Case: Skapaskolan

FAKTA OM CASEN

Kunde:
Skapaskolan

Arkitekt:
Cage Copher, arkitekt SAR/MSA, Street Monkey Architects

Læringsmiljøekspert:
Peter Lippman

Designer:
Rikard Gartmyr, Wolfgang

Indretningsekspert hos Kinnarps:
Berit Pettersson, Stockholm

Antal elever:
500

Færdigt:
Foråret 2019

NYSKABENDE LÆRINGSMILJØ MED MODIGE VALG AF SKOLEMØBLER OG MATERIALER

Skapaskolan i den svenske kommune Huddinge var meget omtalt, allerede inden den blev indviet. I tæt samarbejde med arkitekt og læringsmiljøekspert Peter Lippman, designbureauet Wolfgang og Kinnarps har Skapaskolan realiseret visionen om et nyskabende læringsmiljø, som er en attraktiv arbejdsplads for alle – uanset om man er barn eller voksen. Nu kommer der folk fra hele verden for at nærstudere skolen.

"Vores koncept bygger på større læringsmiljøer med mange elever, mange lærere og en høj grad af fleksibilitet. Forskellige arealer, der passer til forskellige aktiviteter, afgrænsede arealer til bestemte grupper samt flere typer stille kroge, hvor de, der har behov for tryghed og alenetid, kan få det. Vi vil have variation i miljøerne, så alle elever kan finde et trygt sted samt være aktive i forbindelse med deres læring. Med vores valg af møbler og materialer ønsker vi at tilføre læringsmiljøet nye værdier. Møbler er vigtige kulturbærere i både skole- og arbejdsmiljøer."

Christer Holger, grundlægger og skoleleder på Skapaskolan

Et skolemiljø med fokus på individet

Med en vision om at skabe en skole, hvor eleverne får modet og færdighederne til at forfølge deres drømme, grundlagde Christer Holger Skapaskolan i 2013. Han ville tage udgangspunkt i individet og gøre den nye informationsteknologi til et vigtigt redskab for at skabe et kreativt miljø til læring, som bygger på fremtiden – og ikke fortiden.

"Hvordan vil skolen se ud, hvis al data, kommunikation og information gøres tilgængelig? Og hvordan kan teknologien anvendes til at opbygge en skole, hvor alle elever opfattes som et individuelt subjekt? Når man som voksen tager lederkurser, er der altid fokus på, hvem du er, hvordan du fungerer, og hvad du interesserer dig for. Sådan er det sjældent i skolen. Jeg vil bygge en skole, som eleverne oplever som værende meningsfuld – hvor de har mulighed for at udtrykke sig og have indflydelse. De skal opleve, at alt er muligt i en verden, hvor de har adgang til al information," forklarer Christer Holger.

Allerede da skolen blev grundlagt, var det målet at bygge egne lokaler – med et fysisk miljø, der skulle udformes til at understøtte Skapaskolans vision.

"Vores måde at tænke på påvirker i høj grad vores læringsmiljøer. Hvis man går tilbage i tiden og overvejer, hvordan den almindelige skole så ud i 1800-tallet, var hele udformningen præget af, at det var svært at udbrede information. Skolebygningen blev en forelæsningsmaskine – et sted, hvor lærebøger og undervisere satte dagsordenen – og det eksisterer stadig den dag i dag. Men nu lever vi i en verden, hvor der er nem adgang til al slags viden, og vi ville skabe et miljø med det som udgangspunkt," fortæller Christer Holger.

Evidensbaseret design af læringsmiljøer

Den nye Skapaskolan blev indviet i januar 2019. Skolen har plads til 500 elever fra 0. til 9. klasse og er bygget i tre etager. Den ansvarlige arkitekt er Cage Copher, Street Monkey Architects, mens Skapaskolan selv står for udformningen af læringsmiljøet i tæt samarbejde med den internationalt anerkendte arkitekt og læringsmiljøekspert Peter Lippman, designer Rikard Gartmyr fra designbureauet Wolfgang samt Kinnarps.

Eftersom man allerede fra starten vidste, at der skulle bygges nyt, har man helt fra begyndelsen bygget prototyper af forskellige læringsmiljøer og givet elever og lærere mulighed for at evaluere dem.

