Case: Rosenbergsskolan

FAKTA OM CASEN

Antal elever:
ca. 500

Klassetrin:
F-6

Antal medarbejdere:
ca. 70

Areal: 
7.200 kvadratmeter fordelt på to etager

Færdigt:
Efterår 2020

Viden, udvikling og læring sammen

Da Tidaholms kommune skulle bygge en ny skole, var den pædagogiske idé med allerede fra planlægningsstadiet. Grundig kortlægning af behov og arbejdsmåde samt inddragelse af personale og elever har resulteret i et læringsmiljø, som støtter skolens vision om at være indbydende, fleksibel og bæredygtig. ”En ny skole kræver tid, kraft, omtanke og engagement, før den bliver god," siger rektorerne Ulrika Eskilsson og Andreas Lindahl.

Alle klasseværelser har en variation af størrelser og former på bordet Origo for nemt at kunne indrettes i forskellige kombinationer, som understøtter den aktuelle læringssituation.

Drøftelserne i Tidaholm om det voksende antal elever i kommunens skoler mundede ud i beslutningen om at bygge en F-6-skole i den nye bydel Rosenberg. Det gav mulighed for at tænke virksomheden igennem fra bunden og arbejde ud fra skolens pædagogiske idé om at skabe en skole, hvor man udvikler viden for livet og sætter elevernes bedste i fokus.

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, pressede på for at få det med så tidligt som muligt i processen.

”Når man skal investere i en ny skole, skal man starte med at spørge sig selv, hvad man vil med læringsmiljøet, og hvorfor der skal ske en forandring. Jo tidligere man har et helhedsperspektiv for alt fra arkitektur til indretning, desto bedre. Der er ingen genveje til at skabe miljøer, som giver tryghed, studiero og læring, så processen må nødvendigvis tage sin tid," siger hun.

Hendes kollega Andreas Lindahl, rektor for 4-6. klassetrin og ansvarlig for modtagelse og undervisning af nyankomne elever, er enig og pointerer vigtigheden af at være ude i god tid, når man planlægger, hvordan en ny skole skal se ud og fungere. Det kræver meget tid og omtanke, kortlægning og inddragelse af både intern og ekstern kompetence for at skabe bæredygtige og inkluderende læringsmiljøer. Han fortæller videre, at de i forbindelse med planlægningen af Rosenbergsskolan kunne have været ude i endnu bedre tid, men at man alligevel havde visse muligheder for rent faktisk at kunne påvirke selve bygningen i overensstemmelse med den pædagogiske idé.

"Man skal helst ikke tænke bygning først og derefter indretning, men lade processerne køre samtidig - og ikke mindst er det utroligt vigtigt at inddrage både personale og elever så meget som muligt."

Andreas Lindahl, rektor for 4.-6. klassetrin og ansvarlig for modtagelse og undervisning af nyankomne elever

I børnehaveklassen har man bygget en ø af opbevaringsmodulet Space i midten, som er nem at opdele, så der skabes forskellige zoner i rummet. Da opbevaringsmodulet er på hjul, kan rummet nemt ændres alt efter behov.

Læringsmiljøer opbygget efter kortlagte behov og virksomhedsidé

Rosenbergsskolans tilgang til arbejdet var, at det fysiske miljø, og hvordan det er udformet, påvirker, hvordan både elever og personale har det og præsterer. Derfor lagde kommunen og personalet sammen stor vægt på at sikre, at der blev gjort et grundigt forarbejde med de faktiske behov, og hvilke indretningsløsninger der skulle understøtte dem bedst. Alt sammen for at kunne foretage de rigtige indkøb fra begyndelsen. Kinnarps fik tidligt chancen for at præsentere sin læringsmiljøanalyse Next Education® og arbejdede derefter tæt sammen med Rosenbergsskolans ledelse, projektgruppe, personale og elever gennem hele processen. Gennem en række seminarer, studier af forskellige typer læringsmiljøer, praktiske workshops og vidensindhentende onlineundersøgelser blev alle parter inddraget. Resultatet i sin helhed og de enkelte delkonklusioner blev samlet af Kinnarps i en rapport sammen med anbefalinger til det fysiske miljø. Dette blev et vigtigt grundlag, da kommunen formulerede udbuddet.

