Case: Genbesøg Sjölunda skole

FAKTA OM CASEN

Kunde:
Sjölundaskolen, Lidköpings kommune, Sverige

Antal elever:
ca. 300

Klassetrin:
F-6

Antal medarbejdere:
45

Areal:
6.500 m2 på to etager

Færdiggjort:
Efteråret 2017

Tilbage til fremtidens bæredygtige skole

I efteråret 2017 slog Sjölunda Skole i Lidköping dørene op til sine nybyggede, innovative og fleksible læringsmiljøer. Seks år senere tog vi tilbage for at spørge rektor Sofia Sabel Andersson, hvordan det lykkedes dem at skabe en langsigtet bære­dygtig skole, og hvordan læringsmiljøerne påvirker trivslen og studieresultaterne. 

Hvornår sagde du, at skolen blev bygget? Sjölunda Skoles rektor, Sofia Sabel Andersson, er vant til de mange nationale og internationale studiebesøg og overraskelsen, når de besøgende indser, at skolen med sine lyse miljøer, bløde tekstiltæpper og polstrede møbler faktisk ikke længere er helt ny. Da skolen blev designet arbejdede hun tæt sammen med den tidligere rektor Elisabet Ingemarsson om alt fra institutionsidé, rekruttering og indretning, og hun har et klart bud på, hvordan det er gået så godt.

– Det var afgørende, at Elisabet havde et klart billede af, hvad hun ville med skolen. Undervejs i processen involverede vi både medarbejdere og elever, analyserede vores behov og spurgte os selv, hvad vi skulle gøre, hvordan vi skulle gøre det og hvorfor. Vi arbejdede også trin for trin, så vi havde mulighed for at teste og evaluere de valg, vi traf undervejs, fortæller hun.

Allerede tidligt i processen arbejdede skolen tæt sammen med Kinnarps med blikket fast rettet mod målet om, at det fysiske miljø altid skal understøtte den pædagogiske idé og respektere den enkeltes forudsætninger og behov i sin læring.

– Vi var utrolig omhyggelige med, at de, der byggede, designede og søgte hertil som pædagoger, skulle forstå skolens vision og dele vores syn på, at eleverne er kompetente med en iboende lyst til læring og udvikling. Så man skal turde stille spørgsmålstegn ved de vante måder at arbejde på, og indse, at børn i dag har nye måder at lære på. Det stiller krav til både pædagogikken og indretningen, fordi de to hænger sammen, fortæller Sofia Sabel Andersson. 

Overbevisningen, der stadig gælder, var, at løsningerne skal tilpasses til nutidens og morgendagens undervisningsmetoder. Forskellige aktiviteter kræver forskellige miljøer, og alle børn lærer forskelligt. Nogle trives med at arbejde i grupper, andre har brug for privatliv, nogle vil gerne stå ved et højt bord og andre har det bedst med at ligge på et tæppe på gulvet. Og læringen foregår ikke kun i klasseværelset, men hele skolen skal være et læringsmiljø.

– Vi er tydelige omkring at pædagogerne ikke kun kan vælge en traditionel opsætning i klasseværelset og være tilfredse med den, men skal reflektere over, hvordan de vil arbejde, og hvordan de vil interagere med eleverne. Det fysiske miljø skal altid hænge sammen med idéen om læring, og arbejde med børnene for at hjælpe dem med deres udvikling. Skal vi arbejde individuelt eller sammen? Kan jeg være fleksibel med de eksisterende møbler? Hvordan planlægger jeg miljøet til vellykket indlæring? Man skal, kort sagt, have en holdning til læringsmiljøets, inden man indretter, fortæller Sofia Sabel Andersson. 

Rektors tips!

Løsninger, der holder over tid

1.

For at skabe langsigtede bæredygtige læringsmiljøer skal man starte en fælles proces med skoleledelse, lærere, elever, arkitekter og indretningskonsulenter. Sæt læringen i centrum, og spørg jer selv, hvad, hvordan og hvorfor I skal indrette på en bestemt måde. Institutionsidéen skal altid komme før møblerne. Giv plads til at teste og evaluere undervejs. Sørg også for at holde visionen levende gennem f.eks. samtaler med eleverne og personalegruppen.

