Persondatapolitik

Kinnarps værner om dit privatliv. For os er det vigtigt at sikre, at vi behandler dine personlige oplysninger på en sikker og juridisk måde. Derfor har vi lavet denne fortrolighedspolitik for at beskrive, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine persondata?

Kinnarps AB (Reg. No. 556256-6736) (”Kinnarps”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig og som følge deraf an­svar­lig for at sikre, at behandlingen af dine persondata sker i overensstemmelse med gældende person­data­lov, inklusiv EU’s persondataforordning (GDPR – Generel Data Protection Regulation) 2016/679 og under den Svenske data beskyttelseslov (2018:218), den danske persondatalov, og denne persondatapolitik. Skulle du have spørgsmål, eller du skulle ønske at forfølge dine rettigheder under EU GDPR, da venligst kontakt os på følgende adresse:

Kinnarps A/S
Roskildevej 522
2605 Brøndby
Tlf.: +45 70 15 10 10
E-mail: gdpr@kinnarps.dk

 Hvilke persondata indsamler vi, og hvorfra?

Vi indsamler udelukkende persondata i det omfang det er nødvendigt for at tilgodese bestemte formål, som beskrevet nedenfor. Vi registrerer dine persondata når du, eller nogen på vegne af dig, beder om et tilbud, placerer en ordre på nogen af vores produkter eller services, når du abonnerer på vores nyhedsbrev eller du ansøger om en stilling hos Kinnarps. Desuden indsamler og registrerer vi persondata, når du frivilligt deltager i kundeundersøgelser eller udfylder kontaktformularer i forbindelse med tilbagemeldinger og anden kontakt til vores kundeservice.

 Vi indsamler og registrerer persondata, der kan indeholde følgende:

 • Navn, stilling, sprog samt anden kontaktinformation indeholdende email adresse, mobilnummer og adresse;
 • Dokumenter i forbindelse med stillinger, som ansøgning og CV;
 • Indkøbshistorik;
  • Informationer vedr.: forsendelse, fakturering og betaling; og
  • Anden information, som du eller nogen på dine vegne afgiver i kontakten med vores kundeservice.

 Vi indhenter data fra følgende kilder:

 • Kinnarps’ website, f.eks. når du placerer en ordre, abonnerer på vores nyhedsbrev, registrerer og downloader information, eller når du kontakter os gennem kontaktformularen;
 • Når du kontakter os via mail eller telefon;
 • Igennem kontrakter, fakturaer eller anden forretningskontakter, f.eks. hvis du er konsulent for en af vores forretnings partnere;
 • Fra 3de part (f.eks. marketingsbureauer)
  • Gennem visse markedsføringsaktiviteter som messer og kunde(emne) events.

 Hvorfor indsamler og behandler vi dine persondata?

Vi anvender følgende lovformelige grunde for indsamling og behandling af dine persondata:

 

Formål med behandling

Lovmæssig begrundelse

 • Håndtering af dine ordrer og evt. returne­rin­ger
 • Konnumikation vedr. følgesedler og anden leverance information
 • Udførelse af rekrutteringsprocesser

Gennemførelse af kontrakt

 • Udsendelse af general information og målrettede meddelelser
 • Invitationer til messer og events
 • Udsendelse af tilbud
 • Besvarelse af tilbud på email eller via kundeservice
 • Udsendelse af kundeundersøgelser

Interesseafvejning

 • Udsendelse af nyhedsbreve

Samtykke

 
Samtykke

Vi behøver fra tid til anden dit samtykke til at behandle dine persondata, f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Når det sker, vil du blive orienteret om årsagen, og du vil der også få mulighed for at accep­tere eller nægte at dine persondata behandles som beskrevet.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet ovenfor. Tilbagetræk­kel­sen kan være enten delvis eller total. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra os mere, kan du i tillæg til kontaktinformationen ovenfor, trække dit samtykke tilbage med et klik i en boks i mailen.

Overførsel af persondata

Dine persondata kan blive overført til 3de part, som vil være Kinnarps databehandlere, således at vi kan ud­føre vores pligter i relation til dig som kunde eller repræsentant for vores kunde. Disse databehandlere er leverandører af data support, email- og datalagerservices, samt leveringsservices vedrørende ordrede pro­dukter. Vi medsender eller sælger ikke persondata til 3de parter vedrørende andre formål.

Vi iagttager stor forsigtighed ved overførsel af dine persondata. Persondata overføres kun som nævnt i denne persondatapolitik, og kun efter at have iværksat nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Dine persondata kan medsendes i de tilfælde hvor Kinnarps skal efterleve lovkrav, og de kan videresendes til myndigheder, når det lovmæssigt kræves.