"For os var kontakten med Kinnarps afgørende. De hjalp os med at kortlægge og analysere behovene, inddrage personalet, gennemføre studiebesøg og workshops samt formulere vision og mål. Vores medarbejdere har fået mulighed for at være med til at påvirke indretningen, men de er også blevet inspireret, påvirket og har fået viden og nye tanker fra Kinnarps. Det har været en videns- og forandringsrejse for os alle."

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, Rosenbergsskolan

Alle skolens arealer er velgennemtænkte og planlagt, så de understøtter forskellige former for læring. Her er Space opbevaringsmodulet placeret som et hjørne og udstyret med bløde siddepladser. Den lydabsorberende Vibe-skærm på hjul er udstyret med et whiteboard, som også de mindre elever let kan tage med sig derhen, hvor de har brug for det.

Evalueringsparametrene, der kom i udbud, blev fastsat til at være fleksibilitet, indbydende miljø, god akustik og bæredygtighed. Man ville efterspørge den bedste og mest kreative løsning koblet til disse værdier, og valget faldt derfor på et funktionsudbud i stedet for et traditionelt prisudbud. Andreas Lindahl siger, at tanken med dette var at prioritere skolens vision og virksomhedsidé samt fokusere på helhedsløsningen i stedet for produkt for produkt.

Fleksible indretningsløsninger var et af de grundlæggende krav og løber nu som en rød tråd gennem hele skolen, både med hensyn til, hvordan forskellige møbler kan kombineres med hinanden, og hvordan de kan indstilles, så de passer til en specifik individ- eller læringssituation. Valget af varierende pastelfarver i afdæmpede tone i tone-nuancer gør det også nemt at kombinere møbler, uden at det giver et rodet indtryk.

Gennemgående bløde og polstrede møbler i indretningen samt en række lydabsorberende skærme bidrager både til et godt lydmiljø og en hyggelig følelse. En fin detalje og et positivt element, som skaber trivsel og tryghed, er også, at alle toiletter er udstyret med sæsonbetonede lyde, f.eks. fuglekvidder.

"Vi ville formulere udbuddet, så resultatet blev en skole, der opleves som indbydende, og som er bæredygtig på lang sigt. Det, som øjet ser, er vigtigt, og vi ønsker, at skolen skal formidle en følelse af 'hvor er her dejligt, her vil jeg være.' Et flot miljø gør, at både børn og personale føler sig mere værdsatte, og så passer alle også bedre på skolen.”

Andreas Lindahl, rektor for 4-6. klassetrin og ansvarlig for modtagelse og undervisning af nyankomne elever

rosenbergsskolan-4.jpg

rosenbergsskolan-5.jpg

Den ergonomiske elevstol Xpect har en indbygget naturlig bevægelse i ryggen samt justerbar siddedybde og fodstøtte. Den er nem at hænge op på to forskellige måder for at lette rengøringen, og den kan stables for effektiv kvadratmeterudnyttelse.

Gangarealerne er indrettet for at understøtte den uformelle læring. Her skaber sofaen Monolite et hyggeligt rum i rummet, og siddepufferne Fields samt balancebolden Boullé giver eleverne forskellige muligheder for at skifte siddeposition.

En af de lærere, der har været engageret i arbejdet med den nye skole, er Malin Skatt, som er klasselærer for 4.–6. klassetrin. Hun mener, at de nye læringsmiljøer og måden at arbejde på er bedre tilpasset til moderne pædagogik. Hun fokuserer f.eks. på, at der er tilstødende grupperum til alle klasseværelser, så børnene kan arbejde selvstændigt uden at forstyrre hinanden, men alligevel være tæt på hinanden. Ved at have forskellige steder, hvor eleverne kan vælge at sidde eller stå, skabes der også en naturlig dynamik og bevægelse, som gør det lettere for eleverne at fastholde koncentrationen. Hun hilser det desuden velkommen, at personalet får arbejdsrum med varierende indretning, som understøtter forskellige aktiviteter, ergonomiske skrivebordspladser, projektborde og mindre rum med blødt siddemiljø til møder.

