Kapitel 7

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Åbne kontorrum med god akustik og mindre støj

Det åbne kontormiljø er en stor gevinst for samarbejde, idéudvikling og innovation, men kan samtidig forårsage så meget støj på linjerne, at det koster koncentration, effektivitet samt produktionstab.

Det åbne storrumskontor, opfundet i Tyskland tilbage i 50´erne, har fra dag 1 været udfordret af balancre mellem den kreative, fælles samarbejdsånd på den ene side og den private arbejdssfære med ro til koncentration på den anden.

Undersøgelser har vist, at uvedkommende støj giver forstyrrelser, der kan koste kontormedarbejdere helt op til halvanden time i effektiv arbejdstid om dagen.

Det moderne åbne kontormiljø kan dog i dag tilbyde en række effektive tiltag, der i betydeligt omfang kan reducere de irriterende og kostbare afbrydelser.

Det er løsninger som lydabsorberende skærmvægge, lofter, gulvtæpper, væg-dekorationer og kunst, der eventuelt kan suppleres med lydtætte rum, bokse, cubicles og pods, avanceret "white noise"-anlæg, planter og meget andet.

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

støjgener

Støj og andre akustiske gener udfordrer løbende det åbne kontormiljø. Al slags uønsket lyd - uanset om den stammee fra trykluftsbor eller kollegers samtaler - opfattes som forstyrrende, generende støj.

Kort afstand mellem medarbejdere i et storrumskontor samt forkert indretning forringer akustik, skaber støj, dårligt arbejdsmiljø og stressede medarbejdere.

Især hårde materialer som træ og glas skaber reflekterende lyd og støj. Derfor bør åbne kontorrum være indrettet, så lydene dæmpes med lydabsorberende materialer i loft, på vægge og øvrige overflader samt i møbeldesign.

Lyddæmpende skærm- og skillevægge, fritstående paneler, højryggede kontorstole, lydabsorberende opslagstavler m.v. bidrager til at give åbne kontorrum rolige pause- og samtalearealer til privatsnak og interne drøftelser

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

stillezoner

Det åbne kontormiljø er definitivt kommet for at blive. Mere end 70 procent af verdens kontorlokaler har i dag i større eller mindre omfang åbne indretninger.

Virksomheder bør derfor fokusere på at designe deres storrumskontorer med den rette variation af stillezoner og rum, hvor medarbejdere kan finde ro og koncentration til fordybelse og til telefonsamtaler, der ikke forstyrrer andre.

Stillearealet kan være alt lige fra firmaets tomme konferencelokale til markedets nyeste, tit specialdesignede glasbokse og trendy office pods med indretning og møbler i lydabsorberende materialer.

I meget store åbne kontormiljøer kan løsningen hedde white noise - dvs. tilsat højttalerstøj, der dæmper de menneskelige lyde og gør støjen mere ensartet.

god akustik

Først som sidst er den rette akustik i stand til at eliminere de værste støjgener i åbne kontormiljøer med mange medarbejdere ved tætplacerede skriveborde.

Lydabsorberende mobile skærmvægge og paneler omkring arbejdsstationerne, sænkede loftsplader, vægkunst og tæpper i bløde lyddæmpende materialer er yderst effektive til at neutralisere reflektioner fra storrummets hårde flader.

Mange virksomheder har desuden været i stand til at reducere støjniveauet i deres kontorlandskaber med massive flader af grønne planter, der eksempelvis placeret på betonvægge kan bidrage til at optimere rumakustik og velvære.

At sikre rette akustik i åbent kontormiljø kan være en omfattende indretningsog designopgave, der ofte kræver grundige forberedelser længe før indflytning.

Summa summarum

● Ifølge surveys kan støj koste ansatte op til 1,5 time effektiv arbejdstid om dagen
● Støj er uønsket lyd - al slags uønsket lyd er støj og kilde til arbejdsmiljøproblem
● Virksomheden bør indrette storrumskontoret med forskellige stillezoner og rum
● Lydabsorberende skærmvægge og paneler er effektive til at skabe god akustik