"Vi har hentet inspiration fra erhvervslivets innovative måde at arbejde på – først og fremmest softwarebranchens agile udvikling, som indebærer, at man lærer hurtigt ved at tage små skridt," uddyber Christer Holger.

Peter Lippman holder til i Australien og har fået stor international opmærksomhed for sin ekspertviden inden for evidensbaseret design af læringsmiljøer. Lige siden Peter Lippman indledte samarbejdet med eleverne og det pædagogiske personale på Skapaskolan, har han afholdt regelmæssige workshops og været med til at udvikle og evaluere forskellige typer prøvemøbleringer.

"Skapaskolan er fremsynet på grund af dens idéer om kreativitet, og hvordan teknologi og det fysiske miljø kan bruges til at understøtte elever og lærere – idéer, som også er på linje med min forskning. Derfor har det været utroligt sjovt at kunne være en del af projektet og følge det fra start," siger Peter Lippman, som understreger, at netop involveringen af elever, lærere og det øvrige personale samt deres engagement har været en vigtig succesfaktor. Han mener, at et godt læringsmiljø altid tager udgangspunkt i organisationens og individernes unikke behov.

"Vi har opbygget de forskellige testmiljøer ud fra skolens ønsker. Derefter har vi afprøvet og ændret dem, i takt med at vi har fået feedback. De pædagogiske medarbejdere har været utroligt gode til at støtte og opmuntre hinanden i processen, og på den måde fandt vi frem til de miljøer, der er skræddersyet til lige præcis Skapaskolans arbejdsform og behov. Det var en skøn følelse, da en af lærerne fortalte, at hun og eleverne trivedes så godt i studierummet, at hun helt glemte, at hun underviste."

Vil du se, hvad vi kan gøre med din skole?

Kontakt os

Tryghed giver kreative skolemiljøer

Resultatet er et ukonventionelt læringsmiljø, hvor de traditionelle klasseværelser er erstattet af fleksible miljøer med inspiration fra erhvervslivet. Skapaskolan har i alt ti studierum med mange forskellige aktivitetszoner, der er defineret af både indbyggede løsninger og møbler. I midten er der et stort trapperepos med et miniauditorium, der fungerer som samlingssted. Studierummene har desuden flere forskellige typer arbejdspladser, hvor eleverne kan arbejde i trygge omgivelser – enten alene eller i mindre eller større grupper – uden at forstyrre hinanden. Her er der små indbyggede hyggekroge med hems til dem, der gerne vil sidde lidt for sig selv, samt åbne miljøer og gruppemoduler til dem, der skal lave præsentationer, snakke sammen, læse højt, se film eller optage video. Studierummene har endda fået yderligere fleksibilitet i form af såkaldte "breakout zones". Det vil sige arealer, der ligger uden for det egentlige studierum, men som kan tages i brug, når og hvis behovet opstår. På den måde undgår man også de traditionelle transportstrækninger i form af lange gange, og alle skolens arealer kan udnyttes til læring. Til trods for de mange aktivitetszoner har læreren dog stadig det fulde overblik, så han eller hun kan sørge for, at læringen ikke går i stå. Eleverne skal altid føle sig trygge i deres læringsmiljø. Ifølge Peter Lippman er tryghed en forudsætning for kreativitet.

"Grundtanken er, at klasseværelset skal udformes efter elevernes og lærernes konkrete aktiviteter. Derfor er indretningen og møbleringen fra det traditionelle klasseværelse blevet opdelt i forskellige zoner til forskellige aktiviteter."

Peter Lippman, arkitekt og læringsmiljøekspert

Modige valg af skolemøbler og materialer

Når man går ind ad hovedindgangen, støder man også direkte ind i den konstante aktivitet på Skapaskolan. Lige frem ligger der et podcast- og musikstudie. Til højre er der et stort, indbydende torvemiljø med en siddetrappe i flere niveauer, og til venstre ligger kantinen og det åbne køkken, som bliver en naturlig del af elevernes og lærernes hverdag. Her er plads til socialt samvær – og ikke kun til frokosttid. Smoothie-baren er et skønt sted for elever og personale at hænge ud, og herfra kan de følge med i, hvad der sker i køkkenet. I forlængelse af køkkenet og kantinen finder man også det sjove og kreative bibliotek. Da elever og lærere tilbringer det meste af tiden i studierummene, er det disse rum, der er blevet Skapaskolans mange små bankende hjerter. Alle rum er multifunktionelle og anvendes både i løbet af skoledagen og af skolens SFO.

