KINNARPS' TRENDRAPPORTER

HVORFOR, HVORDAN OG PÅ HVILKEN MÅDE VIL MENNESKER ARBEJDE, MØDES OG LÆRE I DET KOMMENDE ÅRTI?

Hos Kinnarps arbejder vi altid på at opnå indsigt i fremtiden for at finde ud af, hvilke områder der vil have en væsentlig indvirkning på morgendagens arbejdsmiljøer. Vi stiller spørgsmålene: Hvorfor, hvordan og på hvilken måde vil mennesker arbejde, mødes og lære i det kommende årti? Vi har systematisk analyseret spørgsmål efter spørgsmål, marked efter marked for at finde en fællesnævner for, hvilke ændringer vi kan forvente os. Denne trendspotting har resulteret i vores trendrapporter.

KINNARPS' TRENDRAPPORT nr. 1

8 ÆNDRINGER, SOM PÅVIRKER MORGENDAGENS ARBEJDSPLADS

I vores første trendrapport fremlægger vi de ændringer, som vi finder særligt vigtige for arbejdspladsen. De vigtigste drivkræfter bag ændringerne er ny teknologi, nye værdier, globalisering og skiftet til tankeøkonomi. 

Download hele rapporten

KINNARPS' TRENDRAPPORT nr. 2

DESIGN AF ARBEJDSPLADS OG LEVERUM TIL MANGFOLDIGHEDENS ÅRTI

En af de otte ændringer i vores første trendrapport var fra synligt design til designtænkning. I forbindelse med trendforskningen til vores anden rapport bestemte vi os for at udforske dette område yderligere. Det vigtigste spørgsmål, vi stillede os selv, var: Hvilke designmuligheder for arbejdspladser skaber dette årti præget af mangfoldighed og konstante forandringer?

Download hele rapporten

KINNARPS' TRENDRAPPORT nr. 3

TRENDS, DER VIL FORME FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER

I vores tredje trendrapport har vi på basis af research, interviews og arbejdet i Kinnarps FutureLab sammensat ti store trends, som kommer til at påvirke og forme fremtidens uddannelsesmiljøer i de nordiske lande frem til 2025. 

Download hele rapporten