2.

Skab forskellige miljøer og siddemuligheder til forskellige aktiviteter og læringsstile. Både i hvert klasseværelse og på skolen som helhed. Børn lærer på forskellige måder, og det er vigtigt at skabe fleksibilitet og variation. Vores erfaring er, at sådanne løsninger styrker lysten og kreativiteten, giver et ergonomisk skolemiljø og opfylder børnenes behov bedre end traditionelle klasseværelser. Indbyg fleksibilitet for nemt at kunne ændre og tilpasse.

3.

Tør du vælge polstrede møbler? Det gør underværker i forhold til lydmiljøet ved at dæmpe støj, øge trivslen og skabe bedre arbejdsro til eleverne. Det fysiske miljø skal støtte børnene i læringen, og her spiller materialer og farver også en  stor rolle. Involver eleverne i at tage ansvar for skolemiljøet og forklar dem, hvorfor det er vigtigt. Nærværende voksne betyder at eleverne bliver set, hørt og inkluderet. 

Sammenhold, Ansvar, Glæde

Tonen sættes allerede ved hovedindgangen, hvor en lys og indbydende aula i form af en trapperepos byder eleverne velkommen med værdiordene ”Sammenhold, Ansvar, Glæde”. Her kan man samles i større eller mindre grupper, planlagt eller spontant. I tilknytning til aulaen ligger biblioteket med flere bløde siddemuligheder, og lige over trappereposen er der flere områder til både individuelt- og grupearbejde. I hvert klasseværelse er der mulighed for at vælge plads efter behov og forudsætninger – for eksempel om eleven vil sidde ved et højt bord, i en lænestol eller ligge på et blødt tæppe på gulvet.

Tanken er også, at klasseværelserne og andre områder hurtigt skal kunne indrettes til undervisning i f.eks. mindre grupper eller til projektarbejde. For at styrke den fleksible arbejdsmåde har skolen også integreret et avanceret digitalt  læringsmiljø til hverdag. 

– Vi mener, at skolen skal udvikle sig i takt med samfundet, og at en af vores opgaver er at forberede vores elever på et fremtidigt arbejdsliv. Derfor har vi udvidet vores syn på skolemiljøet og blandet skolemøbler med kontor- og mødemøbler på en måde, der passer til både vores elever og lærere. Det er fascinerende at se, hvordan børnene finder nye måder at sidde på i for eksempel en polstret loungestol, fortæller Sofia Sabel Andersson. 

Pædagogerne: Hvordan understøtter det fysiske miljø jeres arbejde?

Ulrika Jahnstedt, underviser i svensk og samfundsfag

”Børn har forskellige forudsætninger og behov, så vores indretning med forskellige typer fleksible læringsmiljøer er utrolig værdifuld i min undervisning. Planløsningerne og møblerne betyder også, at vi lærere altid ser eleverne, hvilket både skaber større tryghed og bedre studieresultater.” 

Emma Gustafsson, børnehave- og idrætslærer

”Vores polstrede møbler bidrager til et behageligt lydniveau, og de bløde tæpper skaber hygge og tryghed i lokalet, hvor eleverne kan ligge ned og læse eller skrive. Variationen er vigtig, så eleverne kan vælge, om de for eksempel vil sidde eller stå ved et højt bord eller sidde i en blød sofa eller lænestol.”

Top Image_sjölunda3.jpg

Rektor om det fysiske miljø

Det er én ting at skabe en skole, der føles inspirerende og innovativ, når den er ny, en anden ting er at bevare den følelse og  de værdier år efter år.

Hvad er hemmeligheden bag succesen på Sjölunda?

– Det er altid en udfordring at holde fast i den oprindelige idé, især fordi vi også er blevet flere elever og pædagoger i de seneste år. Et enkelt svar på spørgsmålet er, at vi valgte den rigtige løsning fra starten. Vi lavede analysen, udarbejdede en vision, havde tankerne om det fysiske miljø med tidligt i arbejdet og inkluderede både medarbejdere og elever i processen. Det giver gode forudsætninger for at skabe en langsigtet bæredygtig organisation. 