Trappereposer, hyggekroge og hemse er indbyggede, mens Kinnarps har leveret møblerne. Løsningerne er udformet i tæt samarbejde med designer Rikard Gartmyr, som har haft det kreative ansvar for Skapaskolans kommunikationsplatform, brand og indretning.

"Vi har valgt at arbejde med dæmpede og lette farveskalaer, som giver plads til, at kreativiteten kan finde sit eget udtryk. Med de bløde væg til væg-tæpper på gulvene er det nemt at finde en god plads, alt efter hvad man skal arbejde med. Møblerne er af meget høj kvalitet, og vi har foretaget nogle valg, som er ret usædvanlige for denne type miljøer. I restauranten har vi f.eks. valgt bordet Knop i hvidbejdset askefinér – et materiale, som man normalt ikke vælger til miljøer med kraftig slitage. Askefinér optræder flere steder i indretningen og er et af flere udtryk for, at det her er en skole, som tror og satser på sine elever," fortæller Rikard Gartmyr.

Projektbordet Vagabond i forskellige udførelser giver mulighed for fleksibel møblering og er blevet kombineret med de høje taburetter Plockepinn i forskellige rosa nuancer for at skabe dynamiske siddepladser. Opbevaringsmodulet Space er ligeledes udformet til at kunne tilbyde siddepladser, hvor man ikke umiddelbart forventer det, f.eks. ved hovedindgangen som kombineret skoopbevaring og siddeplads. Små læserum med omfavnende lænestole gør det muligt at trække sig lidt tilbage, samtidig med at man stadig kan kigge ind i rummet udefra.

"Det er min oplevelse, at Kinnarps virkelig brænder for skolen og ønsker at hjælpe vores elever godt på vej. De mener – præcis som os – at det fysiske miljø er vigtigt, og at man skal turde at investere i gode materialer og bruge tid på grundig planlægning af læringsmiljøerne. Kvalitet lønner sig."

Rikard Gartmyr, designer, Wolfgang

Skapaskolan_vertical_01.jpg

ÆGTE MATERIALER

Hvidbejdset askefinér giver hele skolemiljøet et eksklusivt look og signalerer til elever og medarbejdere, at de er værdsatte. Her er det et billede fra lærernes arbejdspladser.

Skapaskolan_vertical_04.jpg

VARIEREDE SIDDEMULIGHEDER

Skapaskolans læringsmiljøer byder på mange forskellige siddemuligheder. I indgangspartiet møder man f.eks. puffer fra serien Fields, som kan dreje og derfor gør det mere aktivt at sidde ned.

Skapaskolan_vertical_03.jpg

ERGONOMISK ELEVSTOL

Den ergonomiske elevstol Xact er designet specifikt til skolemiljøer samt børn og unges behov for varierede og ergonomiske siddepladser. Stolen opmuntrer til bevægelse og kan indstilles, så den passer til både den højeste og laveste elev i klassen.

Fysisk miljø vigtigt for indlæringen

Kan det fysiske miljø virkelig påvirke indlæringen?

Helt klart!, siger Rikard Gartmyr.

"På Skapaskolan har man haft modet til både at gøre noget ud over det sædvanlige og til at arbejde med produkter og materialer af høj kvalitet. Jeg er stor tilhænger af at turde at vælge gode materialer ud fra et helhedsperspektiv, for gode materialer er mere langtidsholdbare – ikke bare visuelt, men også rent praktisk. Min erfaring siger mig, at miljøer med materialer, der udstråler ægthed, også signalerer til deres brugere, at de er værdifulde som mennesker. Det påvirker ikke blot indstillingen til læringen, men medfører også, at du passer ekstra godt på de møbler og det miljø, du har omkring dig."

Peter Lippman er inde på noget af det samme:

"Det er meget enkelt. De møbler, du har omkring dig, har stor indflydelse på, hvordan du har det og agerer i forskellige situationer. Igen så handler det om tryghed. Møbler, der skaber tryghed – måske i form af et siddemøbel med høj ryg, der stadig giver udsyn, eller en gyngestol – gør dig rolig og fokuseret, samtidig med at du stadig føler dig set af din lærer.

