Kinnarps' blå bil-koncept – vores bidrag til bæredygtige miljøer til kontor og skole

Den måde, dine nye møbler transporteres på, er afgørende for, hvor bæredygtig din nye indretningsløsning er. Hos Kinnarps har vi vores eget logistiksystem, hvor vi kontrollerer alle dele i kæden. Det betyder, at vi kan mindske transportbilernes miljøpåvirkning væsentligt – fra CO2-udledning til forbrug af emballage.

”Hele konceptet er muligt, fordi Kinnarps' grundlæggere helt fra begyndelsen har arbejdet med denne vision. Hvis man skulle opbygge så stort et apparat fra grunden i dag, ville det have været en alt for stor arbejdsmæssig og økonomisk udfordring.”

Ingemar johansson, Kinnarps

Kinnarps blev grundlagt i 1942 af Evy og Jarl Andersson. Allerede i 1950'erne investerede de i deres første møbelbus. De havde set fordelen ved selv at kunne levere deres produkter. Med egne transportbiler kunne de påvirke leveringstiden, ruterne, økonomien og – ikke mindst – den service, som de gav deres kunder. At alle kundens nye kontormøbler eller skolemøbler blev leveret det rette sted og på den rigtige måde. Dette lagde fundamentet for Kinnarps' egen kørsel med blå lastbiler, som i dag kaldes for ”blå bil-konceptet”. Blå bil-konceptet er rygraden i et unikt, bæredygtigt og miljøvenligt logistiksystem, hvor Kinnarps ejer og kontrollerer hvert trin i kæden.

”I 1990'erne blev konceptet forædlet yderligere af Evys og Jarls søn, Assar Jarlsson, som udviklede intelligente koncepter for lastning og emballering af vores produkter. Hele logistikkæden og alle lastbiler er optimeret til vores møbler, hvilket gør, at systemet bliver meget effektivt”, fortæller Ingemar Johansson, der er med til at styre logistikken hos Kinnarps.

Løsningen er unik, når det handler om møbler til offentlige miljøer. I dag omfatter Kinnarps' logistikteam omkring hundrede medarbejdere, hvoraf ca. 15 arbejder med strategi og planlægning, og resten er leveringsmontører.

Effektiv emballering giver miljøfordele

Drivkraften bag blå bil-konceptet er sund fornuft. Bæredygtighed, økonomi og kundefordele går hånd i hånd og giver fordele i både Kinnarps' og kundernes bæredygtighedsarbejde.

Logistikkæden er fuldt ud styret af kundens ordre. Allerede når ordren modtages, planlægges ruterne og lastningen af lastbilerne med hensyn til leveringstid og geografi. Et særligt program planlægger også, hvordan møblerne skal placeres i lastbilen på en volumeneffektiv måde, som minder lidt om et puslespil. Skriveborde, arbejdsstole, kontorstole, opbevaringsmoduler – systemet ved præcis, hvordan de forskellige møbler skal placeres for at få plads til så meget som muligt.

”På den måde kan vores lastbiler fyldes med kontormøbler op til 100 procent inden hver kørsel. Møblerne lastes også i henhold til princippet om sidst ind, først ud”, fortæller Ingemar Johansson.

”På vej hjem fra kunderne stopper de blå biler hos Kinnarps' leverandører og tager materialer med hjem til produktionen. Det indebærer, at man får en lastningsgrad på omkring 50 procent på returkørslerne. Det betyder, at vi transporterer minimalt med luft, og på den måde kan vi mindske vores egen CO2-udledning og kontormøblernes CO2-fodaftryk”.

Møbler med et minimum af emballage

Hver lastbil er bemandet med to Kinnarps-montører. Ved levering bærer de møblerne ind, udpakker og monterer. Tanken er, at kunden skal have møblerne på plads hurtigt og effektivt med minimale forstyrrelser.

I stedet for traditionel emballage anvender vi tæpper og papskiver til at beskytte møblerne. Begge dele tages derefter med hjem og genanvendes igen og igen. Det betyder, at hver lastbil har en besparelse på 270 kg emballage – eksempelvis bølgepap. En effektiv måde at spare på de globale ressourcer, samtidig med at kunden slipper for besværet med at bortskaffe emballagen.

 

Miljøfordele med Kinnarps' bæredygtige transportbiler

  • Ved hjælp af effektiv lastning transporterer Kinnarps 50 % flere møbler vha. blå bil-konceptet end den øvrige del af branchen
  • Kinnarps emballerer med tæpper, hvilket indebærer en besparelse på mindst 270 kg emballage pr. container
  • Kinnarps' blå biler kører på diesel med vedvarende indhold, hvilket betyder, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 40 %

Kundeværdi med Kinnarps' miljøintelligente blå bil-koncept

  • Vi kan levere en helhedsløsning ved leveringen
  • Vi installerer på 50 procent kortere tid end normalt i branchen
  • Kunden får minimale forstyrrelser i virksomheden i forbindelse med levering og montering

Kinnarps vælger diesel med vedvarende indhold

Vores blå bil-koncept er i dag udrullet i hele Norden samt i Belgien, England og Storbritannien. Alle montører er uddannet i økonomisk kørsel, og vores egne værksteder sikrer, at lastbilerne hele tiden er i tiptop stand og kører med det rigtige dæktryk.

”Vi har omkring 50 køretøjer i vores lastbilflåde, hvoraf ca. halvdelen er klassificeret som Euro 6-køretøjer, mens den anden halvdel er Euro 4- og Euro 5-køretøjer, som udfases efterhånden”, fortæller Ingemar Åberg, der er køretøjschef hos Kinnarps.

