Kapitel 8

I DEN STORE INDRETNINGSGUIDE

Guide: Når du skal indrette dine nye kontorrum


Sæt kontormiljøet i rette lys og belysning

De rette lys- og belysningsforhold er alfa og omega for sundt arbejds-miljø i kontorrummet. Det rigtige kontorlys er for det enkelte arbejds-rum en kombination af dagslys og kunstig belysning.

Årtiers forskning har påvist, hvordan god belysning skaber behagelige arbejds-forhold og optimerer medarbejderes humør, trivsel, koncentration og dermed effektivitet samt produktivitet.

En hollandsk undersøgelse viste, at skræddersyet og individuelt tilpasset kontor- belysning i en virksomhed var i stand til at løfte medarbejdernes produktivitet med 18 procent og samtidig øge deres velvære og sundhed.

Også i åbne kontormiljøer er dagslys det bedste arbejdslys, men skal suppleres med kunstig belysning i loft, på vægge og som punktbelysning ved skriveborde.

Hvordan kontorbelysning bør sammensættes og doceres, må hver gang bero på en grundig undersøgelse af de aktuelle lysforhold i den enkelte virksomhed

Når du skal indrette dine nye kontorrum

er en praktisk guide til dig og din virksomhed, der går med planer om flytte til og/eller indrette nye kontorlokaler.
Læs her, hvordan fremtidens kontorarbejdspladser vil være indrettet - og tag allerede nu bestik af udvikling og trends, når du prioriterer og designer dine nye kontorarealer.

 

"

Den rette indretning af kontorrum og arealer er alfa og omega for virksomhedens fremtidige succes

-
"

intet over dagslys

Belysning er en af kontormiljøets vigtigste ergonomiske faktorer, men bliver tit overset eller underprioriteret i kontorets overordnede stil- og designløsninger.

Intet kan slå dagslys ved skrivebordet. Naturligt vindueslys influerer positivt på kontomedarbejderes trivsel, energiniveau, biorytmer samt hormonbalance og kan bidrage til skarpere koncentration, lavere sygefravær etc..

En undersøgelse analyserede kontormedarbejdere i rum uden og med vinduer. Ansatte, der arbejdede i kontorer uden vinduer, havde betydelig lavere score på søvnkvalitet og vitalitet i forhold til deres kolleger.

Gruppen med vinduer, sol- og dagslys rapporterede større fysisk aktivitet og sov i gennemsnit 46 minutter mere om natten.

Vil du høre mere om løsninger der passer til dit kontor?

Kontakt os

LED-teknologi

LED-teknologi og ny forsking har i dag udviklet avancerede belysnings-systemer til åbne kontormiljøer, der kan stimulere og understøtte medarbejderes naturlige biorytmer gennem hele arbejdsdagen.

Bestemte behagelige lysindstillinger i en times tid er således i stand til at give de ansatte et energi- og koncentrations-boost, som svarer til en kop kaffe.

Ved siden af lysintensitet, der måles i lux, kan belysnings-systemer også påvirke kontormedarbejdernes energiniveauer med varierende farvetemperaturer, som måles i kelviner.

Lysindstillinger på 5.000 kelvins ved 780 lux fra en til fire timer kan optiimere en komtormedarbejders koncentration og opmærksomhed i betydeligt omfang.

rigtig belysning

Skræddersyede, individuelt tilpassede belysningsløsninger og rigelige mængder dagslys er musts for et sundt, effektivt og kreativt arbejdsmiljø i det moderne kontorrum.

Lysdesignere er i dag i stand til at skabe bæredygtige, energibesparende, IoTstyrede LED-løsninger til både mindre og meget store åbne kontormiljøer.

Den gode kontorbelysning supplerer dagslyset. De nyeste digitalt styrede LEDarmaturer sikrer virksomhedens kontorrum optimale løsninger, fordi de justerer automatisk til dagslys-niveauer og er blødere for øjnene end lysstofrør.

At indrette den rigtige belysning i åbne kontormiljøer kan være en omfattende opgave, der hver gang bør tage udgangspunkt i aktuelle rum og lysforhold.

Summa summarum

● Rigtig kontorbelysning øger medarbejdernes trivsel, effektivitet og produktivitet
● Dagslys i kontorrum influerer positivt på de ansattes energiniveau og biorytmer
● LED-belysning kan qua lysintensitet og farvetemperaturer booste koncentration
● Individuelle belysningsløsninger samt dagslys er musts for et sundt arbejdsmiljø