For Christer Holger er det fælles forløb med Skapa-teamet blevet en bekræftelse af, at alting hænger sammen.

"Helhedsergonomien har været vigtig for os. Vi har skabt et godt lydmiljø ved at anvende forskellige lydabsorberende elementer og har helt bevidst valgt møbler, som opmuntrer til bevægelse. Fra ståborde, der bidrager til en aktiv skoledag, til elevstolen Xact, der følger elevernes bevægelser og giver fantastisk god ergonomi og siddekomfort," fortæller Christer Holger.

Muligheden for at kunne trække sig lidt tilbage – enten alene eller flere sammen – i et trygt miljø sikres gennem indbyggede løsninger såsom hyggekroge og hemse, men også ved hjælp af bløde siddepladser.

Skolen – en arbejdsplads for alle

Hvorfor skal skolen være en arbejdsplads, der er mindre attraktiv end andre arbejdspladser?, ræsonnerer Christer Holger.

"Skapaskolans miljø skal være formålstjenligt og tiltalende for alle, som arbejder der. Elever, lærere og det øvrige personale. Selvom eleverne er vores vigtigste målgruppe, er skolemiljøet også en vigtig kulturbærer, når det gælder medarbejderne. Ved at udforme et rart fysisk miljø med godt design styrker vi vores brand og gør skolen mere attraktiv. På den måde regner vi med, at det bliver nemmere at rekruttere både elever og personale. Dermed ikke sagt, at lækre stole skal lokke elever til, som om der var tale om smarte tablets. Men når det fysiske miljø rent faktisk formår at være et værktøj, der går hånd i hånd med virksomhedens vision, er det noget, som alle kan mærke."

Og det er en stærk oplevelse. Allerede efter nogle få uger var responsen blandt elever og medarbejdere meget positiv.

"Det føles helt fantastisk, og det har skabt en ro på hele arbejdspladsen. Vi kan mærke, at miljøerne fungerer efter hensigten. Eleverne har fundet deres trygge steder, og lærerne fortæller, at eleverne bruger en større del af dagen på læring."

Kinnarps-teamet synes, at det har været et fantastisk projekt at arbejde med. Skapaskolan havde en klar målsætning, som de formidlede på en enkel måde. Jo tidligere man bliver en del af processen, jo nemmere er det at forme et godt læringsmiljø. Man glæder sig over at arbejde med engagerede mennesker og en skole, som tør at tænke ud af boksen og gå helt nye veje!

Sammenfatning:

  • Konceptet bygger på større læringsmiljøer med mange elever, mange lærere og en høj grad af fleksibilitet.
  • Læringsmiljøerne er fleksible og giver elever og lærere mulighed for at finde arbejdspladser, som passer til forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan foregå samtidigt i de forskellige studierum – udgangspunktet er, at eleverne altid skal føle sig trygge og set, uanset hvad de laver.
  • Læringsmiljøet er udformet fuldstændigt efter Skapaskolans vision samt elevernes og lærernes egne ønsker. Visionen tager udgangspunkt i individet og idéen om, at vi i nutidens samfund hele tiden har adgang til information.
  • Møbler og materialer er nøje udvalgt med fokus på kvalitet – alt sammen ud fra princippet om, at et tiltalende miljø styrker skolens image og gør den mere attraktiv blandt både elever og medarbejdere.

Relaterede produkter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Leia

Leia

350 Farver & Materialer | 15 Varianter

Xact

Xact

323 Farver & Materialer | 16 Varianter

Scandinavia

Scandinavia

263 Farver & Materialer | 4 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Farver & Materialer | 6 Varianter

Riff

Riff

255 Farver & Materialer | 4 Varianter

Vagabond

Vagabond

Cap

Cap

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Space

Space

Space skab med jalousi

48 Farver & Materialer | 65 Varianter

Libra

Libra

267 Farver & Materialer | 3 Varianter

Trix

Trix

269 Farver & Materialer | 7 Varianter

Plockepinn

Plockepinn

Monolite High

Monolite High

Boullée

Boullée

Motus

Motus

Centrum

Centrum

Plint

Plint

Humlan

Humlan

Knop bord

Knop bord

Sture

Sture

5000

5000

228 Farver & Materialer | 6 Varianter