The Better Effect Index Værktøjet, som gør det nemmere at vælge vedvarende indretningsløsninger til kontorer, skoler og offentlige miljøer

Stadigt flere vil træffe bæredygtige valg. Arkitekter, indretningsspecialister, slutkunder og brugere stiller forskellige krav til de indretningsløsninger, der skal være på kontoret, i skolen eller i andre offentlige miljøer. Derfor har vi lanceret The Better Effect Index – et værktøj, som gør det nemt at vælge bæredygtige og miljøvenlige indretningsløsninger.

"Mennesker vil se, hvilken forskel de faktisk gør"

Johanna Ljunggren, Sustainabillity Manager Kinnarps

"Fremtidens beslutningstagere vil ikke nøjes med bare at købe en mærkning. Tendensen er tydelig i hele verden. Mennesker vil se, hvilken forskel de faktisk gør. De interesserer sig ikke for selve symbolerne – de vil vide, hvordan virksomheden bar sig ad med at få mærkningen. Dette vil komme til at slå igennem i udbuddene. At sætte kryds i et felt som leverandør og så lade det blive ved det, vil ikke være nok. Du skal vise, at du har styr på situationen", ræsonnerer Johanna Ljunggren..

The Better Effect Index er vores måde at forenkle og tydeliggøre bæredygtighedsarbejdet i offentlige indretningsprojekter på. Tanken er, at det skal være nemt for arkitekter og kunder at identificere vigtige bæredygtighedsspørgsmål og sammenligne, hvordan forskellige produkter opfylder kravene. Det skal være nemt at vælge skriveborde, arbejdsborde, kontorstole, opbevaringsmoduler og anden indretning.

Imødekommer arkitektens behov

The Better Effect Index er udformet for at imødekomme behovene hos arkitekter, indretningsspecialister, indkøbere, virksomheder og brugere. Indekset er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med arkitekter og kunder og er udviklet med udgangspunkt i FN's bæredygtighedsmål. I The Better Effect Index giver vi vores møbler til kontorer, skoler og offentlige miljøer karakterer inden for seks vigtige bæredygtighedsområder. De individuelle produkter får point på de forskellige områder, og man kan se, nøjagtigt hvilke kriterier de har opfyldt – eller ikke har opfyldt. Bæredygtighedsværktøjet er udformet som et hurtigt og brugervenligt webværktøj, som løbende opdateres med oplysninger om nye produkter.

Større bæredygtighed i møbelbranchen

The Better Effect Index fungerer som en Open Source, hvilket giver alle – fra arkitekter og indkøbere til kunder og konkurrenter – indsigt i, hvordan produkterne bliver til, og hvordan de bedømmes.

"Det der er vigtigt. Vi aflægger ikke bare regnskab over gode produkter, men også vores mangler. Ved at være åbne omkring, hvordan vi selv gør, skaber vi muligheder for, at branchen kan samarbejde om bæredygtighedsspørgsmål. Hvis vi er fælles om at have bæredygtighed på dagsordenen, kan vi sammen gøre det lettere for dig og kunderne at træffe bedre bæredygtighedsbeslutninger", siger Johanna Ljunggren.

Bæredygtighed er vigtigt for virksomhedens beslutninger

For Lotta Bergqvist, indretningsarkitekt hos Kanozi Arkitekter i Malmø, har bæredygtighed høj prioritet, når hun vælger møbler til kontorer, skoler og andre arbejdspladser.

"Jo mere vi ved om materialerne i forbindelse med skriveborde, stole, opbevaringsmoduler og anden indretning – og hvordan de er fremstillet – desto nemmere bliver det for os at vælge".

Kanozi Arkitekter har et udpræget bæredygtighedsfokus og arbejder i overensstemmelse med princippet om, at god arkitektur påvirker mennesker positivt og resulterer i et mere socialt og økologisk bæredygtigt samfund. Virksomheden har kontorer i Gøteborg og Malmø og er et komplet arkitekthus med arkitekter, indretningsarkitekter og ingeniører; i alt er der ca. 60 ansatte. Lotta Bergqvist er indretningsarkitekt SIR/MSA hos Kanozi Arkitekter og arbejder i øjeblikket på et projekt for Akademiska hus og Tyréns egne kontorer i både Malmø og Lund.

Vigtigt med bæredygtige møbler

"Når vi vælger møbler og indretning til f.eks. skole og offentligt miljø, leder vi efter bæredygtige alternativer ud fra et helhedsperspektiv. Naturligvis ønsker vi, at designet skal være bæredygtigt, så det holder både rent optisk og tidsmæssigt. Vi vil have møbler, som passer til kundernes virksomhed, og som de kan trives med i lang tid", siger Lotta Bergqvist.

Hele værdikæden er vigtig

"Vi samarbejder gerne med Kinnarps, eftersom vi ved, at man har gennemtænkt bæredygtigheden i hele kæden helt frem til leveringen. Vi mener, at netop Kinnarps' leveringssystem med tæpper i stedet for traditionel emballage er bæredygtig tænkning, når den er bedst.

 At møblerne skal kunne genbruges, istandsættes og ompolstres på en god måde er andre vigtige faktorer".

