KONTORDESIGN FOR VELVÆRE, KREATIVITET OG PRODUKTIVITET

Mange arbejdsgivere synes at mene, at det er tilstrækkeligt at udstyre kontoret med nogle designerstole for at skabe et designet arbejdsmiljø. Men de har ikke forstået designets magt. I Kinnarps' trendrapport nr. 1 (trend 4 - Fra overfladedesign til designtænkning) kan du lære mere om, hvordan et velgennemtænkt arbejdsmiljø har indvirkning på arbejdstilfredshed, kreativitet, produktivitet og sundhed.

Funktionalitet var kodeordet, når man planlagde kontormiljøer tidligere.

Design og æstetik er traditionelt nærmest blevet set som et silkeslips, overdreven pynt, erhvervet hvis der er penge til overs, som skal bruges. Men nu viser forskning, at vi påvirkes af design på arbejdspladsen i langt større udstrækning end tidligere antaget. Der er endda en stærk sammenhæng mellem stigningen i antallet af sygedage og manglende prioritering af kontordesign.

Forskning fra Ohio State University og National Institute of Mental Health i USA viste, at folk bliver mere stresset, hvis arbejdsmiljøet ikke er designet på en god måde.

Undersøgelsen sammenlignede renoverede bygninger med et mere gennemtænkt design med bygninger, der var dårligt designet. De personer, der arbejdede i ældre miljøer med mindre design, var langt mere stressede, selv når de ikke var på arbejde. Stressniveauerne var så høje, at det øgede risikoen for hjertesygdomme.

"Ordet 'design' refererer til et vidtrækkende koncept – det handler om at finde en løsning på et problem frem for blot at beslutte, hvilken farve maling væggene i receptionen skal have. Det handler om en holistisk tilgang til arbejdspladsen", siger Louise Klarsten, CEO for trend- og farvebureauet Colourhouse.

Det er navnlig vigtigt ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, idet sygdom i relation til mental sundhed nu er en af de mest almindelige årsager til, at folk tager sygeorlov.

Måske er det i overgangen fra den industrielle tidsalder til en tankeøkonomi, at vi ikke har været i stand til at forhindre nutidens ulykker på arbejdspladsen. Dagens beskyttelsesbriller og arbejdshandsker er muligvis endnu sværere at definere og indeholder blødere værdier, hvilket er lige så vigtigt.

Godt designede kontorer kan ganske enkelt holde medarbejderne sunde og raske.

Appellerende arbejdsmiljøer har også andre positive effekter.

• Medarbejdere, der kan lide deres arbejdsplads, er også ofte mere tilfredse med det arbejde, de udfører.

• Af de jobsøgende sagde næsten halvdelen, at kontorets design ville have indflydelse på, om de sagde ja til jobbet.

• Arbejdspladsens design påvirker også vores evne til at tænke kreativt og kritisk.

 

"Naturligt lys, støjniveauer, temperatur og luftkvalitet. Disse ting har en enorm effekt på, hvor produktive vi føler os, og hvor engagerede vi er, når vi er på kontoret", siger Tim Oldman, CEO for Leesman Index, som analyserer arbejdspladser.

Et yderligere aspekt ved arbejdspladsdesign er, hvordan miljøet kan fungere som en udvidelse af virksomhedens varemærke.

"Fremtidige kontorer og møbler vil blive stadigt vigtigere i forbindelse med opbygningen af en bestemt kultur", siger Derek Barker, CEO for design- og arkitektkontoret Haskoll.

Tim Oldman gør sig de samme tanker:
"Vi skal have medarbejderne til at være stolte af deres arbejdsplads. Det kan hjælpe, hvis vi spørger os selv: Er dette et sted, som jeg stolt vil fremvise for min familie? Er dette et sted, hvor jeg gerne vil have mine kunder på besøg? Stolthed er vigtigt for virksomheder som helhed. Den giver dig loyale medarbejdere, som arbejder hårdt på at repræsentere virksomhedens varemærke bedre". 

Nøglen til succes er at løfte sit perspektiv fra individuelle indretnings- og designkomponenter til at se det overordnede billede.

Hvad er virksomhedens kultur, mål og retning? Hvordan styrker arbejdspladsdesign virksomhedens interne og eksterne identitet? Hvordan flytter medarbejderne sig rundt på arbejdspladsen?

"Det er ikke tilstrækkeligt blot at designe de faktiske produkter og indretningen. Vi skal kombinere designarbejde med en fuld forståelse af kundens kultur og mål – dette er den eneste vej til succes", siger Beata Osiecka, Managing Director hos Kinnarps Polska.

En spørgeundersøgelse, som omfattede 120.000 mennesker, viser, at kun 52 % mener, at deres arbejdsplads fremmer produktiviteten.

Med andre ord er en af de største udfordringer i fremtiden at skabe et miljø, som stimulerer medarbejderne til at realisere deres fulde potentiale. Hvordan dette skal opnås, afhænger selvfølgelig af virksomhedens kerneaktiviteter, men der er en række mønstre, som gentager sig uanset virksomhed.

"I fremtidens kontorer vil der blive fokuseret på interaktion og i en vis udstrækning behandling, men primært på interaktion, produktion og udveksling af idéer. Derefter følger salg, kontrol og forskning. En kontorplads skal opfylde de behov, som de forskellige aktiviteter giver anledning til", siger Martin Cook, Head of the Interior and Graphic Design Group hos BDP i Storbritannien.

– Markus Wilhelmson

Citat:
"Det er ikke tilstrækkeligt blot at designe de faktiske produkter og indretningen. Vi skal kombinere designarbejde med en fuld forståelse af kundens kultur og mål".

– Beata Osiecka, Managing Director hos Kinnarps Polska

VIDSTE DU, AT...

…andelen af mennesker, der giver udtryk for, at arbejdsmiljøet er vigtigt for deres velvære på kontoret, er 94 %, hvilket fremgår af en undersøgelse, som Demoskop gennemførte på vegne af Kinnarps i foråret 2013.

...ifølge samme undersøgelse er der kun 1 ud af 4, som er helt tilfreds med arbejdsmiljøet på sin arbejdsplads.

...medarbejderne tænker mere kreativt, hvis arbejdspladsen har højt til loftet. Kontorer med lavt til loftet er bedre egnet til kritisk og konstruktiv tænkning ifølge en undersøgelse fra University of Minnesota.

...der er 4.500 arbejdspladser til 6.000 ansatte i den 41 etagers høje kontorskyskraber DTAC House i Bangkok. Kontorpladsen blev designet ud fra det arbejde, som personalet skulle udføre. Stadigt flere mennesker arbejder uden for kontoret, hvilket skaber større behov for fleksible kontorer.