Men hvad gør I for at holde visionen levende til hverdag?

– Mange af os, der var med fra starten, er her stadig. Personaleomsætningen er lav, fordi mange trives her, hvilket er en god grundforudsætning. Men vi skal fortsat udvikle os og få alle de nye medarbejdere med på rejsen. Vi arbejder løbende på at evaluere organisationen og skrue op for konceptet ved behov. Det handler om at arbejde aktivt med personalegruppen, tale meget om vores værdier, støtte hinanden og undgå at gøre klasseværelserne til  isolerede øer. Her er alle børn alles ansvar.

Column var.4_sjolunda3.jpg

Column var.4_sjolunda.jpg

I har valgt at indrette med meget polstrede møbler, hvilket mange skoler stadig er i tvivl om. Hvordan kan det være?

– For os er valget en selvfølge. Polstrede møbler indbyder og skaber mere hygge, så enkelt er det. De er lyddæmpende,  behagelige at sidde i, flotte at se på, ja, der er mange gode grunde. Jeg synes, at man kan og skal håndtere eventuelle problemer i stedet for at fravælge møbler, der rent faktisk gør organisationen bedre. 

Jeres polstrede møbler fremstår som nye. Hvad er tricket?

– Det er egentlig ikke så mærkeligt, det handler om at få eleverne til at føle sig involverede, tage ansvar og forstå, hvorfor de fysiske miljøer er vigtige. Vi sørger for at inkludere dem, f.eks. ved at gøre rent sammen og tale om, hvorfor vi passer på det, vi har. Det er også vigtigt, at de voksne er nærværende og viser, at de ser eleverne og hvad der sker på skolen. Det betyder, at eleverne bliver set, hørt og inkluderet. 

Du siger, at det fysiske miljø her understøtter læringen. Ses det også på studieresultaterne?

– Vi måler trivsel og arbejdsro og får gode resultater, så vi ved, at vores elever og lærere har det godt, og at de fysiske miljøer er en stærk medvirkende årsag. Derefter er det svært at måle præcist, hvordan vidensniveauet og læringen  hænger sammen med det fysiske miljø. Vores fleksible og aktivitetsbaserede løsninger gør det muligt for os at tilpasse undervisningen til forskellige situationer, så de støtter både elever og medarbejdere. For mig er det indlysende, at de fysiske miljøer påvirker studieresultaterne positivt. 

Elever: Hvad er dit yndlingssted på skolen?

Square big_lilly.png

Lilly 7 år

”Biblioteket er mit yndlingssted! Her er det hyggeligt, og man kan vælge mellem flere forskellige møbler eller det bløde tæppe.”

Square big_ivar.png

Ivar 9 år

”Jeg har det bedst på min plads i klasseværelset. Jeg kan godt lide at sidde tæt på vinduet, og min stol er så skøn!”

Square big_ilse.png

Ilse 11 år

”Min yndlingsplads er nok i de bløde lænestole i vores klasseværelse. Der elsker jeg at sidde, fordi det er behageligt og jeg kan koncentrere mig.”

Nysgerrig på, hvad vi kan gøre med jeres læringsmiljøer?

Kontakt os i dag

Relaterede produkter

Xpect

Xpect

298 Farver & Materialer | 36 Varianter

Pio

Pio

268 Farver & Materialer | 16 Varianter

Plint

Plint

Space

Space

Space Caddy

48 Farver & Materialer | 2 Varianter

Oberon

Oberon

38 Farver & Materialer | 5 Varianter

Space

Space

Space Open storage

48 Farver & Materialer | 170 Varianter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Invito

Invito

265 Farver & Materialer

Vibe

Vibe

Vibe Gulvskærm

141 Farver & Materialer | 110 Varianter

Space

Space

Space Cabinet with drawers

48 Farver & Materialer | 158 Varianter