"Muligheden for at sidde i arbejdsrummet og arbejde i stedet for i klasseværelset er et løft for os alle. Det bliver meget nemmere at skabe en kollegial teamspirit og f.eks. hurtigt stille et spørgsmål, hvis der er noget, man lige skal have afstemt," siger Malin Skatt.

I skolens særlige undervisningsgruppe for 1.-3. klassetrin er indretningen planlagt, så den opfylder den enkelte elevs behov. Opbevaringsmoduler og skærme på hjul gør det nemt at indrette pladserne, så alle får deres egen plads. Elevstolen Xpects svagt afrundede ryg bidrager også til at skabe en omfavnende og tryg følelse.

"De børn, jeg arbejder mest med, har brug for særlig støtte, men vi kan mærke, at det, der er godt for dem, når det gælder indretning og møblering, er godt for alle. F.eks. bidrager indretningen i læringsmiljøerne til at give et andet indtryk med afdæmpede farver, polstrede møbler, tydelighed og mulighed for naturlig bevægelse."

Kajsa Ekelund, lærer i den særlige undervisningsgruppe, Rosenbergsskolan

I biblioteket er der indrettet trygge hjørner, hvor eleverne gerne kravler op, som er skabt med lænestolen Monolite og dens høje ryg. Det tilhørende computerbord gør det nemt at variere sin siddestilling.

I fritidslokalerne har man etableret zoner med møbler til forskellige aktiviteter. Her ses elevstolen Xpect sammen med forskellige former på bordet Origo. I baggrunden ses et blødt siddemiljø og afskærmende opbevaringsmodul med lyddæmpning på hjulene.

Til alle klasseværelser er der tilstødende grupperum, så elevgrupper kan arbejde selvstændigt uden at forstyrre hinanden. Ved bordet Oberon kan man vælge at sidde på taburetterne Plint eller stå for at skabe en naturlig variation af bevægelse i rummet.

Kajsa Ekelund, lærer for børn med behov for særlig støtte, sætter også pris på den varierede indretning i skolen og ser en stor fordel i at kunne tilpasse møbleringen efter behov og elev.

"Jeg havde svært ved at slippe den mere traditionelle møblering, men Kinnarps kunne formidle både inspiration og tryghed. Jeg følte, at de vidste, hvad de talte om, og at vi kunne stole på dem. Det handlede ikke kun om møbler, men om helhedsbilledet med elementer såsom værdigrundlag, vision og pædagogisk idé," siger hun.

Funktion og design i en ideel kombination for at skabe et godt lydmiljø. Støjsvage, flytbare opbevaringsmoduler med lyddæmpende bagklædning gør det nemt at skabe rum i rummet, når der er behov for det. Lyddæmpende bordplader i marmoleum, som også er smudsafvisende. Polstrede stole bidrager til et bedre lydmiljø, højere komfort og mere hygge. Det slidstærke stof Rustico fra Kinnarps Colour Studio er tilpasset til høj slitage og desuden smudsafvisende med sine flerfarvede tråde.

Anders Larsson, læringsmiljøstrateg hos Kinnarps, har arbejdet med projektet og giver en stor ros til rektorerne, som havde et tydeligt målbillede og en forståelse for, hvad det var nødvendigt at tænke på tidligt i processen for at få den skole, de havde en vision om. Det handlede ikke kun om møblering, men frem for alt om en ændring af arbejdsmåden. Et af succeskriterierne var, at der blev givet tid og mulighed for at diskutere, reflektere, arbejde praktisk og fremhæve vigtige synspunkter og idéer til læringsmiljøer. På den måde har man kunnet skabe bæredygtige indretningsløsninger til forskellige læringssituationer, som støtter både elever og lærere, og som udnytter skolens kvadratmetre på en effektiv måde.