”Vi har besluttet at køre vores lastbiler på diesel med iblanding af vedvarende indhold, såkaldt HVO, som bl.a. fremstilles af restprodukter fra den svenske skovindustri. På denne måde er det lykkedes os at nedbringe vores CO2-udledning med 40 procent, hvilket er en vigtig brik i vores bæredygtighedsarbejde.”

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

Drømmen ville være at køre lastbilerne på diesel med 90 eller 100 procent vedvarende indhold

”Men faktum er, at denne type brændstof er ved at blive en mangelvare. Den nye lov om reduktionspligt træder i kraft den 1. juli 2018 og vil formodentlig betyde, at vi og alle andre, som prioriterer bæredygtige dieselalternativer, ikke kan få de leverancer, vi ønsker”.

Hvad angår diskussionen om miljøzoner i Europas største byer og dieselbilernes tilstedeværelse eller ikke-tilstedeværelse i disse sammenhænge, er det først og fremmest et privatbilspørgsmål, konstaterer Ingemar Åberg.

”Diesel med vedvarende indhold er et godt miljøvalg, når det handler om at reducere CO2-udledningen. Formålet med miljøzonerne er at mindske mængden af skadelige partikler. Erhvervstrafikken har skullet indrette sig efter miljøzoner i mange år, og vi har veludviklede rutiner, hvor vi kører med Euro 6-lastbiler i disse områder”.

Diesel – et bæredygtigt brændstof?

Kan diesel være et bæredygtigt alternativ, hvis man gerne vil mindske sin CO2-udledning? Og hvilke alternativer er der egentlig? Preems Key Account Manager Anette Rydén og produktspecialist Eva Clintenell besvarer disse spørgsmål. 

Hvilke dieselalternativer er der for klimaintelligente transportbiler?

”I dag er der flere forskellige alternativer at vælge mellem. En produktgruppe kaldes FAME (fedtsyremetylester) og er baseret på forskellige typer vegetabilske olier såsom soja, raps eller majs. RME (rapsmetylester) er nok det, som de fleste kan nikke genkendende til. Hvis du anvender begrebet biodiesel, er det denne type diesel, der henvises til. Der er en forskel i den kemiske opbygning mellem biodiesel og almindelig diesel, som indebærer visse begrænsninger ved anvendelse i køretøjer. Køretøjsleverandøren tillader generelt maksimalt 7 procent biodiesel i brændstofblandingen. Hvis du vil køre på 100 procent biodiesel, skal køretøjet være tilpasset og godkendt af køretøjsleverandøren. I dag er det udelukkende tunge køretøjer, som gives denne godkendelse.

Et andet alternativ, som ikke kræver tilpassede køretøjer, er diesel med vedvarende indhold, såkaldt HVO. HVO betyder Hydrerede Vegetabilske Olier og udvindes af restprodukter fra bl.a. skovbruget. HVO er i sin kemiske opbygning stort set identisk med fossil diesel, hvilket indebærer, at man kan køre almindelige lastbiler med dette brændstof – og det er denne type diesel, som Kinnarps anvender. Men da den gældende dieselstandard ikke opfyldes helt, er det ofte nødvendigt med en godkendelse fra køretøjsleverandøren. Hos Preem kalder vi vores diesel med vedvarende indhold for 'Evolution'. Vi baserer den på en blanding af almindelig diesel, 7 % FAME og op til 43 % HVO. Vores HVO er bl.a. baseret på tallolie fra den svenske skov- og papirmasseindustri. I teorien er det muligt at have en meget høj iblanding af HVO. Jo højere andel HVO, desto lavere fossil CO2-udledning”.

"En voksende skov optager CO2 og kan også fornys hurtigt, hvilket gør, at miljøpåvirkningen ikke bliver lige så stor. Derfor er diesel med vedvarende indhold et godt og bæredygtigt brændstofalternativ."

Hvad er den miljømæssige pointe ved diesel med vedvarende indhold?

”Råolie er jo i virkeligheden også baseret på planter. Men råolien har ligget i jorden i millioner af år, hvilket gør, at udviklingstiden bliver utrolig lang i forhold til den korte tid, det tager at forbruge den. Der er altså tale om en ubalance. HVO baseres på en vedvarende råvare, i dette tilfælde fra de svenske skove. En voksende skov optager CO2 og kan også fornys hurtigt, hvilket gør, at miljøpåvirkningen ikke bliver lige så stor. Derfor er diesel med vedvarende indhold et godt og bæredygtigt brændstofalternativ”.

Hvad kommer loven om reduktionspligt til at betyde?

”Den 1. juli 2018 træder loven om reduktionspligt i kraft i Sverige. Det indebærer, at alle brændstofleverandører skal mindske udledningen af fossile drivhusgasser fra benzin og dieselbrændstof ved at iblande biobrændstof. For diesel gælder en reduktion på 19,3 procent. Hvis leverandøren, dvs. os, ikke opfylder dette, straffes det med høje bøder. Det indebærer, at den HVO, der findes i dag, for en stor dels vedkommende er nødvendig for at opfylde reduktionspligten. HVO er allerede i dag en mangelvare, så effekten bliver, at vores kunder ikke vil kunne få adgang til HVO 100 i det omfang, som det er tilfældet i dag. HVO er utrolig populært i Sverige: Faktum er, at vi i Sverige allerede i dag anvender hele 30 procent af den globale produktion af HVO. Reduktionspligten kommer til at medføre en omfordeling af ressourcerne, men for at kunne fremstille mere bæredygtig diesel med vedvarende indhold er det nødvendigt med omfattende investeringer i nye produktionsanlæg og en øget adgang til råvarer”.

Eva Clintenell, Produktspecialist

Anette Rydén, Key Account