Under visse omstændigheder kan persondata overføres til lande udenfor EU/EEA. Persondata beskyttelses­lovene tilbyder i nogen af disse lande ikke samme høje grad af beskyttelse af dine data, som den svenske og danske lov gør. I de tilfælde sikrer Kinnarps foranstaltninger, der giver dine persondata samme niveau af be­skyttelse, og at behandlingen der fortsat sker under denne politik. Du kan altid have tillid til at overførsel af dine persondata til lande udenfor EU/EEA sker i overensstemmelse med relevant lovgivning, idet Kinnarp sikrer at mindst én af de følgende betingelser efterleves under transporten:

 • Det modtagne land sikrer et tilsvarende niveau af lovgivningsmæssig beskyttelse;
 • Kinnarps har indhentet dit samtykke til overførslen;
 • Relevant databeskyttelses lovgivning tillader overførslen;
 • En aftale baseret på EU’s standard kontrakt betingelser (2010/87/EU) er indgået mellem Kinnarps og modtageren, uden betingelser, ændringer eller tillæg, der konflikter betingelserne.
 • Modtageren har indgået ‘binding corporate rules’ for behandling, som er godkendt af tilsynsmyn­dighederne, og som modtageren af data er bundet af eller
 • For overførsler til USA har modtageren selv sørget for certificering efter EU-US Privacy Shield Principles under EU-U.S. Privacy Shield Framework og er registreret på den af US Dept. Of Commerces vedligeholdte liste over godkendte modtagere.

 
Hvordan beskytter vi dine persondata?

Kinnarps arbejder kontinuert på at sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på et niveu, der star i forhold til følsomheden af de data, der behandles, og i overensstemmelse med relevante data­beskyt­telseslove

 
Hvor længe beholder vi dine data?

Dine data vil aldrig blive opbevaret længere end nødvendigt i forhold til det formål de er indsamlet til, eller hvad der er krævet af anden lovgivning. Dine persondata vil blive behandlet af os i forhold til nedenstående liste, og derefter slettet.

 

 • Forretningskontakter: Dine persondata er lagret så længe du er opført om vores kontaktperson for et firma, som Kinnarps har forretningsrelationer med.
 • Kommunikation: Hvis du er I kontakt med Kinnarps f.eks. via mail, vil dine persondata blive op­bevaret så længe det er nødvendigt for at færdiggøre det, der startede kontakten.
 • Job ansøgere: Kinnarp vil opbevare ansøgningsdokumenter, inklusiv ansøgning og CV gennem hele rekrutteringsprocessen, samt i to år derefter som dokumentation i eventuelle retsstridigheder.
  • Lovgivning af anden art: Kinnarps gemmer alt dokumentation, der behøves til bogføring o.lign. som krævet af relevant bogførings- og regnskabslov.
  • Samtykke: Hvor vi handler på baggrund af dit samtykke, gemmer vi kun persondata så længe som samtykket er givet for.

Hvilke rettigheder har du?

 • Du har ret til den information om dig, som vi behandler. Det betyder, at du kan rekvirere infor­ma­tion over hvilke persondata, vi opbevarer om dig, formålet med behandlingen og opbevaringen samt information om hvor informationen er indsamlet.
 • Skulle dine persondata blive ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem korrigeret.
 • Du har I visse situationer ret til at få indskrænket Kinnarps behandling af dine persondata, f.eks. hvis du har protesteret imod en behandling, der er sket efter Kinnarps lovlige hjemmel. Behandlingen kan også indskrænkes for en periode, mens det undersøges om dine gyldige grunde til f.eks. sletning vejer tungere end Kinnarps, d.v.s. dine frihedsrettigheder osv..
  • Du har I visse tilfælde ret til at få dine data slettet, hvis dine data ikke længere er nødvendige i for­hold til det formål de blev indsamlet til.
  • Du har til et hvert tidspunkt ret til at tilbagetrække eller ændre et samtykke, der tidligere er givet til os
   • Du kan i visse tilfælde kræve, at dine data overføres elektronisk til en anden data ansvarlig (data portability).

Skulle du komme frem til at ville gennemføre en af de ovenfor nævnte situationer, er du velkommen til at kon­takte os via kontakt informationen ovenfor. For at beskytte dine data, må vi kræve, at du kan identificere dig i forbindelse med henvendelsen. Hvis du, i forbindelse med ovenstående, vælger at kontakte os via brev, må vi bede om at du medsender kopi af gyldigt ID, og at henvendelsen er underskrevet. Vælger du at hen­vende dig via email, da venligst vedlæg scannet kopi af ID og underskrift.

Du kan til enhver tid indsende en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Kinnarps behandling af dine per­sondata sker imod gældende lov.

Ændringer til persondatapolitikken

Venligst iagttag, at betingelserne i persondata politikken kan blive ændret eller have dele tilføjet. Den nyeste version vil da blive publiceret på Kinnarps hjemmeside. Du bør derfor jævnligt konsultere hjemmesiden, og være sikker på, at du fortsat er enig i ordlyden. Hvis du har givet os din emailadresse, vil vi meddele dig, når væsentlige ændringer gennemføres.

 Hvis ændringerne omfatter behandling af persondata, der er baseret på et af dig afgivet samtykke, vil du naturligvis få muligheden for at forny dit samtykke eller trække det tilbage.