler, stillezoner, hævesænkeborde, der hver især appellerer til mobilitet og aktivitet.

Det fleksible kontormiljø giver medarbejderne valgfrihed og støtter deres følelse af at være i kontrol med deres arbejdsopgaver, og det stimulerer deres loyalitet.

Unik individuel indretning med fokus på bæredygtige og ergonomiske kontormøbler, gulve, tæpper, implementering af træ, farver og mønstre i alle rum etc. bidrager til et psykisk godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

.

det perfekte kontormiljø

Bæredygtige og rene materialer i møbler og design har udviklet sig til at være en vigtig faktor og forudsætning for et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Men ud over de optimerede fysiske krav til det gode kontormiljø er trenden, at arbejdsrum i kreative set-ups også skal være i stand til at skabe kommunikation, interaktion og networking mellem medarbejder- og øvrige samarbejdsgrupper.

Det er netop disse nyere musts, der om noget har banet vej for disse års utrolig populære coworking spaces hos især arbejdsmarkedets nye generationer.

Det perfekte kontormiljø skaber veltilfredse, topmotiverede, præsterende samt først som sidst trofaste medarbejdere, der ikke forlader virksomheden i utide, men bidrager til stabilitet, fælles fremgang og overskud på bundlinjen.

Summa summarum

● Kontorrum, der prioriterer sundhed og trivsel, giver også overskud på bundlinjen
● Fleksibilitet og valgfrihed mellem varierende rumdesign nedbringer sygefravær
● Bæredygtige og ergonomiske kontormøbler genererer psykisk godt arbejdsmiljø
● Sundt kontormiljø skaber tilfredse, topmotiverede og præsterende medarbejdere