"Jeg mener, at det forhold, at vi i branchen er åbne om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedsspørgsmål, deler vores erfaringer og samarbejder, er afgørende for, at vi kan finde gode og bæredygtige løsninger."

 

Mere samarbejde omkring bæredygtighed

Idéen om at tydeliggøre og understøtte møblers bæredygtighedsegenskaber med udgangspunkt i hele livscyklussen ved hjælp af et bæredygtighedsindeks såsom The Better Effect Index er noget, som Lotta Bergqvist hilser velkommen. Hun kan også godt lide idéen om et bæredygtighedsindeks, der fungerer som en Open Source, der er tilgængelig for alle – fra arkitekter til slutkunder og brugere.

"Vi har mange gode møbelmærkninger, herunder f.eks. Svanen og Möbelfakta, men nogle gange kan mærkninger blive utroligt specialiserede. For den, der er ny designer eller aktør på markedet, kan det også være vanskeligt at have ressourcerne til at leve op til de store mærkninger. Jeg mener, at det forhold, at vi i branchen er åbne om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedsspørgsmål, deler vores erfaringer og samarbejder, er afgørende for, at vi kan finde gode og bæredygtige løsninger. For mig som indretningsarkitekt er det vigtigt at komme tidligt ind i byggeprocessen med henblik på at opnå en helhedsløsning og dermed træffe aktive, gennemtænkte valg". 

Enklere indkøb

The Better Effect Index gennemgår møblernes bæredygtighedsegenskaber på seks forskellige områder. råvarer og ressourcer, klima, rene materialer, socialt ansvar, genbrug og ergonomi. Tanken er bl.a. at gøre indkøbsarbejdet nemmere for rådgivende led, f.eks. arkitekter og indretningsarkitekter

"Hos Kanozi arbejder vi med en ny mærkning, som hedder "Well", hvor fokus ligger på menneskelig velvære ud fra et helhedsperspektiv. Mærkningen omfatter bygningen i alle dens bestanddele, herunder indretningen. Det handler også om, at møblerne i et kontor kan tilskynde til mere bevægelse, velvære og sundhed".

Bæredygtige materialer

De rette oplysninger om møbler og materialer er afgørende for, at slutresultatet bliver, som arkitekten har tænkt sig ud fra et bæredygtighedsmæssigt synspunkt, konstaterer Lotta Bergqvist.

"Viden om materialer og fremstilling er utrolig vigtigt for, at vi skal kunne vælge de rigtige produkter. Det kan være svært at holde styr på alle de nye materialer, som hele tiden introduceres, og her er det en stor hjælp, at vi får alle fakta fra producenterne allerede fra starten. Det er også en væsentlig del af salgsarbejdet, at vi kan forklare kunden, hvorfor vi har valgt et bestemt møbel eller materiale, og på hvilken måde det er et bæredygtigt valg".

Desuden er disse oplysninger vigtige på længere sigt. Muligheden for ved et afsluttet projekt at kunne overlevere en sammenfatning til dem, der har ansvaret for og skal arbejde i miljøet, gør det hele nemmere for ordregiveren. Heri kan man læse alt om møblerne og deres egenskaber og få vigtig information med hensyn til mulighederne for at supplere, istandsætte og genvinde.

"Hvis medarbejderne har spørgsmål til indretningen og vil vide, hvorfor bestemte møbler er blevet valgt, så skal de hurtigt og nemt kunne finde disse oplysninger. På den måde bliver det også lettere at administrere og videreudvikle bæredygtighedstanken i et miljø. Når medarbejderne ved, hvorfor bestemte produkter er valgt, så vælger man forhåbentlig ikke at supplere med ting, som ikke er optimale ud fra et bæredygtighedsmæssigt synspunkt".

Og dette er i sig selv en bæredygtighedstanke.

Sådan fungerer
The Better
Effect Index

Alle produkter evalueres på seks områder. Højeste karakter på hvert område er 3 point. Karakteren på hvert område er gennemsnittet af pointtallene på indikatorerne, dvs. de forskellige bæredygtighedsegenskaber, som vi bedømmer. Højeste mulige samlede karakter ved addering af alle områderne er 3 point. Den samlede karakter er gennemsnittet af pointene på områderne.

1. RÅVARER OG RESSOURCER

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Kendskab til råvarernes oprindelse. Kendskab til vilkår i produktionskæden. Ressourceoptimering.

2. KLIMAET

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Indgående transport. Udgående transport. Leverandører (fossilfri energi i egen produktion) Producenter (fossilfri energi i egen produktion). Andel af materialer med lav klimapåvirkning.

3. RENE MATERIALER

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Opfyldte niveauer for kemikalieindhold. Opfyldte niveauer for emissioner. Godt materialevalg.

4. SOCIALT ANSVAR

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Code of Conduct hos leverandører. Leverandører, som er risikovurderet. Undersøgte leverandører fra risikolande.

5. GENBRUG

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Muligt at reparere/istandsætte? Muligt at genvinde materiale? Fremstillet af genvundet materiale?

6. ERGONOMI

Bedømte bæredygtighedsegenskaber: Muliggør bevægelighed. Muliggør tilpasning. Forbedrer lydniveauet.