"Da vi kom tidligt ind i processen, var der tid til at kortlægge behov, diskutere og reflektere over udfordringer og muligheder i forhold til projektet, identificere, hvad der fungerede godt og mindre godt i de eksisterende læringsmiljøer og samle værdifuld viden fra alle involverede parter."

Anders Larsson, læringsmiljøstrateg, Kinnarps

I forbindelse med mål- og visionsarbejdet udviklede man hashtagget #KULtillsammans, hvor KUL står for Viden, Udvikling og Læring.

Implementering - et succeskriterium

I forbindelse med forandringsrejsen forstod projektgruppen vigtigheden af at planlægge, hvordan de nye læringsmiljøer skulle introduceres for personalet og eleverne, når de var klar til indflytning. Inspireret af andre projekter, som Kinnarps har gennemført, udarbejdede Rosenbergsskolan derfor en såkaldt Playbook, en bog indeholdende fælles retningslinjer og adfærdsregler for personalet samt med spilleregler for, hvad der gælder i forskellige situationer og specifikke dele af skolens lokaler - alt sammen for allerede fra begyndelsen at kunne fastlægge den arbejdsmåde og kultur, som man ønskede skulle løbe som en rød tråd gennem skolen. Bogen blev uddelt til alt personale, inden den nye skole blev indviet.

rosenbergsskolan-13.jpg

Alle gangarealer og torve er intelligent møbleret, så de kan fungere som studiepladser. Siddemøblet Frame skaber en hyggelig krog, og den stabelbare taburet Frisbee kan hurtigt opstilles med henblik på ekstra siddepladser.

rosenbergsskolan-14.jpg

Kendetegnende for alle klasseværelser er varieret møblering og funktionel opbevaring.

"Både personale og elever er ved at lære, hvordan de skal anvende miljøerne, det kan jeg tydeligt mærke, når jeg går rundt på skolen. Playbook hjælper os med at tage afsæt i de spilleregler, som vi selv har formuleret. Det skaber klarhed, tryghed, kraft og energi, at vi alle ved, hvad der gælder - det vil også være en hjælp, når vi introducerer nyt personale på skolen."

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, Rosenbergsskolan

I kantinen er lydabsorberende Vibe-skærme lette at rulle derhen, hvor der er brug for dem, og de giver også et mere hyggeligt indtryk på et af skolens største arealer.

"Helt ærligt var mange af os nok ganske tilfredse med den gamle skole, måske fordi vi var lidt hjemmeblinde, så det var godt, at Kinnarps kom med input til andre måder at indrette sig og arbejde på i skolen. Det gav anledning til mange nye tanker og udfordrede i hvert fald mig. Vi har fået mulighed for at påvirke, men også for at blive påvirket."

Malin Skat, klasselærer for 4-6. klassetrin, Rosenbergsskolan

Lærerværelset er opdelt i forskellige zoner ved hjælp af Space-opbevaringsmoduler og lydabsorberende loftshængte Fields-skærme. Væghængte lydabsorbenter med hylder i samme serie fungerer også som dekorative indslag.

Sammenfatning
  • Det var vigtigt med et grundigt forarbejde, da man planlagde den nye skole.
  • Personale og elever blev inddraget.
  • Fokus på fleksibilitet, indbydende miljø, god akustik og bæredygtighed.
  • Funktionsudbud, som efterspurgte den bedste indretningsløsning i stedet for den billigste pris.
  • En varieret indretning, som tilskynder til bevægelse.
  • Bløde, polstrede møbler giver en hyggelig følelse og bidrager til et godt lydmiljø.
  • En foranderlig indretning, som kan tilpasses til forskellige læringssituationer.
  • Playbook, der beskriver retningslinjer og skolens vision.

Relaterede produkter

Xpect

Xpect

Invito

Invito

Plint

Plint

Monolite High

Monolite High

Frame

Frame

Boullée

Boullée

Monolite table

Monolite table

Frisbee

Frisbee

Monolite

Monolite

Multi

Multi

Pio

Pio

Pio

Pio